Çalışan Motivasyonu Güçlü Deniz Taşımacılığı Firmaları Sektörde Daha Başarılı

Motivasyon, bireyin bir hedef doğrultusunda dileği ve isteği ile hareket etmesidir. Diğer bir tanıma göre ise, örgütün ve ekibin Kişileri bir hedef doğrultusunda güdülemesi, beklentileri karşılamak için sürdürülebilir bir hareket çabası oluşturmaya çalışmasıdır.

 

Firmalar, değişen ve gelişen çağa ayak uydurabilmekiçin kuşkusuz çalışanlara önem vermekle başlamalıdır. Bu önem çalışanda motivasyonusağlayacak ve firmanın ticari sahada rekabet üstünlüğünü artıracaktır. Motivasyon hem çalışanlar hem de çalışma ekipleri için son derece önemlidir. Motivasyondan uzak bir çalışma ortamı personelin ekibe katkısını gün geçtikçe azaltacaktır.

 

Performansı düşen, yaptığı iş zamanla ötekileşmeye başlayan çalışan, mesleğe başladığı yıllardaki isteği ve verimliliğini kaybedebilir.

 

Hareket kavramının vücut bulduğu Deniz taşımacılığı sektörü, uluslararası bir yapıya sahiptir. Küresel anlamda artan beşeri ve sınai ihtiyaçlar bu sektörde rekabeti kontrolsüz bir şekilde artırmaktadır.Rekabet ne kadar olumlu bir olgu olarak gözükse de çalışan motivasyonunu sağlamada olumsuz etkiler oluşturabilir.Etkinliğini yoğun bir tempoda gösteren bu sektör; sürekli iş takibi, ticari kaygılar, yüksek gürültü, fiziki yorgunluk, asosyal bir yaşam, uyku problemleri, zaman baskısı, çalışmayı etkileyici soğuklar ve sıcaklar, kapalı ve dar çalışma alanları gibi koşullar sebebiyle çalışanlar üzerinde duygusal ve psikolojik olumsuzluklar bırakabilir.

 

Sektörde faaliyet gösteren köklü firmaların ‘başarı ve rekabet üstünlüğü’ personel motivasyonuna verdiği önem ile doğru orantılıdır.

 

Bu firmalar arasında en dikkat çekici olanı 1970 senesinde Aponte aile üyelerince Cenevre’de sektöre kazandırılan Deniz taşımacılığı OperatörüMediterraneanShippingCompany (MSC)’dir.

 

Deniz taşımacılığı operatörleri arasında personel motivasyonuna verdiği kıymet ile öncü konuma sahip olan bu firma,günden güne sektörde büyümeye devam etmektedir.

 

MSC’nin Sürdürülebilirliğinin merkezindeçalışanlarına; refah içerisinde çalışma ortamı sağlama, sorumluluklarını yerine getiren çalışanın takdir edilmesi, kritik kararlarda çalışanlara sorumluluk ve yetki verme, personelin gelişimi için eğitimler tertip etme ve kariyer gelişimini destekleme gibi motivasyonu güçlendirici faktörlere önem vermektedir.

 

MSC,hem kendi bünyesindeki çalışanlar için hem de sosyal sorumluluk kapsamında birçok uluslararası kuruluşa üyedir. Çünkü insanın dünyayı entegre edebilecek kuvvete sahip olduğu inancı bulunmaktadır.

 

Diego Aponte: “Nerede olursa olsun ister denizde ve isterse karada faaliyette bulunduğumuz her yerde çalışanlarımız en kıymetlilerimizdir” Sözlerini dile getirmesi çalışan motivasyonuna önem verdiklerinin bir göstergesidir.

 

Erdem ÇELENK

Liman Planlama ve Operasyon Uzmanı