Uluslararası Ticaret Odası (ICC) – Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB)’nun 2022 yıllık raporu yayımlandı. Buna göre küresel deniz haydutluğu olayları 10 yıllardır gözlemlenen en düşük seviyelere ulaştı.

 

Armatörler Birliği internet sayfasında paylaşılan raporda ICC - IMB, deniz haydutluğu ve silahlı soygun saldırılarının neredeyse 30 yıldır kaydedilen en düşük seviyeye ulaşması nedeniyle dünya çapında çabaların sürdürülmesi çağrısında bulunuyor.

 

ICC-IMB’nin yıllık raporunda, 2022 yılında gemilere karşı 115 deniz haydutluğu ve silahlı soygun olayı kaydedildiği, bunların yarısının Güneydoğu Asya sularında, özellikle de olayların artmaya devam ettiği Singapur Boğazında meydana geldiği belirtildi.

 

Deniz Haydutları, bildirilen olayların yüzde 95’inde gemilere erişimde başarılı oldular. Bu çerçevede, 107 gemiye çıkıldı, 2 gemi kaçırıldı, 5 saldırı girişiminde bulunuldu ve bir gemiye ateş açıldı. Demirde veya seyir halinde çıkılan gemilerin çoğuna gece şartlarında çıkıldığı tespit edildi.

Başkan Tamer Kıran'dan başsağlığı mesajı Başkan Tamer Kıran'dan başsağlığı mesajı

 

Gine Körfezi’nde dikkatli olunması çağrısı

 

Yıllık raporda dikkat çeken bu azalma, Gine Körfezi’nin yüksek riskli sularındaki deniz haydutluğu ve silahlı soygun faaliyetlerinin genel olarak azalmasına bağlanıyor. Bununla birlikte, 2022’nin son çeyreğinde meydana gelen iki olayın, Gine Körfezi’nde denizcilerin güvenliğine yönelik tehlikenin sürdüğünü gösterdiği, bu nedenle deniz haydutluğunun önlenmesi yönündeki müşterek gayretlerin devamına ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.

 

IMB Direktörü Michael Howlett tarafından, Gine Körfezi’nde deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadele eden uluslararası deniz güçlerinin ve bölgesel yetkililerce gösterilen hızlı ve kararlı eylemlerin, bildirilen olaylardaki düşüşe ve ayrıca gemi mürettebatının güvenliği ile ticaretin devamlılığına olan çok önemli katkı sağladığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, Gine Körfezi’ndeki son iki olayın endişe yarattığı ve bu bölgede deniz güvenliğini artırma çabalarının sürdürülmesi gerektiği, ayrıca gemi kaptanlarının bu sularda Denizcilik Endüstrisi tarafından tavsiye edilen En İyi Yönetim Uygulamaları (BMP-5)’na uymaları vurgulanmaktadır.

 

Singapur Boğazı’nda olaylar artıyor

 

2022’de Küresel olarak bildirilen tüm olayların üçte biri, deniz haydutlarınca 38 gemiye çıkılarak Singapur Boğazı’nda gerçekleşti. Çıkılan gemilerin çoğunluğu, 50.000 DWT’nin üzerinde ve bunlardan yüklü 6 gemi ise 150.000 DWT’nin üzerindeydi. Bu saldırıların büyük bir kısmı düşük seviyeli, silahlı soygun tanımına giren, fırsatçı suçlar olarak kabul edilse de gemi mürettebatı risk altında olmaya devam etmektedir. Bildirilen 38 olayda, iki mürettebat tehdit edilmiş ve dördü olay süresince rehin alınmıştır. Ayrıca, en az üç olayda mürettebatı tehdit etmek için bir silah kullanıldığı bildirilmiştir.

 

IMB Direktörü tarafından, yerel makamların, neredeyse bildirilen tüm olayları araştırdıkları, Deniz ticaretinin en önemli ve yoğun su yollarından biri olan Singapur Boğazı’ndaki bu olayların, sadece mürettebatın güvenliği açısından değil, aynı zamanda yaratabileceği potansiyel seyir güvenliği ve çevresel riskler açısından da endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtilmektedir.

 

IMB Deniz Haydutluğu Raporlama Merkezi ayrıca bu sularda meydana gelen olayların geç rapor edildiğine ya da bir dereceye kadar rapor edilmediğini, yerel makamların failleri tespit edebilmeleri ve yakalayabilmeleri için gemi kaptanlarının tüm olayları mümkün olduğunca erken bildirmesinin teşvik edildiğini bildirmektedir.

 

Endonezya Bölgesinde ise Deniz Polisi’nin devam eden çabaları sayesinde bildirilen olayların Singapur Boğazı’na oranla düşük seviyelerde olduğu görülmektedir.

 

Tehdit Güney Amerika’da varlığını sürdürüyor

 

Orta ve Güney Amerika sularında bildirilen olayların sayısında gözle görülür bir düşüşe rağmen, Brezilya, Guyana, Peru, Venezüella, Meksika ve Haiti’deki limanlar silahlı soygun suçundan etkilenmeye devam etmektedir. Olaylardaki azalmanın, kısmen Peru’daki Callao demir yerinde bildirilen olaylarda 2021’e göre 33’lük bir düşüşten kaynaklandığı dikkat çekmektedir.

 

IMB Korsanlık Raporlama Merkezi (PRC)

 

Denizcilerin maruz kaldıkları tehditleri bildirmek için çok ihtiyaç duyulan bir zamanda faaliyete geçen IMB PRC, tüm deniz haydutluğu ve silahlı soygun suçlarını günün 24 saati bildirmek için en önemli bir temas noktalarından biri olmaya devam etmektedir. 1991’den bu yana, tamamı ücretsiz sağlanan, raporların hızlı bir şekilde iletilmesi ve acentelerle irtibat, GMDSS Güvenlik Ağı Hizmetleri aracılığıyla gönderilere verilen cevabi yayınlar ve STK’lara e-posta uyarıları, küresel olarak deniz haydutluğuna ve silahlı soyguna karşı müdahaleye yardımcı olmuştur. Ayrıca bu raporlar, küresel farkındalığı artırıp, çok sayıda bölgesel işbirliği mekanizmasının işbirliği yapmasına olanak sağlayarak, deniz haydutluğu ile mücadele için yeterli kaynak tahsis edilmesine neden olmuştur.

 

7DENİZ