Denizcilik lojistiğinde tutkulu olanlar yeni gelişmelerden haber almayı her zaman severler. Bu yazım da onlar için.

Gemilerin okyanuslarda benzersiz bir verimlilikle yol aldığı, bağlantı noktalarının sorunsuz çalıştığı yer olduğunu ve küresel tedarik zinciri her zamankinden daha dayanıklı ve sürdürülebilir olduğu bir gelecek hayal edin. Bu hayaliniz düşündüğünüzden daha yakın! 

Deniz taşımacılığı; Dünya ticaretinde taşınan mallarının yüzde doksanından fazlasının deniz yoluyla taşındığı küresel ekonomimiz için hayati bir taşımacılık modudur. Ancak herkes bilir ki gemi, liman ve yük ağını yönetmek gerçekten karmaşık ve muazzam bir iştir. Zorluklarla dolu bu üç ağı yönetebilmek, gemi rotalarını optimize etmek ve yükleri elleçleme şeklimizi yıllarca ve benzer şekilde sürdürdük. Sektörde artık bir gerçek var. Yapay zeka!

Yapay zeka; Denizcilik endüstrisine benzeri görülmemiş verimlilik ve sürdürülebilirlik getirmeyi vaat ediyor. Deniz taşımacılığında fikirlerimizin değişeceği, denizcilik sektörünün daha akıllı, verimli ve daha sürdürülebilir olacağı bir gelecek bizleri bekliyor. Her gün binlerce konteynerin yüklendiği ve boşaltıldığı hareketli bir liman hayal edin. Elleçlemenin karmaşık yapısını yönetmek, lojistik zincirinin devamlılığını sağlamak, yükün güvende olması, müşteri memnuniyeti, rekabet edebilir olmak, konteynerlerler, gemiler ve vinçlerden oluşan bir yapının koordineli şekilde hareket ediyor olmasını kim istemez ki.

Geçmişte denizcilik lojistiğini düzenlemek yoğun emek gerektirirken gecikmeler, hasarlar, zamanı yönetememe, tıkanıklıklar ve verimsizlikler işin fıtratında vardı. Şimdi yapay zekanın (AI) gelişmesiyle bu karmaşık sistem, mükemmele yakın bir şekilde işlenmek için modernize ediliyor ve akıllı limanlar yaratarak onları verimli merkezlere dönüştürüyor. Bu modernizasyonu da en hızlı şekilde algoritmalar ile, çok sayıda veriyi analiz ederek gemi varış zamanından tutun da konteyner ağırlıklarına kadar tüm bilgileri süreci verimli hale getirmek için kullanıyor.

Yapay zeka (AI)  sayesinde bekleme sürelerinde önemli bir azalma ve verimde önemli bir artış önümüze çıkıyor ama yapabildikleri bununla bitmiyor. Yapay zeka (AI)   ayrıca liman içindeki iş akışının yönetilmesi ile yükün her aşamada sorunsuz transferini sağlamak için verimli kullanılmasını da kapsıyor. Bu sayede her yük, gemi, araç ve makine tam olarak olması gereken yerdedir. Başka bir etkisi de gelişmiş makine öğrenimi sayesinde şüpheli davranışlar ve potansiyel ekipman arızalarına kadar anormallikleri gerçek zamanlı olarak tespit ederek liman yetkililerinin hızlı ve etkili bir şekilde aksiyon almasını sağlar. Bu sadece limanın ve çalışanlarının güvenliğini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda milyarlarca dolar değerindeki makine parkını ve kargoyu da korumaktadır. Yapay zeka (AI)  limanlarda ekipman kullanımı ve performanslılarını analiz ederek olası arızaları oluşmadan önce tahmin edebilir. Bu sayede maliyetli arıza sürelerini azaltır, sürdürülebilir makinelere dönüşürler.

Yapay zeka (AI)  verimliliği elbette limanlar ile da sınırlı kalmıyor. Gemi rotalarını optimize eder, yakıt tüketimini azaltır ve hatta gemi makine ve ekipman arızalarını tahmin ederek gemilerin en verimli rotalarda otonom olarak sefer yapmasını sağlar. Yapay zeka sistemleri, makine öğrenimi ve büyük verinin gücünden yararlanarak büyük miktarda bilgiyi gerçek zamanlı olarak analiz edebilir. Optimum verimlilik ve güvenlik için gemi rotalarının ayarlanması aynı zamanda önemli ölçüde yakıt tasarrufu anlamına gelir. Bu, yakıt maliyetlerinin bir geminin işletme giderlerinin yarısına kadarını oluşturabildiği bir sektörde oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur. İşletmeler acısından da maliyet tasarrufları sunarak işletmeyi daha rekabet edebilir hale getirebilir.

