Kadınların liman tahmil tahliye operasyonlarındaki önemi

"Kadın erkek eşitsizliği uluslararası sahada halen varlığını sürdürmektedir. Bunun en önemli sebebi mesleklerin cinsiyet ayırımı ile belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Fizyolojik bakımdan kadınlar günümüzde de sadece Dokuma ve zirai gibi ataerkil aile işlerinde ücretsiz çalışmaya zorlanmaktadır.

 

Kadının Ataerkil hegemonyadan kurtuluşu Sanayi devrimi ile daha çok tekstil sektörünün faaliyete geçmesiyle önem kazanmıştır. Ücret bakımından Kadın – Erkek ötekileştirmesine maruz kalsa da ilk ücretli iş gücüne bu dönemde kavuşmuştur.

 

Halbuki kadınlar Tarih boyunca; Otobüs kaptanlığı, Pilotluk, hava kameremanlığı, İnşaat mühendisliği, makinistlik ve gemi kaptanlığı gibi bir çok zor meslekleri başarıyla icra etmiştir.

 

Limanların operasyon bölümü planlama departmanından tutun, saha elleçleme ekipmanlarını sevk ve idaresine kadar; kadın elinin kattığı verimlilik yadsınamaz.

 

Çağın getirdiği yenilik anlayışına paralel olarak her geçen gün gelişmekte olan limanlar; Kadın istihdamı gerçekleştirerek yeniliklerine yenilik katmaktadır.

 

 

En önemli işe alım departmanları; Planlama, Gemi puantörlüğü,CRS(Container Reach Stacker), ECH(EmptyContainerHandler), Forklift ve RTG(Rubber-TiredGantry) gibi Operasyona bağlı iş makinası operatörlüğü bölümüdür.

 

Limanların çalışma alanları ne kadar erkek egemen bir işleyişle yürütüldüğü bilinse de aslında hiç de öyle değil…Devasa yüklerin elleçlemesini bir çırpıda ustalıkla gerçekleştiren kadınlar, erkek hegemonyasını yıkmaya kararlı.

 

Evdeki titizliğini ve dikkatini işine yansıtan kadın erkeklerden daha az hatta yok denecek kadar iş kazasına karışıyor. Bu da bize kadın azminin önünde hiçbir zorluğun barınamayacağını gösteriyor.

 

İskenderun ve Mersin körfezinin en önemli limanlarında RsStacker, forklift ve ECH operatörlüğü yapan kadınlar İle mesleki sohbetimizde; Mesleklerine tutkuyla bağlı olduklarını, İş yükü ağır ve zor olsa da bir o kadarda keyif verdiğini söylediler.

 

“Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk

Erdem ÇELENK

Liman Planlama ve Operasyon Uzmanı