FG Maritime, 2022 yılı başında Gökhan Demirçiler ve Ferhat Abul tarafından kurulan genç bir firma. FG Maritime gerek uluslararası kuralları doğru ve zamanında yorumlama gerekse de gemi üzerinde bu kuralların etkin bir biçimde uygulaması olup olmadığını denetleme konularında sektörde yüksek kalite anlayışı ile tanınan bir ekip tarafından kurulmuş. Kurucular; tersane geçmişi, önde gelen klas kuruluşlarında kıdemli surveyor/auditor rolleri üstlenmiş olması ve gemi işletmeciliği alanındaki tecrübeleri, FG Maritime’ı konulara gerek gemi üzerinde gerekse de işletme firmaları nezdinde farklı bakış açılarıyla değerlendirebilme açısından güçlü kılıyor. Bu durumu Gökhan Demirçiler, “Biz bu özelliğimizi masanın her iki tarafında da bulunduk” şeklinde ifade ediyor.

Inspection ve auditorluk

 

Her ne kadar yeni kurulan bir firma olsalar da sektörde 20 yıla yakın tecrübeleri olduğunu söyleyen Demirçiler, “uzmanlıklarımızı 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan birincisi Gemi inspection ve auditorluk.  Tersane geçmişimizin akabinde uluslararası anlamda kabul gören en iyi klas kuruluşlarından bir tanesinde uzunca seneler surveyor/auditor ve yönetici olarak çalışmanın bir getirisi olarak şu anda da hemen hemen her türlü gemi tipinde çeşitli surveyler, inspectionlar ve auditler gerçekleştirmekteyiz. Örnek olarak, gemi işletmeciliği firmaları adına ‘teknik denet veya iç denet yapılması’, ‘pre-purchase, pre-sale ve condition assessment survey hizmetleri’, PSC pre-inspection yaparak geminin bir sonraki PSC denetine hazırlanması, geminin tekne ve/veya makina anlamında hasar alması durumunda gemi sahibi ya da işletmecisi adına ‘hasar tespit surveylerinin’ yapılması, gemilerin tersanede kaldıkları süre boyunca “dry-dock project management” yapılması, tersaneye girmeden önce gemilerin “dry-dock specification” larının hazırlanması, conversion ya da retrofit projelerinde supervision hizmetleri verilmesini gösterebiliriz” şeklinde konuştu.

Danışmanlıkta uzmanlaştık

 

İkinci olarak danışmanlık konusunda uzmanlaştıklarını söyleyen Ferhat Abul da, “Yürürlüğe girecek kuralları en doğru şekilde yorumlayıp işletme firmaları için etkin bir planlamayla ilgili kuralın uygulama aşamalarını hayata geçirmek; bu hususta danışmanlık hizmeti sunmak. Özellikle çevresel konularda yürürlüğe giren ve girecek olan kuralların artması, teknik ve operasyonel anlamda karşımıza çıkan yeni gereksinimler, gemi işletmeciliği firmalarının bir yandan günlük gemi operasyonlarını tüm yoğunluğuyla yürütürken bir yandan da söz konusu yeni kuralları takip etmesini güçleştirmektedir. Bu noktada, FG Maritime olarak gemi işletmeciliği firmalarının ihtiyaç duydukları konu başlığında, karşılıklı belirlediğimiz süre zarfında adeta işletme firmasının bir parçası olarak bilgi-birikim ve tecrübemizin olduğu konularda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Tanker operatörleri için yürürlüğe girecek olan yeni istekler, hemen hemen tüm gemi sınıflarını ilgilendiren emisyon kuralları, sadece bulk carrier gemi tipleri için yürürlüğe girmesi beklenen denet isteklerinin uygulanması,  danışmanlık altındaki hizmetlerimize birer örnek olabilir. Kural ve kaidelere ilaveten, alanında tecrübeli kadromuz sayesinde ISO 9001 ve 14001 belgelendirmeye başvurmak isteyen denizcilik firmalarına bu standartlara kolayca uyum sağlayabilmeleri için prosedürel ve pratik anlamda da danışmanlık sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimler veriyoruz

 

Aliağa’nın başarısında müşteri memnuniyeti ilk sırada Aliağa’nın başarısında müşteri memnuniyeti ilk sırada

Üçüncü olarak da eğitim konusunda uzmanlaştıklarını aktaran Abul, “Özellikle şirket kurucularının geçmiş yıllardaki ‘non-STCW’ eğitimlerin bir kısmında sahip oldukları tecrübe, FG Maritime’ın DNV Maritime Academy ile yapmış olduğu karşılıklı anlaşma ile güçlenmiş ve sektörün hizmetine sunulmuştur. Bu bağlamda, FG Maritime eğitmenleri olarak, DNV’s Maritime Academy’nin porfoliosundan belli başlı eğitimleri gerek Türkiye’de gerekse de yurtdışındaki denizcilik firmalarına sınıf içi eğitim ve/veya online olarak verebiliyoruz. Bu yıl içinde vermiş olduğumuz eğitimlerden “incident investigation and root cause analysis, Maritime Risk Management and Management of Change, Internal auditor for ISM/ISPS/MLC, Understanding SOLAS, ISO 9001 for Shipping companies” örnek olarak verebileceğimiz eğitimlerin bazılarıdır” açıklamasını yaptı.

