Denizcilik sektörü şu anda küresel kaynaklı karbondioksit emisyonlarının %3'ünden sorumlu. Küresel ekonominin bel kemiği olan ve küresel ticaretin %80'inden sorumlu olan sektör, hızla karbonsuzlaştırılması için büyük bir baskıyla karşı karşıya.

2023 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) üyesi ülkeler, fosil yakıt tüketiminin 2050 yılına kadar veya bu tarih civarında sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Küresel Denizcilik Forumu'na (GMF) göre bu hedefe ulaşmak için büyük hacimlerde ölçeklenebilir sıfır emisyonlu yakıtlar gerekecek ve bunların önemli bir kısmı hidrojen bazlı e-yakıtlar olacak.

Projeksiyonlar, deniz taşımacılığının e-yakıtlara olan talebinin 2040 yılına kadar hızla 500 milyon tonun üzerine çıkabileceğini ve 2050 yılına kadar 600 milyon tona yükselebileceğini gösteriyor. Rapora göre bu talebin karşılanması için 2050 yılına kadar 2TW ek yenilenebilir enerji üretim kapasitesi ve hidrojen üretimi için 1TW kapasite gerekebilir.

Bu senaryoda, yenilenebilir altyapının, hidrojen üretiminin ve gemicilikte kullanılan e-amonyak için yakıt üretim tesislerinin geliştirilmesini desteklemek üzere 3,2 trilyon £'a (4 trilyon dolar) kadar yatırım yapılması gerekiyor.

Global Maritime Forum Karbonsuzlaştırma Direktörü Jesse Fahnestock konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Bu araştırma, denizcilikte karbonsuzlaşmanın enerji sektöründe yeşil işlerin yaratılmasında oynayacağı temel rolün araştırılmasında kritik bir ilk adımı işaret etmektedir. Analiz, bu örnekte tek bir yakıtla çok sayıda yüksek vasıflı yeşil iş yaratma potansiyelinin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Bu işlerin çoğu diğer sektörlere de aktarılabilecek ve denizciliğin ötesinde daha fazla karbonsuzlaştırmayı destekleyecektir.”

Tedarik zinciri genelinde yeşil işleri desteklemek için e-yakıtlara yapılan yatırımlar rapora göre, yeni sermaye yatırımının tedarik zinciri boyunca yeşil işlerin yaratılması üzerinde dramatik bir etkisi olacak. Ayrıca, yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesini ve diğer sektörlerde yeşil hidrojen kullanımını desteklerken, iklim eylemini ilerleterek daha geniş ekonomi için muazzam faydalar yaratma potansiyeline sahip.

İstihdam yaratma, tedarik zincirinin üç ana aşamasında görülecek. Bunlar; yenilenebilir enerji üretimi, hidrojen üretimi ve e-yakıt üretimi.

Rapor, sermaye yatırımları azaldıkça iş sayılarının 2020'lerde daha az olacağını ve nihayetinde 2040'larda azalacağını bildiriyor. Bununla birlikte, bu işlerin büyük bir kısmı diğer sektörlere aktarılabilir olacak ve nihayetinde daha geniş yenilenebilir enerji kapasitesinin geliştirilmesini destekleyerek diğer sektörlerdeki karbonsuzlaştırma çabalarına yardım edecek.

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Adil Geçiş ve Sürdürülebilir Taşımacılık Direktörü Jeremy Anderson, "Yeni yeşil işlerin yaratılması, Küresel Kuzey ve Küresel Güney arasındaki ekonomik eşitsizliklerin giderilmesine yardımcı olabilir. Ancak yeşil işler aynı zamanda insana yakışır çalışma koşullarına, işçi haklarına ve işçilerin güçlü bir sese sahip olduğu iyi işler olmalıdır" diye konuştu.

Trilyonlarca sermaye yatırımı denizcilik sektörü için yeşil yakıtlara yönlendirilirken, yeşil işlerin yaratılmasını teşvik etmek, ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaşmasına yardımcı olabilir ve aynı zamanda bir ülkenin ekonomisine doğrudan, ölçülebilir bir katkı sağlayabilir.

Denizcilikte nükleer için yeni birlik oluşturuldu Denizcilikte nükleer için yeni birlik oluşturuldu

Özellikle iklimin e-yakıt üretimi için en uygun koşulları sağladığı Küresel Güney'deki yatırımların, Küresel Kuzey'deki bir ülkedeki eşdeğer bir yatırıma kıyasla daha yüksek istihdam yaratılmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğu görüldü. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin daha geniş çaplı yeşil istihdam yaratılmasına yönelik yatırımlardan yararlanmaları için daha yüksek bir potansiyel olduğunu ortaya koyuyor.

Global Maritime Forum Proje Yöneticisi ve rapor yazarı Connor Bingham, "Devasa düzeydeki yatırımlar dünyanın her köşesini etkileyecek ve dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkenin karbon yoğun sektörlerden uzaklaşmasından olumsuz etkilenen çalışanlara fırsatlar sunmasına yardımcı olacaktır. Ülkeler arasında ekonomik büyümeye yönelik muazzam potansiyeli ortaya çıkarabilmemizi sağlamak için, özellikle Küresel Güney'deki farklı coğrafi etkileri daha fazla araştırmamız hayati önem taşımaktadır" dedi.

Denizcilikte Adil Geçiş Görev Gücü tarafından yaptırılan yakın tarihli bir çalışma, 2030'ların ortalarına kadar 800.000 kadar denizcinin alternatif yakıt ve teknolojileri kullanabilmek için ek eğitime ihtiyaç duyabileceğini ortaya koydu.

Kaynak: offshore-energy.biz

Editör: Haber Merkezi