Türkiye uzay alanında bir ilke imza atmıştır. Türk Uzay Ajansı (TUA) tarafından koordine edilen ilk uzay görevi 19 Ocak 2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzaydaki görevi ise Türkiye’nin gelecekteki uzay misyonlarına zemin oluşturacak 13 bilimsel deneyin gerçekleştirilmesidir. Bu görevin sonunda elde edilen sonuçlar bilim insanları tarafından yorumlanarak literatüre katkı sağlayacaktır.

Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlanmasının ardından havacılık ve uzay alanında yeni girişimlerle etkinliğini artıracaktır. Özellikle son dönemde TÜBİTAK, TUSAŞ ve BAYKAR Makine vb. firmaların yerli imkanlarla uydu üretim faaliyetlerini artırmaları bu alanda katedilen mesafenin daha net görülmesini sağlamaktadır. Ayrıca gelecekte ROKETSAN’ın yörüngeye çıkabilecek roket teknolojisine sahip olmasıyla birlikte hem kendi uydusunu üretebilen hem de yörüngeye yerleştirilmesinde kullanılacak teknolojiye sahip olacaktır. Geliştirilen uydular Türkiye’nin iletişim ihtiyacını karşılayacaktır. Ayrıca gözlem uydularıyla uzaktan algılama faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir. Özellikle afet gibi olumsuz durumlarda afet bölgesiyle ilgili bilgilere kısa sürede ulaşılabilir olacaktır. Uzay teleskoplarıyla ise uzay alanında yeni araştırmaların gerçekleştirilebilme olanağı sağlanacaktır.

TUA’nın öncülüğünde hazırlanan Milli Uzay Programı (MUP) Türkiye’nin bu alandaki hedeflerini açıkça göstermektedir. MUP, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak, mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir projedir.

Milli Uzay Programının Amaçları ise;

·       Ülkemizde uzay teknolojileri alanındaki ihtiyaçlar ve yetenekler çerçevesinde öne çıkacak teknolojilerin ve altyapıların geliştirilmesi,

·       Ülkemizin dışa bağımlığının azaltılması,

·       Uzay teknolojilerinin ülkemizin kalkınmasında bir araç olarak kullanımı için planlanması,

·       Uzay alanında mevcut teknolojilerin ve başarıların milli teknolojiler ile daha ileriye taşınması,

·       İnsanlığın bilimsel bilgi ve tecrübesine katkı sağlanması,

·       Başta gençler olmak üzere ülkemiz insanının uzay farkındalığının artırılması.

TUA’nın ajandasında olan MUFS projesiyle uzaya olan yolculuğumuzun temeli atılacaktır. Ayrıca AYAP-1 ve AYAP2 projeleriyle Ay misyonları tamamlanarak ardından Derin Uzay faaliyetleri hız kazanacaktır. Türkiye gelecekte elinde olan imkanları geliştirerek havacılık ve uzay alanında öne çıkması beklenmektedir. Yerli savunma sanayinin gelişimiyle elde edilen kazanımların devamı uzay alanında da kazanılabilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde Türkiye’nin yukarıda belirtilen katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yoğunlaşması şüphesiz ki ülke ekonomisini pozitif etkileyecektir.

Kaynakça:

https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-calismalarimiz