Bu kulağa biraz zorlama gelebilir, ancak hakkında konuşmakta fayda gördüğüm ve sektörün içinde olan kişilerin sürekli aklını kurcalayan bir konu olarak düşünüyorum.

Limanların küresel ticaret ve taşımacılık için hayati önem taşıdığı yerler olduğu herkesin ortak kanısıdır. Dünyada ve ülkemizde her gün, sıvı yüklerden dökme yüklere kadar çok büyük hacimlerde elleçlemeler limanlarda gerçekleşiyor. Bu nedenle limanların tam olarak optimize edilmesi, daha yüksek hacimli yüklerin elleçlenmesi ve daha etkin bir şekilde operasyonların işletilmesi tüm taraflar açısından çok önemlidir. Uzmanların belirttiği gibi ticaretin yüzde 90’ı suyolu taşımacılığı ile gerçekleşiyor. Bu taşımacılığın başlangıç ve bitiş noktaları limanlardır. (Sadece denizyolu olarak belirtmek nehir taşımacılığına saygısızlık olur)  

Peki, limanlar nasıl optimize edilebilir?

Bu, yükün elleçlenmesi, korunması, kayıt altına alınması ve taşınması için güçlü otomasyon da dahil olmak üzere doğru teknoloji, doğru ekipman, modern üst yapı ve altyapının benimsenmesiyle başlar. Aynı zamanda daha fazla terminal inşa etmeyi, mevcut terminalleri iyileştirmeyi ve malları limanlara ve limanlardan taşıyabilecek daha verimli demiryolu, havayolu ve kara taşımacılığı sistemleri gibi fiziksel altyapıyı geliştirmeyi de içerir. Lojistik tarafında ise,modal ve intermodal hizmetlerin, yük hizmetlerinin, çağrı merkezlerinin ve bilgi akışını daha sorunsuz bir şekilde yönetebilecek son teknoloji yazılım ve platformların kullanılması gerekiyor.

Örneğin, akıllı lojistik sistemleri talebi tahmin etmek ve malların hareketini optimize etmek için gerçek zamanlı verileri kullanabilir, böylece kaynakları daha verimli kullanabilir ve teslim sürelerini kısaltabilir. Bu uygulamaların yaygınlaşması ve güncel tutulması önemlidir.

Genel olarak, limanların ve lojistiğin optimizasyonu sadece verimliliği artırmakla değil, aynı zamanda dünya çapında malların hızlı ve uygun maliyetli hareketine yönelik artan talebi karşılamakla da ilgilidir. En son teknolojiler uygulanarak ve stratejik yatırımlar yapılarak bu zorluğun üstesinden gelinebilir ve  bu sayede hem işletmelerin hem de ülkenin ekonomik büyümesi de desteklenebilir.

O halde bu alanda çalışmalar ve yenilikler yapmaya devam etmekten bizi alıkoyan ne?

İşletmelerin amaçlarından bazıları geleceğe yatırım yapmak, varlıklarını devam ettirmek, rekabet edebilmek ve en iyi hizmeti verebilmektir. Mevcut sektörü  verimli bir şekilde kullanmak, malların ve gemilerin hareketini daha iyi yönetmek ve koordine etmek için gerçek zamanlı takip ve planlama gibi akıllı lojistik teknolojilerini uygulamamız gerekiyor. İşletmelerin bu çabaları elbette tek başına yeterli olmuyor. Yönetimlerin, yasaların ve kanun koyucuların da desteğine ihtiyaç duyarlar. Optimum performans aynı zamanda bürokratik süreçlerin düzene sokulmasını, gecikmelerin ve darboğazların azaltılmasını da gerektiriyor.

Merkezi entegre bir dijital dokümantasyon, ödeme ve gümrükleme prosedürleri sisteminin uygulanması, ticaret verimliliğini artırırken zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Örneğin, Özellikle konteyner gemilerine verilen sayfalar dolusu evraklar ve kağıt israfı da cabası. Binlerce konteyner için binlerce kağıt…

Bir gemi kaptanın “Siz Türkler kağıt harcamayı ne kadar da seviyorsunuz” sözü aslında çağdan ne kadar da uzak olduğumuzu gösteriyor.

Liman operasyonlarının optimize edilmesindeki en büyük zorluklardan biri, nakliye şirketlerinden kamyon şirketlerine ve gümrüklere kadar ilgili çeşitli paydaşların birlikte verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Bu da lojistik yönetiminde tüm paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonu teşvik eden işbirlikçi bir yaklaşım gerektirmektedir. Genel olarak, liman operasyonlarının ve lojistiğin optimizasyonu, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve küresel ticarette sürdürülebilir ve sorumlu uygulamaları teşvik etmek için gereklidir.

Teknoloji ilerledikçe ve küresel ticaret genişledikçe, liman ve lojistik performansının iyileştirilmesine odaklanmak giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu sektörün nasıl gelişmeye ve küresel ekonomiyi dönüştürmeye devam ettiğini görmek heyecan verici olacaktır. Bu teknolojiler, gemi performansının gerçek zamanlı izlenmesini, kargo takibini ve rota optimizasyonunu mümkün kılan güvenilir, yüksek hızlı iletişim sistemleri sağlamaktadır.

Denizcilik sektöründe dijitalleşme ve otomasyonun giderek daha fazla benimsenmesi de denizcilik uydu iletişim pazarının büyümesine yol açmıştır. Dijitalleşme, gemi operasyonlarının uzaktan izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayarak verimliliğin artmasına, işletme maliyetlerinin düşmesine ve güvenliğin iyileşmesine yol açmaktadır. Denizcilik sektörü dijitalleşme ve otomasyonu benimsemeye devam ettikçe bu eğilimin devamı gelecektir.

Genel olarak, optimizasyon; liman sahasını, depolama alanlarını, enerji ve yakıt kullanımını, araçların verimliliğini takip etmek artık insan aklından, teknolojiye kaymıştır. Bunu fark etmemiz ne kadar hızlı olursa, o kadar verimli ve optimum işler yapacağımızın kanaatindeyim.  Denizcilik sektöründe hızla gelişiyor ve sektörün içindeki aktörler hedeflerini, planlarını ve yatırımlarını kısa vade de değil orta ve uzun vadede yapıyorlar. Günü, haftayı hatta yılı kurtarmak bir işletme için günümüzde çok da cazip bir anlayış olmaktan çıktı. Yerine çağın gerektirdiği yatırımlara yönelmek, kazancını kazandığı işletme için kullanmak, hedefler oluşturmak ve en iyi ben bilirim düşüncesinden uzaklaşmakta fayda olacağını düşünüyorum.

Saygılarımla…