Birleşmiş Milletler himayesindeki Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (ITLOS), sera gazı emisyonlarına bağlı deniz kirliliğini önlemek için ülkelerin yasal olarak gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olduğuna karar veren türünün ilk örneği bir karar yayınladı. 

ITLOS yargıçlarının tavsiye niteliğindeki görüşü, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda yasal sorumlulukları olup olmadığı konusuna odaklanıyor. Uluslararası bir mahkeme ilk kez iklim değişikliği ve okyanuslarla ilgili bir tavsiye kararı yayınladı.

Mahkeme, sözleşmeye taraf olan 169 devletin insan kaynaklı sera gazı emisyonlarından kaynaklanan deniz kirliliğini önleme, azaltma ve kontrol etme yükümlülüğü olduğunu tespit etti. Ayrıca, hassas durumdaki devletlere, bozulduğu yerlerde deniz çevresinin korunması ve muhafaza edilmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasında yardımcı olunması gerektiğine karar verdi. Bu yardım mali yardımı da içerebilir.

Bu dava, Küçük Ada Devletleri İklim Değişikliği ve Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine taşınmıştı. Bu mücadelede Pasifik'te Tuvalu ve Karayipler'de Antigua ve Barbuda öncülük etti. 

Umman Denizi'nde füze saldırısı Umman Denizi'nde füze saldırısı

Komisyon oybirliğiyle BM Sözleşmesi uyarınca yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdi ve tamamen küçük ada devletlerinin yanında yer aldı. Görüşü okuyan Güney Afrikalı Yargıç Albert Hoffman, sözleşmenin üye devletleri sera gazı emisyonları da dahil olmak üzere deniz kirliliğini önlemek, azaltmak ve kontrol etmek için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü kılan maddelerine atıfta bulundu. Sözleşmenin taraflarının deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin yasa ve yönetmelikleri kabul etme konusunda özel bir yükümlülüğü olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Üye devletlerin ayrıca kirliliği önlemeye yönelik yasa ve yönetmelikleri uygulamaları gerekiyor.

Editör: Haber Merkezi