Amerikan Sularındaki “Yeni Balık”

Japonya’daki depremden sonra
nükleer enerjideki kesinti ve
Avrupa’da ise Avrupa’nın enerji
tedarikçisi Rusya ile yaşanan
sorunlar, nihayetinde kaya gazını
çıkartılmasındaki son yıllarda geliştirilen
yeni teknikler enerji akış
yönünün değişmesine sebep oldu.
Amerika’da LNG’de (Sıvılaştırılmış
Doğal Gaz) meydana gelen arz
fazlası, üreticilerin girişimleri ve
dünyadaki politik gelişmeler sayesinde
Amerikan Enerji Bakanlığının
LNG ihracatına izin vermesine
yol açtı. Enerji bakanlığı şuan için
Amerika ile serbest ticaret anlaşması
olmayan ülkelere enerji ihracatı
yapılmasına dair yapılmış olan
35 başvurunun 9’unu onayladı.
Yapılacak olan bu ihracat sayesinde
de Amerikan bütçesindeki açık
büyük oranda kapatılabilecek. Bir
çok mavi yakalı işçi alımı yapılıp,
mühendislik, inşaat ve demir üretimi
sektörü de canlanacak.
Amerika bu yarışta geride kalmak
istemiyor ve hızla yol alıyor.
Şuanda 60’dan fazla uluslararası
LNG ihraç tesisi dünyanın çeşitli
ülkelerinde inşaat halinde. Normalde
enerji ihracı konusunda çok
hassas olan Amerika ise LNG ihracatında
oldukça yol aldı. Enerji departmanının
verilerine göre LNG
ihracatı 2035 yılındadoğal gaz üreten
her bir eyaletin bütçesine 10 ila
30 milyar dolar katkıda bulunacak
(Texas, Louisiana ve Pennsylvania
bunlardan başlıcaları). Doğal gaz
üretimi yapmayan eyaletler ise dolaylı
yollardan fayda sağlayacaklar.
Borusan’ın kaya gazi çıkartılmasında
kullanılan ve LNG transferi yapılan
boruları ürettiği 150 milyon
dolarlık yatırımla Houston’da kurduğu
fabrika buna en güzel örnek.
Kurulduğu ilk yıl 130 milyon dolar
ciro yapan fabrika, yüzde yüz kapasite
ile çalışmaya başladığında 500
milyon dolar ciro ile Amerika’da
sektöründe ilk 5’e girmeyi planlıyor.
Ohio, California, New York, Illinois
imalatı güçlü olan diğer eyaletlerin
her biri de ekonomilerinde
3 ila 5 milyar dolar gelişme hissedecekler.
Doğal gaz üretecek eyaletlerin
çalışan sayısında 60 bin ila 155
bin arasında artış olacak. Yine bu
sektöre destek verecek üretimleri
yapacak olan eyaletlerde 30 bin ila
40 bin çalışan sayısı artışı meydana
gelecek 2035 yılı baz alındığında.
LNG veya sıvılaştırılmış doğalgaz,
kokusuz, renksiz, toksin olmayan
doğal gazın eksi 260 derecede
soğutulmasıyla ortaya çıkıyor. Bu
işlem gazın hacmini yaklaşık 600
kere küçültüyor. LNG ısıtıldığında
tekrar gaz halini alıyor. Böylelikle
deniz yolu ile taşınması, depolanması
çok daha kolay hale geliyor.
LNG sıvı halde iken basınç altında
depolanmıyor ve patlayıcı özelliği
bulunmuyor. LNG taşımacılığı herhangi
bir büyük kaza veya güvenlik
sorunu yaşamaksızın Amerika’da
yüz binin üzerinde sefer tamamlanmıştır.
LNG endüstrisi Federal
Enerji denetim komisyonu ve
Amerikan Sahil Güvenlik kurumları
tarafından en üstdüzeyde denetlenip
depolanması ve taşımacılığı
katı kurallara bağlanmıştır.
Geçtiğimiz haftalarda uzun uğraşlar
sonunda senatodan aldığı
LNG ihraç izni ile birlikte çalışmalarını
hızlandıran Maryland eyaletindeki
Cove Point LNG terminalinde
bir toplantıya katıldım. Toplantının
bazı detaylarını bize imzalatılan
gizlilik bildirgesi sebebiyle paylaşamıyorum.
