Orta-Doğu insanlığın ilk yerleşim yerlerinden birisidir. Bu durum süreç içerisinde bölgede toplumsal, siyasi ve askeri hareketlere neden olmuştur.

Günümüzde Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Yemen,  Afrika ve Orta-Doğu ülkelerinde karışıklık devam etmektedir. Ortaya çıkan kargaşa ve savaş hali ise siyasi belirsizliği beraberinde getirmektedir. Siyasi belirsizlikler gelecekte bölgenin ısınmasına ve bölge ülkelerinin çıkarları nedeniyle birbirleriyle çatışmasına neden olmaktadır. Son günlerde Atatürk’ün ‘‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’’ cümlesi daha fazla önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geçmişten günümüze dek bölgesel barışı korumuş ve çevresindeki ülkelerle yapıcı ilişiler içinde olmuştur. Günümüzde istikrarın sürmesi küresel tedarik zincirindeki akışın sağlıklı işlemesine bağlıdır. Tedarik zincirindeki aksaklıkların azaltılması alternatif ulaşım koridorları ile gerçekleştirilebilir. Küresel ticaret Orta-Doğu ülkelerinin dahil olduğu projeler ile gerçekleştirilebilecektir. Bölge ülkelerinin dahil olduğu ulaşım koridoru projeleriyle barış, zenginlik ve refahı beraberinde getirecektir. Ulaşım koridorları bölge ülkelerini küresel ticarette önemli hale getirecektir.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Kuzey Koridoru ve Yemen’in faaliyetleri nedeniyle de Güney Koridorunda aksamalar meydana gelmektedir. Bu durum ise Orta Koridorun küresel ticaretteki rolünü daha önemli hale getirmektedir. Orta koridorda önemli bir yere sahip olan Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) uluslararası ticarette önemli role sahip olacaktır.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) küresel ticaret yollarının önemli bir paydaşıdır. Hali hazırda Orta Koridorun ana hattını oluşturan Türkiye, yakın gelecekte Kalkınma Yolu (Development Road), Zengezur Koridoru, başta olmak üzere uygulanması muhtemel diğer Hindistan-İran-Türkiye-Avrupa Ekonomi Koridoru (IITEC), Crossroads of Peace projelerinin de vazgeçilmez ortağıdır. Kuzeyde ve Güneyde yaşanan karışıklık Türkiye'nin ticaret yolarının önemli bir paydaşı olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Ayrıca TDT'nin sahip olduğu enerji kaynakları Avrupa Birliği'nin enerji arz güvenliğinde önemli rol oynayacaktır. Türkiye, Kalkınma Yolu projesiyle Irak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projeleriyle Gürcistan ve Azerbaycan, Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı, Kara ve Demiryolu geçişleriyle Yunanistan, Kara ve Demiryolu geçişleriyle Bulgaristan ile İran’a bağlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kalkınma yolu, Zengezur Koridoru, IITEC ve Barış Kavşağı projeleriyle Rusya, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan’la geliştireceği ticari ilişkiler ile gelecekte bölgesel barışın mimarı olacaktır.

Kaynakça:
Toraman, Y. (2023). The Roles of the Organization of Turkic States (OTS) in International Trade, Logistics and European Union’s (EU) Energy Supply Security. EMAJ: Emerging Markets Journal13(1), 1-12.
Toraman, Y. (2022). TURKEY'S ROLE IN SILK ROAD ROUTES: ENERGY SUPPLY SECURITY OF EUROPEAN UNION AFTER UKRAINE–RUSSIAN WAR. Journal of Management Marketing and Logistics9(1), 16-26.