Yapay zekanın (AI)   çevresel etkisini de unutmayalım. Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde üçünden sorumlu olan denizcilik endüstrisi ile yakıt tüketimindeki olumlu etkisi ve sera gazını azaltması gezegenimiz üzerinde büyük bir etkisi olabilir ve daha az bir karbon ayak izi sağlayabilir. Daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacağı da aşikardır.

Deniz lojistiğini etkisi altına alan Yapay zeka’nın (AI)  diğer bir önemi de derin öğrenmedir. İnsan beyninin çalışmasını taklit eden bir makine öğrenimi verileri işlemek ve karar verme, tahmine dayalı analitik kararlar hem yeni hem de geçmiş verileri kullanan gelecekteki verimli olmayı tahmin etmek  için kullanılabilir.  

Sektör için fark yaratan IoT'yi (Nesnelerin İnterneti) de unutmamak gerek. Fiziksel cihazlar, araçlar,  sensörler, yazılım ve ağ bağlantısı ile birbirine bağlı ağlar nesnelerin veri toplamasına, aktarılmasına ve değiş tokuş edilmesine izin verir. Denizyolu lojistiği özelinde IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları  konteyner sıcaklıklarından gemi motoru performansına kadar her şeyi izleyebilme özelliğine sahiptir. IoT sadece güvenliği, verimliliği ve zaman yönetimini olumlu etkileyerek gerçek zamanlı iç görüler sağlamak, operasyonları düzene sokmak ve verimliliği artırmakla kalmıyor. Ayrıca otonom gemilerin önünü de açıyor. Yapay zeka (AI)  ve IoT'nin yardımıyla kendi kendine seyreden gemiler gerçeğe dönüşmeye başladı bile. Denizcilik motorlu yakıt optimizasyonu ve emisyon azaltma çözümleri denizcilik sektörü lügatine girmiş durumda.

Yapay zeka (AI)  ve IoT kullanılıyor mu? Sorusuna birkaç örnek vermek gerekirse.

Rotterdam Limanı: Bilindiği üzere Rotterdam limanı Avrupa'nın en büyük limanıdır. Genellikle dünyanın en akıllı limanı olarak anılır. Rotterdam limanında Yapay zeka (AI)  sadece moda bir kelime değil fiilen kullanılan bu sayede Avrupa’nın en büyük limanı unvanı almasını sağlayan itici güçtür.

CMA-CGM: Yapay zeka (AI)  ile fırsatlar yaratan bir Fransız menşeili nakliye şirketidir. Operasyonlarını optimize edebilmek, gemi filolarını yönetmek ve kargo elleçleme hizmetlerine olan taleplerini tahmin etmek için Yapay zeka (AI) kullanmaktadır. 

Singapur Limanı:  Dünyanın en işlek ikinci limanıdır. Burada da Yapay zeka (AI) ve IoT güvenliği ve emniyeti artırmak için kullanılıyor. Liman bünyesinde şüpheli etkinliklere karşı yetkilileri uyarabilen yapay zeka destekli bir video analiz sistemi kullanılmaktadır.

Yapay zeka (AI)  etkisi deniz lojistiği konusunda derin ve geniş kapsamlıdır. Bu sadece nakliyeyi daha hızlı ve daha verimli hale getirmekle ilgili değil daha esnek, uyarlanabilir ve sürdürülebilir bir küresel ticaret ağı oluşturmakla ilgilidir. Yapay zekanın dümende olduğu bir deniz lojistiğinin geleceğinin parlak olduğunu düşünenlerdenim. Liman operasyonlarını kolaylaştırmaktan deniz taşımacılığının çevresel etkisini azaltmaya kadar sürekli öğrenen ve öğrendikçe kendini geliştiren Yapay zeka (AI),   deniz devrim yaratacağa benziyor.

Denizcilik lojistiğinde yapay zeka devrimi uzak bir gelecek değil aslında şimdi başlıyor. Klişelerden uzaklaşıp denizcilik sektörünü yeniden şekillendirmek, daha verimli , daha yeşil ve daha birbirine bağlı küresel ticaret ağının bir parçası olun.

Saygılarımla