Ancak kamuoyunca
bilinen bilgiler üzerinden şunu
söyleyebilirim. Amerika’nın doğu
kıyısındaki 1 buçuk yıl içerisinde
tamamlanacak olan Cove Point terminali
çok uzun yıllar atıl bir yatırım
olarak kaldı. Şuan için senede
ancak 4 gemiyi LNG boşaltması
için alan terminal, senatonun ihraç
onayıyla beraber ilk etapta senelik
yaklaşık 90 gemi yükleme yapmaya
hazırlanmakta. Sadece tek bir
terminalde meydana gelecek bu
değişim bile LNG ihraç sektörünün
Amerikan ekonomisindeki etkisini
hesaplamaya yeterli. Terminalde
şuan depolama tankları ve boruToplantıya
Japonya’dan, Hindistan’dan,
İngiltere’den, Amerika’dan ve
Avrupa’dan LNG sektörünün büyükleri
katıldı. Hem alıcıların hem
de LNG yükünü taşıyacak olan
gemi sahiplerinin en güvenli şekilde
bu operasyonları nasıl yaparız
konusu tartışıldı. Amerikan Sahil
Güvenlik departmanı 250 sayfalık
LNG depolama, taşıma ve gemi
regülasyon kitapçığını yenilemek
için katılımcılardan yardım ve bilgi
istedi. Kitapçık içerisindeki, ne zaman
ve kimin tarafındankoyulduğu
belli olmayan birçokeski kuralın
üzeri kalemle çizildi.Bazılarına eklemeler
yapıldı. Yeni kitapçık şuan
gözden geçiriliyor ve çok kısa süre
içerisinde elimize ulaşacaktır.
Amerika’nın körfez ve doğukıyılarında
tamamlanmış veya
projesi onay almış inşaat halindeki
LNG terminallerinin kullanım
etkisinin artmasındaki bir diğer
etkende Panama Kanalı projesinin
2015 sonlarına doğru tamamlanacak
olması. Şuan için aktif 370
LNG gemisinden sadece 21 tanesi
Panama Kanalı’ndan geçebilmekte.
Proje tamamlandığında yeni inşa
edilecek LNG gemilerinin tamamı
ile birlikte aktif olan LNG gemilerinin
yüzde 80’i kanaldan geçebilecek.
Buda Japonya’nın enerji dar
boğazından çıkmasına çok büyük
katkı yapacak. Panama yerel ofisten
aldığım bilgiye göre, kanalın
tamamlanması ile birlikte senelik
ortalama günde bir LNG gemisinin
geçiş yapacağı hesaplanmış.
Japonya’nın Amerikan LNG yüküne
ilgiside işte bu avantajlardan
kaynaklanmakta.
Onaylanmış inşaat halinde olan,
Sabine, Hackberry, Freeport, Cove
Point, Corpus Christi veya onaylanmış
ve inşa edilmeyi bekleyen
Gulf of Mexico, Offshore Florida,
projelerinin dışında ayrıca doğalgaz
üreten ancak terminali olmayan
Pennsylvania gibi bazı eyaletlerdede
LNG terminal ve ihracat
izni alma düşünceleri şu sıralarda
yüksek sesle dile getirilmekte.
Enerji marketine çok büyük bir
çeşitlilik ve aktiflik getirecek olan
LNG ihraç çalışmaları Amerikan
sularında “balık tutmak” isteyen
gemi sahipleri içinkısa vadede çok
büyük umutlar vadetmekte. Hâli
hazırdainşa edilen LNG gemileri
ve kiralanan mevcut gemiler
Amerika’dan kısa sure içerisinde
yapılmaya başlayacak olan bu yüklemeler
için hazırlanmakta.
Yurdumuzun en zorlu yıllarında
kıymetli bir neslinin kaybolmasına
sebep olan Çanakkale Zaferi’ni
100. yılında anıyoruz. Şehit olan
ecdadımıza Allah’tan bir kez daha
rahmet diliyor, yüzlerce kez minnettarlığımızı
sunuyorum. Milletimiz
binlerce yıl daha yazılan zaferi
onurla anacaktır.