Dr. Gökçay Balcı

Dr. Gökçay Balcı

Tüm Makaleleri

University of Bradford, İngiltere

Krizsiz yaşanacak her sene için kendimizi şanslı görebiliriz

Kızıldeniz saldırıları, navlunlar, tüketici fiyatları ve dış ticarette mevcut ve olası gelişmeler…

IMO 2050 sıfır emisyon hedefi Türkiye için aktarma limanı fırsatı yaratabilir mi?

IMO’nun belirlediği 2050 sıfır emisyon hedefinin gereksinimlerini bir külfet olarak görmek veya politik tartışmalara girmek yerine, sıfır emisyonu bir fırsat olarak değerlendirip Türkiye ulaştırma sek...