Çevre cezaları konusunda Avrupa’daki ceza ve normlar ne ise onu istiyoruz Çevre cezaları konusunda Avrupa’daki ceza ve normlar ne ise onu istiyoruz

Denizcilik sektörüne yönelik pek çok ekonomik çalışmanın olduğu Kocaeli’nin hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından önemini anlatan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Karadeniz ve Marmara gibi iki önemli denize kıyısı olan ender bir şehir Kocaeli. İSO’nun her yıl açıkladığı ülkemizin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde Kocaeli’ne kayıtlı firmaların bulunması, KOBİ özelliğine sahip ticari kuruluşların bölgemizde faaliyet göstermesi, 14 Organize Sanayi Bölgesi, 5 adet teknopark ve 2 adet serbest bölgenin varlığı Kocaeli’nin sanayi yapısını ortaya koymaktadır. İlimizin önemli özelliklerinden bir diğeri de liman şehri olması. Deniz taşımacılığında Anadolu’nun giriş ve çıkış kapısı niteliğindeki konumu, Kuzey Marmara ve Osmangazi Köprüsü ile güçlü dağıtım kanallarının varlığı, Kocaeli’ne denizcilik açısından avantaj sağlamaktadır. İzmit Körfezi’nin 112 km sahil şeridinde toplam 36 liman tesisini barındırması ve limanlarımızın gemi ve yük elleçleme kapasitelerinin yüksek oranda olması Kocaeli’ni Avrupa’nın 6. büyük limanı haline getirmiştir. Ülke genelinde gelen gemilerin %18’i, yük elleçlemesinin %16’sı ilimizde gerçekleşmektedir. Dış Ticarete yönelik taşımacılıkta ise pay oranımız %18’dir. Türkiye denizyolu taşımacılığında ihracatta %16, ithalatta ise %18’lik pay oranlarımız Kocaeli limanlarının önemini göstermektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya yüksek katma değer sağlayan ilimiz; 18.269 $ kişi Başı Milli Geliri ile tüm iller arasında ilk sıradadır” dedi. Dp World Kocaeli

2023 ihracat hacmi 38 milyar Dolar

Kocaeli’nde faaliyet gösteren Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde 5 adet gümrük müdürlüğünü barındırdığını hatırlatan Doğusel, “Bu gümrük müdürlüklerinin ihtisas sahalarında 2023 yılında toplam 38 milyar 80 milyon dolar ihracat, 80 milyar 594 milyon dolar ithalat yapılırken tahsil ettiği vergi ise 346 milyar 544 milyon TL’dir. 2022 yılı ile kıyasladığımızda ihracatımızda binde 9, ithalatımızda %13,2 artış görülmüştür. Son üç yılda artış eğilimi ise giderek azalmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi, yüksek enflasyon ve küresel ekonomide düşük büyüme sonucu ekonomik durgunluk, jeopolitik gerginliklerin yarattığı riskler, döviz kurlarının rekabet edilebilir seviyenin altında kalması, dış ticaret oranlarımızdaki düşüşlerin sebepleri arasında sayılabilir” ifadelerini kullandı.Evyapport Kocaeli

Denize yönelik yatırımlar

Bölgenin kısa ve orta vadede ihtiyacı olan yatırımlar, bu konuda yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Doğusel, “Yaşadığımız kent Kocaeli, mavi ekonominin uygulanabilirliği noktasında ülkemizin en önemli kentlerinden. Balıkçılık, gemi yapımı, deniz taşımacılığı ve deniz turizmi olmak üzere denize dair her türlü ticari, sportif ve sosyal sorumluluk çalışmalarının Kocaeli’nde yapıldığını ve yapılabileceğini biliyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak denize dönük projeleri yakından takip ettiğimiz de bir gerçektir. İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesinin önemini de fark ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü ve 120 milyon dolarlık bu projenin, İzmit Körfezi’ni tertemiz bir hale getirebilmek için atılmış en büyük adımlardan biri olduğunu ve kısa sürede Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyoruz. Diğer bir proje ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından desteklenen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğindeki Lojistik Köy projesi. Bu projede; şehir içi yollarımızın büyük araçlardan kurtarılması, kara ulaşımını daha hızlı hale getirilmesi, ithalat ve ihracat ürünlerinin daha derli toplu bekletilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Projenin, kentteki limanların yük elleçleme kapasitesinin arttırılmasına imkan verecek olması ülkemiz ve denizcilik camiası açısından çok önemli. Gemilerin yüklerini hızlıca boşaltarak ayrılmasını sağlayacak raylı sistem ağının genişletilmesi ve denize dolgu yapmadan limanların elleçleme kapasitelerini arttırma hedefini desteklediğimizi ifade etmek isteriz” açıklamasını yaptı. Kocaelipark

