Denizcilik Sektöründe ‘Kalifiye’ Yeni Mezunlar İle Sağlanmalı

Deniz taşımacılığı, bilindiği gibi uluslararası kargo taşımacılığının yüzde 86‘sını kapsamaktadır. Çağın getirdiği dijitalleşme ve değişimlerin köklü dönüşümlere yol açması bu sektörü her geçen gün geliştirmektedir. Deniz taşımacılığının bu gelişimi limanların ve denizcilik firmalarının önemini artırmaktadır.

 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin, dört bir yanında denizcilik eğitimi veren birbirinden değerli üniversiteler var. Bu üniversitelerden denizcilikeğitimini tamamlayıp her yıl pırıl pırıl gençler mezun olmaktadır.

 

"Mezun olan gençlerin birçoğune yazık ki bu gelişen ve büyüyen sektörden nasibini alamamakta."

 

Denizcilik işletmelerinin saha ve ofis işlerinde çalışma hayatını sürdüren çalışanların, performansları incelemeye alındığında;yeni mezun çalışanların diğer personellere göre daha dinamik oranda performans gösterdikleri görülmektedir.Elbette ki bu performans ölçütü tüm mezunları kapsamamaktadır.

 

Denizcilik okullarından mezun olan gençler, donanımlı akademisyenlerden çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim alarak ve stajlarını tamamlayarak mezun olmaktadır.

 

Genç ve dinamik yapılarının verdiği avantaj ile çabuk öğrenen, çabuk kavrayan özelliklere haizdirler.

 

Yeniliğe açık olan genç denizcilik mezunları limanların; Gemi ve saha puantörlüğü, CFS puantörlüğü, CFS sorumlusu, operasyon sorumlusu, dispatcher, saha planlamauzmanlığı, gemi planlama uzmanlığı, konteyner takip uzmanlığı,Dökümantasyon, gümrük takip uzmanlığı, Müşteri ilişkileri gibi birçok departmanında çalışabilmektedir.

 

Ayrıca; Gemi acenteliklerinde; kontrol ve takip memurluğu, Gemi ve yük gözetim firmalarında; Draftsörveylik, yük takip sörveyliği, freightforwarder firmalarında ise çeşitli unvanlarda istihdamları sağlanabilir.

 

Denizcilik Sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin,boş kadrolarını yurt genelinde bir tarama gerçekleştirerek bu mezun gençlerden sağlamaları çok önemlidir. Bunu gerçekleştirirken Özellikle Üniversiteler ile iş birliğine açık, proje tabanlı çalışmalar yapılması sektörel yapıyıda güçlendirecektir.

 

2019-2022 Yılları arasında İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE), Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesinde Dekanlık görevinde bulunan Prof. Dr. Soner Esmer, bu üniversitenin Uluslararası indekslerde taranan ilk akademik dergisinin yayın hayatına başlamasından tutun, Fakültenin ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Ülkemizin diğer Denizcilik fakülteleri, Sivil Toplum Kuruluşları ile özel sektör etkinlikleri; Türkiye’nin en önemli yük ve lojistik merkezi olan İskenderun körfezinde limanlar ve lojistik firmaları ile yakın ilişkilerin kurulması ve staj protokollerinin düzenlenmesi gibi çalışmalara öncülük etmesi taktir edilesidir.

 

“Mavi Vatan’ı muasır medeniyetler seviyesine çıkarmanın en önemli yolu gençlere yatırım yapmaktır.”

 

Erdem ÇELENK

Liman Planlama ve Operasyon Uzmanı