Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Covid-19’un etkilerini geride bırakan Global Yatırım Holding’in performansındaki iyileşme, iş kollarının faaliyetlerinin güçlendirilmesine paralel olarak 2022’de hızlı bir ivme kazandı. Grup gelirlerini, IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda, bir önceki yıla göre yaklaşık dört katlık artışla 1.8 milyar TL’den 7,2 milyar TL’ye çıkardı. Tüm iş kollarının güçlü katkısıyla büyük bir artış yaşanan konsolide gelire en çok katkıyı ise gaz ve liman iş kolları gerçekleştirdi. Holding’in konsolide FAVÖK’ü ise 2022 yılında yaklaşık 6 katlık artışla 425 milyon TL’den 2.5 milyar TL seviyesine ulaştı. Konsolide FAVÖK’e de en güçlü katkı limanlar ve gaz iş kolundan geldi.

1.2 milyar TL net kar gerçekleştirdi

Global Yatırım Holding, 2021 yılındaki 111 milyon TL'lik net zarara karşılık, 2022 yılında 1.2 milyar TL konsolide net kar gerçekleştirdi. Söz konusu kar rakamının içerisinde 736 milyon TL’si amortisman gideri ve 129 milyon TL’si kur farkı gideri olmak üzere toplamda 865 milyon TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen giderler yer aldı. 

Amortisman giderleri, Türk Lirası'nın rezerv para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle 2021 yılındaki 394 milyon TL’den 2022 yılında 736 milyon TL seviyesine yükseldi. Ortalama döviz kuru aynı kalsaydı, amortisman ve itfa giderleri yaklaşık olarak 342 milyon TL daha düşük açıklanacaktı.

Grubun net faiz gideri ise, 2021’de 276,5 milyon TL seviyesinden, 2022’de 627 milyon TL seviyesine yükseldi. Ortalama döviz kuru geçen yılki seviyesini korusaydı, net faiz gideri 2022 yılında yaklaşık 239 milyon TL daha az gerçekleşebilecekti.

‘Her çeyrek pozitif kar elde ettik’

2022’nin enflasyonist baskılara ve zorlayıcı makroekonomik etkilere rağmen zorlu ama başarılı bir geçiş yılı olduğunu anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Aslında bu yılı “Meyveleri toplama yılı” olarak da adlandırabiliriz. Grup olarak, başta gaz ve liman işletmeciliği olmak üzere ana faaliyet kollarındaki performansımız; enflasyonun ve bütçe rakamlarının üzerinde gerçekleşti ve büyümemiz devam etti. Covid 19'un finansal etkilerini tamamen geride bırakarak normale döndük diyebiliriz. Covid 19 öncesi yani 2019 rakamlarını da aşarak tüm yıl boyunca her çeyrekte pozitif kar elde ettik. Tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum” dedi.

11 milyonun üstünde yolcu hedefi

Kruvaziyer sektöründe güçlü talep ile birlikte 2023 yılında küresel bazda yolcu hacminin yaklaşık yüzde 15 artmasının beklendiğini ifade eden Kutman, şöyle devam etti: “Rezervasyon hacimleri artık 2019 seviyelerinin oldukça üzerinde ve 2023 rezervasyon hacmi tarihsel ortalamaları yakalamış durumda. Mevcut rezervasyonlara bakarak, 2023 yılında limanlarımıza 11 milyonun üzerinde yolcu gelmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Liman ağımızı büyütmeye devam ettik ve mevcut durumda 14 ülkedeki 27 limanla Akdeniz, Karayipler ve Amerika, Asya, Afrika ve Kuzey Avrupa’dayız. Çeşitli coğrafyalara dağılarak mevsimsellik etkisini de büyük ölçüde ortadan kaldırdık. 2022 yılında yaklaşık 10 yeni limanla ilgili önemli adımlar attık ve 2023 yılında da limanlarla ilgili aktif pozisyonumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı Grubumuz açısından “Gaz” yılı oldu. 2023 yılını şimdiden “Liman” yılı ilan ediyorum.”

Hayat normal işleyişine dönene kadar destek verecek

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı

Herkes için çok ağır sonuçları olan bir deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Kutman, “46 binin üstünde hayatını kaybeden vatandaşımız var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Yararlılarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Grup olarak desteklerimize devam edeceğimizi ve kalıcı katkılarda bulunmak üzere bir planlama içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Deprem felaketinde liman grubu üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla portföyünde bulunan 27 limanda “Deprem Masaları” oluşturarak gemi yolcularının ülkemizdeki sivil toplum örgütlerine online bağış yapmalarına imkan sağlamıştır. Naturelgaz doğal afetin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede tesislerinin olmasının verdiği avantajla, yaşanan doğalgaz kesintisi nedeniyle hastane ve sağlık kuruluşlarına taşımalı doğalgaz temin ederek üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Holding olarak bölgedeki hayat normal işleyişine dönene kadar desteğe devam edeceğiz. Bölgede kalıcı olmasını düşündüğümüz konut, hastane, okul gibi projelerin içinde olmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Net Borç/FAVÖK çarpanında güçlü toparlanma’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Bildiğiniz gibi, 2021 yılından beri süregelen borçluluğu azaltma stratejimiz doğrultusunda önemli gelişmeler kaydettik. Naturelgaz ve Consus Enerji’nin halka arzları, ticari liman Antalya’nın satışı, Holding seviyesinde geçen yıl gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı ile yaratılan fonlar sayesinde; Holding solo borç miktarı son iki yılda dolar bazında yarı yarıya azaldı. Net borç / FAVÖK 2021 sonunda konsolide bazda 11.6x iken 2022’de çeyrekler itibariyle gerileme kaydetmiş olup 2022 yıl sonunda 3.8x’e geriledi. 244 milyon dolarlık Nassau borcu hariç tutulduğunda Net Borç / FAVÖK 2022 yılsonunda 2.8x seviyesindedir. Tüm liman grubu hariç bakıldığında ise; Net Borç / FAVÖK 2021 sonunda 2.2x iken, 2022 yıl sonunda 0.9x’e geriledi” diye konuştu.