Mavi bayraklı 7 plaj

“Tüm bunların dışında; Kocaeli’nin deniz turizmini canlandırmak ve hak ettiği yere gelmesini sağlamak adına; Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Kandıra Kaymakamlığımız ve Kandıra Belediyemiz ile ilçemizin sahillerinde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Antik zamandan bugüne kadar uzanan tarih boyunca denizlerimizde yer alan batıkların mevcudiyeti deniz altı turizmini de Kocaeli’nde zenginleştirmektedir. Kocaeli, mavi bayraklı 7 plajı, Kandıra, Kefken Adası, Pembe Kayalar ve Kartal Kayalıkları gibi doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine doğa turizmi imkanı sunuyor” diyen Doğusel, Kerpe Sualtı Arkeoparkı ile ilgili şu açıklamada bulundu; “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonu ve izinleri doğrultusunda Türkiye’de bir ilk olacak projemiz gerçekten çok önem taşıyor. Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesi’nin hayata geçmesiyle birlikte, Türkiye gerçek eserlerin sergilendiği bir sualtı arkeoparkına kavuşacak. Dünyada gerçek eserlerin sergilendiği bir su altı müzesi arkeopark parkuru, İtalya ve Hırvatistan dışında hiçbir ülkede bulunmuyor. Arkeopark projesi sayesinde arkeolojik dalış turizminin ulusal ve uluslararası turizm ağlarına entegrasyonu da sağlanmış olacaktır.”

Deniz Eğitim Uygulama Merkezi tek bir çatı altında toplanacak

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile Denizcilik Meslek Yüksek Okulunun Türk denizciliği adına büyük bir şans olduğunu vurgulayan Doğusel, “Denizcilik sektörü camiası olarak bizler bu okullarımızın öğrencilerine gerek staj ve gerekse istihdam olanakları konusunda desteklerimizi sürdürmekteyiz.  Öğrencilerimizin saha uygulama çalışmalarına yönelik olarak Deniz Eğitim Uygulama Merkezi’nin tek bir çatı altında toplanması için proje çalışmamız bulunmaktadır. Bu projeye bölgemizde denizcilik faaliyeti gösteren tüm okullarımız katılım göstermektedir. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak bu projeyi desteklerken, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın da katkısı ve desteğinin çok önemli olduğuna değinmek isterim.  Denizciliğe katkı sunan tüm eğitimcilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi. Liman2

Tedarik zinciri tehdit altında

Hem küresel ekonomiyi hem de ülkemizin ekonomik seyrini değerlendiren Doğusel “Küresel ekonomide 2021 yılında %6 olan büyüme hızı, 2022 yılında %3,2, 2023 yılında ise %2,7 kadar gerilemişti. 2024 yılında ise küresel ekonomide büyüme tahmini %3,2’dir. Baltık Kuru Yük İndeksi ile Küresel Satın Alma Yöneticileri İndeksinin giderek artış eğilimi göstermesi de küresel ekonomide durgunluğu değil toparlanmayı işaret etmektedir. Öncelikle dış ticaret pazarlarımızdan Euro Bölgesi, Orta Doğu ve Orta Asya ekonomilerinde güçlü büyümenin öngörülmesi, ihracat potansiyelimizin artabileceği yönünde olumlu düşünceyi ortaya koymaktadır. Ülkemiz 2023 yılı GSMH’ndaki büyüme ise %4,5. Tarım sektöründe binde 2 gerileme, sanayi sektöründe binde 8’lik artış oranları, gıda ve emtia fiyatlarında enflasyonist baskı yaratmıştır. Döviz kurlarının enflasyon karşısında daha az artış göstermesi ise ihracatta ve ihracata yönelik yatırımlarda beklenen gelişmeyi gösterememiştir. Orta Doğu bölgesinde yaşanan jeopolitik gerginlikler, Süveyş Kanalı’nda Husi militanlarının saldırıları, deniz taşımacılığını sekteye uğratmaktadır. Dünya global ticaretin %12’si bu kanal üzerinde gerçekleştirilmektedir. Süveyş Kanalı’nın atıl hale gelmesi deniz ticaretinde rotayı Afrika kıtasındaki Ümit Burnu’na çevirmiştir. Husi’lerle mücadelede yetersiz kalınması durumunda tedarik zinciri tehdit altında kalmayı sürdürecek ve taşımacılık süresi ile navlun fiyatları ise artmaya devam edecektir.

Dünya deniz ticaretini engelleyen başka bir unsur da Pasifik Okyanusu ile Atlas Okyanusunu birbirine bağlayan Panama Kanalı’ndaki gemi geçiş sayılarının liman otoriteleri tarafından %50 oranında azaltmaya gidilmesi. Sebebi ise Pasifik Okyanusunun, Atlas Okyanusuna göre su seviyesinin daha yüksek olması ve ayrıca Panama Kanalının deniz seviyesinden 28 metre yüksekte bulunmasından dolayı kanalda tatlı su kullanılmaktadır. Bölgede yaşanan iklim koşullarının yarattığı kuraklık, kanal içindeki su seviyesini azaltmaktadır. Bu gibi nedenler deniz taşımacılığını olumsuz etkilemektedir” yorumunda bulundu.

Kaynak: 7DENİZ DERGİSİ

Editör: Haber Merkezi