Editörlüğünü Prof. Dr. Soner Esmer’in yaptığı ve 2020 yılında yayınlanan “DENİZ TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİĞİ” isimli kitapta, “İLERİ LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ” isimli bölümün yazarı olarak aşağıdaki cümleleri ifade etme şansı bulmuş idim.

Editörlüğünü Prof. Dr. Soner Esmer’in yaptığı ve 2020 yılında yayınlanan “DENİZ TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİĞİ” isimli kitapta, “İLERİ LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ” isimli bölümün yazarı olarak aşağıdaki cümleleri ifade etme şansı bulmuş idim.

“Başka bir bakış açısı ile, önemli bir yük kapasitesine sahip ya da kritik bölgelerde, herhangi bir tesiste ya da lokal olarak bir bölge de oluşacak tedarik zinciri kırılmalarında (karantina, savaş, tesisin herhangi bir nedenle kullanılamaz duruma geçmesi vb.), bölgesel olarak lojistiğin tamamen durmasını ya da aksamasını engellemek bağlamında, alternatif limanların ve aktarma istasyonlarının kurgulanması, ülke ekonomisinin o bölge de durmasını ya da aksamasını ya da kritik yüklerin (tıbbi ürünler, gıda vb.) lojistik kaynaklı tedarik sorununu önleyecektir. Bu bağlamda, ülke planlama teşkilatlarının bölgesel liman kurgularında ve yatırım izinlerinde, liman yatırımlarının ve yerleşimlerinin birden fazla ve belli aralıklarla gerçekleştirilmesi üzerine önemle eğilmeleri yerinde olacaktır.”

“Diğer taraftan yine bu durum, tesise yakın limanlarda ya da diğer ülke limanlarında grev, salgın, savaş, doğal afetler vb. ile oluşabilecek hizmet aksamaları durumunda, tesise olabilecek ilave yük yönlendirmelerine karşın gerekecek ilave kapasite gereksinimlerine de, o tesisin her daim hazır olmasını sağlayacaktır.”

Bu kapsamda, depremler özellikle konteyner terminallerine en büyük zararı verebilecek doğal afetlerin başında gelmektedir. Ki 06.02.2023 tarihinde bölge de gerçekleşen depremler silsilesi sonucunda, İskenderun Körfezindeki limanlarında depremlerden olumsuz etkilenmesi sonucunda istenmeyen durumlar önemli darboğazlar yaratmıştır. Özellikle, İskenderun Körfezindeki konteyner terminallerindeki kapasiteler, Mersin limanına göre çok daha düşük olması karşın, İskenderun Körfez limanlarındaki bu durum, bölge de azımsanmayacak önemli sorunlar oluşturmuştur ve daha da oluşturmaya devam edecek gibi gözükmektedir.

Peki olası Mersin Bölgesinde oluşabilecek bir olayda ve istenmeyen bir şekilde limanın devre dışı kalması durumu karşısında, Akdeniz kıyısında herhangi bir liman ya da limanlar grubu, özellikle konteynerize yük kapsamında ihtiyaç duyulacak ilave kapasite ve gerekecek lojistik destekleri karşılayabilecek midir? Gözüken, sanki hayır. Bu kapsamda, bölgedeki özellikle konteyner liman-terminal projelerinin ivedilikle geç kalmadan hayata geçirilmesi gelecek için proaktif bir yaklaşım olacaktır.

Peki Marmara veya İzmir Bölgesi limanlarında bir deprem ya da benzeri sonuçları yaratacak istenmeyen tehlikeli madde patlamaları vs. durumlarında oluşabilecek ilave kapasite kullanım gereksinimleri yakın bölgelerde karşılanabilecek midir? Gerekecek müdahaleler için lojistik destekler bu liman veya terminallerden sağlanabilecek midir? Bu tesisler kullanılabilecek midir?