 

“Tamir ve bakım hasta-doktor ilişkisine benzer”

 

Tamir ve bakım alanında da hizmet verdiklerini söyleyen Demirçiler, “Tamir bakım aslında denizcilik içerisinde tıpkı ‘hasta-doktor’ ilişkisi gibidir. Dünya denizlerinde ticaret yapan gemiler olduğu sürece tamir ve bakım ihtiyacı daima olacaktır ve bu noktada coğrafi konumumuz ülkemizi avantajlı bir noktaya götürmektedir. Şüphesiz ki tersanelerimizde yıllar içinde daha da iyileşen kalite anlayışı, kurumsallaşma Türkiye’deki gemi tamir sektörünü güçlendirmektedir. Muhakkak ki Avrupa’ya yakın olup bir Avrupa Birliği ülkesinden işçilik maliyetleri açısında daha avantajlı konumda olmak da yine Türkiye’yi bu alanda biraz daha ön plana taşımaktadır. Yabancı armatör, geçmişte olduğu gibi Türkiye’yi tercih ediyor ve yine edecektir. Bu ivmeyi yukarı yönde tutabilmek için bizlerin ‘kalite’ anlayışıyla hizmet veriyor olmamız esastır. Tamir-bakım alanındaki tercih edilmemizi ‘yüksek kalite’ yaklaşımımıza dayandırmakla birlikte, sektör olarak verilen hizmetleri sınıflandırarak “homojen bir fiyat politikası” takip edilmesinin en az kalite anlayışı kadar önem arz ettiğinin de altını çizmek isteriz. Gerek kalite gerekse de fiyatlandırma politikası anlamında “sektör” olarak homojen bir duruş sergileyebilirsek tamir ve bakım alanında çok daha büyük filolara daha spesifik projelerde de hizmet verebilir, ülke olarak imajımızın saygınlığını daha da artırabiliriz kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

 

Sahip oldukları sertifikalar ve ekibin kalitesi hakkında da bilgiler veren Demirçiler, “FG Maritime olarak, ekibimizde tersane, klas kuruluşu ve gemi işletmeciliği tecrübeleriyle kurucu ortaklarımızın yanı sıra gerek yeni gemi inşada gerekse servisteki gemilerde klas surveyörü ve armatör temsilcisi olarak başarılı projelere imza atmış gemi inşa mühendisi; özellikle tankerlerde uzunca seneler baş mühendislik yapmış tecrübeli, yüksek teknik donanıma sahip iş ortaklarımız bulunmaktadır. Ekibimiz özellikle farklı tipte gemi inspectionları, dry-dock Project Management, management systems audit ve eğitim alanlarında yetkindir. Uluslararası kabul görmüş klas kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarından bu konu başlıklarında gerekli sertifikasyona sahip tecrübeli bir ekibe sahibiz” dedi.

2022 hızlı başladı öyle devam ediyor

 

Sektörleri açısından bu yılı değerlendiren ve önümüzdeki yıldan beklentilerini aktaran Demirçiler ve Abul, “2022 yılı bizim için çok hızlı başladı ve aynı hızda devam ediyor. Yukarıda sıraladığımız 3 ana başlık altında çok fazla proje tamamladık ve yılın geri kalanı için de aynı alanlarda başarıyla çalışmaya devam ediyoruz. Gerek Türkiye’den gerekse de yurtdışından farklı gemi segmentlerinde işletmecilik yapan birçok firmaya hizmet veriyoruz. Bu da aslında ne kadar geniş bir yelpazeye, farklı uzmanlıklar gerektiren konularda direkt hitap edebiliyor olduğumuzun güzel bir göstergesi diye düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl için artan proje teklifleri, 2023 için imzaladığımız proje kontratlarını da göz önünde bulundurarak ekibimizi yine yukarıda çizdiğimiz profile yakın, alanında uzman, kalite odaklı yeni çalışma arkadaşlarımızla güçlendirmeyi düşünüyoruz; bunun için de şimdiden çeşitli adımlar attık. 2022 yılında katıldığımız fuarlar aracılığıyla ya da geçmişten bu yana direkt iletişimimiz olan firmalardan iş birlikteliği anlaşması yaptığımız yerli ve yabancı şirketlere ek olarak iş hacmimizi daha da yukarıya taşımak için yeni anlaşmalar yapmak hedeflerimiz arasında” ifadesinde bulundu.

KAYNAK: 7DENİZ DERGİSİ

Editör: Haber Merkezi