Dünya genelinde lojistik sektörü küresel ticaretin dinamikleriyle birlikte sürekli olarak dönüşüyor. Küresel Üçüncü Parti Lojistik Pazarı da bu dönüşümden etkilenerek, sektörün geleceğini belirlemede hayati bir rol oynuyor. Küresel Üçüncü Parti Lojistik Pazarı, gelecek yıllara dair oldukça heyecan verici bir büyüme öngörüsüne sahip. Araştırma ve Pazar Analizi uzmanlarına göre, 2030 yılına kadar %9,66'luk etkileyici bir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 1.454,59 milyar ABD Doları seviyelerine ulaşması bekleniyor. Şu anki mevcut durumda ise pazar büyüklüğü 695,22 milyar ABD Doları olarak tahmin ediliyor.

Küresel ve Türkiye lojistik sektörünün 2023’teki genel görünümü Küresel ve Türkiye lojistik sektörünün 2023’teki genel görünümü

Bu büyüme trendi, önemli faktörlerden etkilenebiliyor. Research and Markets’in son araştırma raporu COVID-19 pandemisinin, Rusya-Ukrayna çatışmasının ve özellikle yüksek enflasyonun Pazar üzerindeki kümülatif etkisini detaylı bir şekilde ele alıyor diyerek Üçüncü Parti Lojistik (3PL) sektöründeki değişim hakkında değerlendirmelerde bulunan Navlungo Kurucu Ortağı ve CMO’su Ceren Tuna “Pazarın 2023 yılında 761,67 milyar ABD Doları seviyelerine ulaşması bekleniyor. Biz Navlungo olarak, bu dinamik ve değişken koşullar içerisinde en iyi hizmeti misyonumuzu, esneklik, hızlı adaptasyon ve güçlü tedarik zincir yönetimi ile sürdürüyoruz” dedi.

Küresel Üçüncü Parti Lojistik Pazarı'nın geleceği, ekonomik durumun ticaret hacmiyle ilişkisi, teknolojik gelişmelerin verimliliği artırması, sürdürülebilirlik vurgusunun yeşil lojistiği desteklemesi gibi temel faktörlerle şekilleniyor. Bunun yanı sıra, yükselen e-ticaretin hızlı dağıtım talebini artırması, jeopolitik durumun lojistik ağları etkilemesi ve müşteri beklentilerinin özelleştirilmiş çözümler talep etmesi de pazarın yönünü belirliyor.

Lojistik şirketlerinin iş ve maliyet optimizasyonu için Üçüncü Parti Lojistik yani 3PL diye isimlendirdiği ve acenteleri tek bir tedarik zincirinde birleştiren sektör, küresel sosyoekonomik gelişmeler, savaşlar, salgınlar ve enflasyon gibi finansal değişikliklerden etkileniyor. Bu etkiler bazı temel değişikliklerle ihracat sektörünü etkiliyor. Bunlar sırasıyla;

Tedarik zinciri kesintileri

Talep değişiklikleri

Tedarik zinciri yapılarının yeniden şekillenmesi

Hız-güvenlik önceliklerinin artması

E-ticaret ve dijitalleşmenin yükselmesi

Sürdürülebilirlik vurgusunun güçlenmesi

Düzenlemelerin değişmesi

Finansal faktörlerin değişmesi

Lojistik firmaların bu karmaşık faktörleri yöneterek esnek stratejiler geliştirme ve değişen koşullara uyum sağlama becerisi bu noktada devreye giriyor diyen Tuna, sektörün son 3 yılda yaşadığı dönüşümün temel faktörlerini şöyle açıkladı:

3PL Sektöründe Öne Çıkan Son 3 Yılda Yaşanan 3 Önemli Gelişme

COVID-19: COVID-19 pandemisi, Küresel Üçüncü Parti Lojistik Pazarı'nı tedarik zinciri aksamaları, depolama zorlukları, taşımacılık engelleri, hızlanan e-ticaret, dijital dönüşüm, fiyat baskıları, esneklik vurgusu ve inovasyon çağrısı gibi çeşitli şekillerde etkiledi. Üçüncü Parti Lojistik hizmet sağlayıcıları, talep dalgalanmalarına uyum sağlama, dijital çözümleri benimseme ve hızla değişen koşullara adapte olma yeteneklerini geliştirmek zorunda kaldı.

Rusya-Ukrayna Çatışması: Rusya-Ukrayna çatışması, Küresel Üçüncü Parti Lojistik Pazarı'nda belirli bölgelerde taşıma güzergahlarını etkilemiş, uluslararası ticareti sınırlayarak taşıma maliyetlerini artırmış ve güvenlik önlemlerini sıkılaştırmıştır. Operasyonel planlamalar ve iş hacimleri gözden geçirilmiş, siyasi gerginliğin neden olduğu riskler yönetilmeye çalışılmıştır.

Yüksek Enflasyon: Yüksek enflasyon, Küresel Üçüncü Parti Lojistik Pazarı'nda maliyetlerin artmasına ve operasyonların karmaşıklaşmasına yol açarak üçüncü parti lojistik sağlayıcılarının marjlarını zorluyor. Tedarik zinciri yönetimi, stok tahmini ve planlama gibi alanlarda zorluklar da ortaya çıktı. Bu durum, operasyonel esneklik ve maliyet yönetimi stratejilerini önemli hale getirdi. 

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi