2050'ye kadar yılda 3 bin 500'den fazla geminin inşa edilmesi veya yeniden donatılması gerektiği tahmin ediliyor, ancak tersane sayısı 2007 ile 2022 arasında yarıdan fazla azaldı.

Denizcilik sektörü, insan faaliyetlerinin neden olduğu küresel emisyonların yaklaşık %3'üne neden oluyor. Bu hedeflere ulaşmak için enerji verimliliğini artırmaya yönelik tedbirler, alternatif yakıtların benimsenmesi, yenilikçi gemi tasarımı ve tahrik yöntemleri de dahil olmak üzere bir dizi stratejiye ihtiyaç olacak.

Karbonsuzlaştırma, mevcut çalışma yöntemlerinin yanı sıra yeni teknolojilerle boğuşan bir endüstri için çeşitli zorluklar ortaya koyuyor. Örneğin, sektörün bir yandan fosil yakıtları aşamalı olarak terk ederken diğer yandan yakıt ikmali ve bakım gibi alternatif yakıt kullanan gemileri destekleyecek altyapıyı geliştirmesi gerekecek. Ayrıca terminal operatörleri ve gemi mürettebatının zehirli veya yüksek derecede patlayıcı olabilen alternatif yakıtları kullanmasıyla ilgili potansiyel güvenlik sorunları da bulunuyor.

UNCTAD'ın Review of Maritime Transport 2023 raporuna göre, 2007 yılında yaklaşık 700 olan tersane sayısı, konsolidasyon sonucunda 2022 yılına kadar yaklaşık 300'e düştü.

Çin, Güney Kore ve Japonya, sipariş edilen dünya deadweight kapasitesinin neredeyse tamamının inşasından sorumlu durumdalar. Daha sıkı çevre düzenlemeleri, yeni gemi enerji tasarrufu teknolojileri ve alternatif yakıtlara geçiş, her gemi segmentinde küçük bir grup inşaatçıya bağımlılığı artırıyor. UNCTAD'a göre aynı zamanda birçok tersane sipariş almakta zorlanıyor.

Yeni inşa dökme yük gemisi değerleri 15 yılın zirvesinde Yeni inşa dökme yük gemisi değerleri 15 yılın zirvesinde

Yeşil gemilere yönelik talep arttıkça tersane kapasitesinin artırılmasının da kilit önem taşıyacağı belirtiliyor.

Editör: Haber Merkezi