Denizcilik 4.0 (Shipping 4.0), denizcilik ve lojistik sektöründeki dördüncü sanayi devrimini ifade etmektedir. Taşımacılık, iletişim, takip ve teslimat da dahil olmak üzere denizcilik sektöründeki çeşitli operasyonlarda otomasyon, dijitalleşme ve bir merkezden yönetilmeyi ifade etmektedir.

Shipping 4.0, denizcilik sektöründe ve Tedarik zinciri süreçlerindeki verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlamaktadır. Shipping 4.0'da kullanılan teknolojilerden bazıları nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI), İşletmeden işletmeye yapılan E-ticaret modeli (B2B), robotik işlemler, blok zinciri (Blockchain), büyük veri analitiği (Big Data) gibi teknolojilerin entegrasyonunu içerir.

Blockchain teknolojisi nakliye sürecinde şeffaflığı ve izlenebilirliği artırmak için kullanılabilir ve robotik, kargo yükleme ve boşaltma gibi görevler için kullanılabilir. Ayrıca, yapay zeka ve makine öğrenimi verileri analiz etmek ve tedarik zinciri hakkında tahminlerde bulunmak için kullanılabilir. Bu, şirketlerin rotaları optimize etmesine, transit sürelerini azaltmasına ve genel verimliliği artırmasına yardımcı olabilir. Genel olarak, Denizcilik 4.0'ın (Shipping 4.0), amacı, hızla değişen küresel ekonominin taleplerini karşılayabilecek daha bağlantılı, verimli ve sürdürülebilir bir denizcilik endüstrisi yaratmaktır.

Yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, denizcilik ve liman sektöründe kullanıldığında birçok fayda sağlamaktadır. Bu teknolojiler artan verimlilik, azalan maliyetler, iyileştirilmiş iş güvenliği ve daha hızlı karar alma süreçleri de dahil olmak üzere birçok faydadan oluşuyor.

Yapay zeka ve Denizcilik 4.0 , teknolojilerinin denizcilik ve liman sektöründeki uygulamaları, beklentileri, faydaları ve zararları hakkında daha detaylı bir değerlendirme yapmak gerekirse:

Yapay zeka teknolojisinden beklentiler:

Denizcilik ve limancılık sektöründe yapay zekâ teknolojisinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bu teknolojilerden daha fazla üretkenlik, daha düşük maliyet, daha iyi iş güvenliği ve daha hızlı karar alma süreçleri beklenmektedir.

1.Verimlilik artışı: Yapay zeka teknolojileri denizcilik ve liman sektöründe verimliliği artırmaktadır. Bu teknolojiler lojistik süreçlerinin daha düzenli ve etkin hale gelmesine yardımcı olur.

2. Maliyet azaltma: Yapay zeka teknolojileri denizcilik ve liman sektöründe maliyetleri azalttığı görülmüştür. Daha az personelle daha yüksek verimlilik elde edebilir ve operasyonel maliyetleri azaltabilirler.

3. İş güvenliği̇: Teknolojiler denizcilik ve limancılık sektöründe iş güvenliğini̇ geliştirmekte ve bu teknolojiler sayesinde lojistik sektöründe insan hatalarını en aza indirilmektedir.

Denizcilik ve liman sektöründe yapay zekâ teknolojisi yararları:

1. Gemi ve konteyner takibi: Yapay zeka teknolojileri gemileri ve konteynerleri takip etmek için kullanılabilir. Bu teknolojiler, gemilerin ortalama varış süresini tahmin ederek yük ve kargo yönetimi hakkında bilgi sağlayabilir.

2. Bakım tahmini: Yapay zeka teknolojileri gemi bakımında önemli bir rol oynamaktadır. Bir geminin sistemlerindeki değişiklikleri anlayarak, bakım ve onarımlar için en uygun zamanı tahmin etmek mümkündür.

3. Gemilerin seyri: Yapay zeka, gemilerin seyri ile ilgili çeşitli faktörleri analiz edebilir. Bu faktörler arasında seyir süresi, yolculuk süresi, mevcut trafik koşulları ve hava koşulları yer almaktadır. Bu bilgiler, bir gemi için en hızlı ve en güvenli rota için kullanılabilir.

4. Akıllı konteynerler: Konteyner taşımacılığı sürecinde yükün hareketi izlenerek konteynerlerin konumu, içerisindeki yük ile alakalı bilgiler  tespit edilebilmektedir.

Yapay zeka teknolojilerinin yol açabileceği zararlar:

Faydalarını anlatmaya çalışsak da yapay zekâ teknolojileri denizcilik ve limancılık sektörüne de çeşitli zararlar verebilir. Bu zararlardan bazıları işsizliğin artması, insan hatalarını ortadan kaldıracak teknik altyapının yetersiz kalması ve veri gizliliği ihlalleri olarak sıralanabilir.

Bir başka örnek de deniz seyrüseferini otomatikleştirmek ve gemi pilotajını iyileştirmek için yapay zekanın kullanılmasıdır. Bu teknoloji kılavuz kaptanlara yardımcı olmak ve gemilerin daha güvenli bir şekilde yanaşmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Gemi kılavuz kaptanları ,bir gemiye girmek ve yanaşmak için önemli bilgi ve becerilere ihtiyaç duyan denizcilerdir. Ancak, yapay zeka destekli gemi kılavuzluk teknolojisi, gemilerin limana başarılı bir şekilde yanaşabilmesini sağlamak için daha fazla veri, analiz ve tahmin teknolojisi kullanır. Böylece kılavuz kaptan daha hızlı ve daha doğru kararlar verebilir ve gemilerin güvenli bir şekilde yanaşmasını sağlayabilir.

Bir başka örnek de otonom gemi teknolojisidir. Bu teknoloji, gemilerin tamamen insan müdahalesi olmadan çalışmasını veya yönlendirilmesini sağlar. Otonom gemiler bir dizi sensör ve veri analiz teknolojisiyle donatılmıştır. Ancak otonom gemi teknolojisi bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Örneğin, gemi navigasyonundaki arızaların ve hataların otomatik olarak tespit edilmesi ve çözülmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, otonom gemilerin mevzuat ve deniz güvenliği açısından uygun şekilde düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle ilgili düzenleyiciler, gemi yöneticileri ve diğer paydaşların otonom gemileri deniz trafiğine entegre etmek için birlikte çalışmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, yapay zeka teknolojileri denizcilik ve limancılık sektörüne birçok fayda sağlamaktadır. Bu teknolojiler sektörün daha verimli, daha düşük maliyetli, daha güvenli ve daha hızlı çalışmasına olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu teknolojilerin uygulanması bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Bu nedenle, denizcilik ve liman sektöründeki paydaşların yapay zeka teknolojilerinin yararlarını ve zararlarını dikkatlice değerlendirmesi gerekmektedir.

Saygılarımla...