Prof. Dr. Soner Esmer

Prof. Dr. Soner Esmer

Tüm Makaleleri

Orta koridor nasıl gelişir?

Dünya Bankası Orta Koridorun iyileştirilmesi ile ilgili “Orta Ticaret ve Taşıma Koridoru” adında bir rapor yayınladı. Konu bizi doğrudan ilgilendirdiği için bu yazımda raporda yer alan ve özellikle bi...

Limanlarımızın 2023 yılı karnesi

Bu yazıda 2023 yılında yaşanan tüm bu gelişmelerin limanlarımıza olan somut yansımalarını değerlendireceğim.

Deniz Taşımacılığında Küresel Eğilimler: 2050

The Ekonomist Grubu, Eylül 2023 tarihinde “Deniz Taşımacılığında Küresel Eğilimler: 2050” raporunu yayımladı. Rapor oldukça çarpıcı sonuçlar içeriyor. Bu yazımda raporun bir özetini aktarmaya çalışaca...

Denizcilikte ilk 6 ay düşüşle geçti

Bu yılın başında 7 Deniz Haber’de yazdığım bir makale ile 2022 yılı gerçekleşen veriler ve 2023 yılı beklentileri hakkında bir değerlendirme yapmış, 2023 yılının ilk yarısında pozitif yönlü bir seyrin...

2023 yılı Lojistik Performans İndeksi (LPI) Raporunda Türkiye

Lojistik Performans İndeksi (LPI) raporu, Dünya Bankası’nın “Küresel Ticaret ve Bölgesel Entegrasyon Birimi” tarafından 2007 yılından bu yana belirli aralıklarla yayınlanıyor. Raporun amacı dünyadaki...

Afetlerde denizden müdahale alternatif değil esastır

Türkiye eşsiz bir yarımada coğrafyasına sahiptir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 1 Kasım 1937 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında denizlere olan kıyılarımızın önemini aşağıdaki sözle...

Denizcilikte iyileşme 2023’ün ikinci yarısına kaldı

2022 yılının, önceki iki yıl sonrasında ekonomik kayıpların toparlandığı bir yıl olması bekleniyordu. Ancak yılın hemen başında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ve sonrasında yaşananlar tüm hesapları...

Liman kapasite artışı rekabetin değil sektörün gereğidir!

Liman kapasite artışı rekabetin değil sektörün gereğidir!

Kocaeli limanları neden gelişmeli?

Kocaeli limanları neden gelişmeli?