Naturelgaz’ın net karı 777 milyon TL’ye yükseldi

Naturelgaz 2022 yılında son derece güçlü bir performans sergiledi. Bu performansta Şirketin operasyonel kabiliyeti ve Şehir Gazı iş kolu faaliyetlerindeki hızlı büyüme etkili oldu. Şirketin satış hacmi yüzde 12 artışla 228 milyon sm3’e ulaştı. 2021’den bu yana toplam satış hacmi içerisindeki payı giderek artan Şehir Gazı iş kolu satışları, hızlı büyümesini yıl boyunca sürdürdü. Şehir Gazı iş kolu satış hacmi, 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 54 artışla 70,1 milyon Sm3 oldu. Naturelgaz’ın gelirleri, yüzde 441 artarak 3,7 milyar TL'ye ulaştı. Şehir gazı ve Dökme CNG işkolları başta olmak üzere, artan satış hacmi ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artış, toplam gelir artışına önemli oranda katkı sağladı.

Şirketin FAVÖK’ü ise, 2022 yılında 9’a katlanarak 892 milyon TL’ye ulaştı. Artan Şehir Gazı satışları ile mevsimsellik etkisinin önemli ölçüde azalması, maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi oluşan fiyat farkı etkileri ve optimizasyon çalışmaları FAVÖK büyümesine önemli katkı sağladı. Şirket solo finansallarına göre brüt kâr, 2021’e kıyasla yüzde 609 oranında artarak 972 milyon TL oldu. 2021 yılsonu şirket solo finansalları bazında 30 milyon TL olan vergi öncesi net kâr ise 2022 yıl sonu itibarıyla 777 milyon TL olarak gerçekleşti. Naturelgaz’ın 30 Eylül 2022 itibarıyla, 192,6 milyon TL olan net nakit fazlası tutarı, 31 Aralık 2022 itibarıyla 335 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca 9 Mayıs 2022 tarihinde 2021 yılına ilişkin brüt toplam 35,8 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Liman işletmeciliğinde 1 milyar TL’lik pozitif FAVÖK

Grubun liman işletmeciliği gelirleri IFRIC- 12 etkisi hariç tutulduğunda 2022 yılında Covid öncesi dönem olan 2019’a kıyasla yüzde 160 artışla 1.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken; FAVÖK ise aynı dönemde yüzde 141 artışla 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Gemi filolarının tamamen sefere dönmüş olması ve doluluk oranlarındaki artış paralelinde, şirketin gelir ve FAVÖK artışı 2022 yılında, 2019 yılı seviyelerinin bile üzerinde güçlü bir performans sergiledi.

Kruvaziyer gemilerinin ortalama doluluk oranları 2022’nin 4’üncü çeyreğinde yüzde 90-95 aralığında gerçekleşirken, Karayipler’de yüzde 100’ü aştı. Global Ports Holding’in limanlarına gelen gemilerin ortalama doluluk oranı ise Ocak 2022’de yüzde 42 iken, aylar itibariyle kademeli artışını sürdürdü ve Aralık 2022’de yüzde 98 seviyesine ulaştı. Global Ports Holding limanlarına gelen gemi sayısı Aralık 2022'de, pandeminin henüz ortaya çıkmadığı 2019 Aralık ayının yüzde 94’ü seviyesinde gerçekleşirken, yolcu sayısı ise Aralık 2019 seviyesinin yüzde 20 üzerinde gerçekleşti. Yolcu sayısındaki bu yükselişte Kanarya Adaları limanların da hesaplamaya ekim ayından itibaren dahil edilmiş olması etkili oldu.

Ocak-Aralık 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısı 2019 Ocak-Aralık döneminin yüzde 8 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin yüzde 83’üne ulaşıldı.

Enerji iş kolunda gelirler yüzde 50 arttı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren enerji üretimi iş kolunda gelirler, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 artışla 553 milyon TL’ye ulaştı. Elektrik fiyatları ve kurdaki yükseliş ile birlikte FAVÖK ise 2022 yılında yüzde 24 artışla 184 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Grup ayrıca üretim hacmini ve tesis verimliliğini artırmak için yeni yardımcı kaynak yönetmeliğine paralel olarak, biyokütle tesisi alanlarında 2022 yılı son çeyreği ile 2023 yılının ilk çeyreğinde toplamda 3,6 MW kurulu güce sahip hibrit güneş enerjisi yatırımını tamamlamayı hedefliyor. Diğer taraftan toplamda 100 MW gücünde GES ve bu santrallere bütünleşik 100 MW saat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Kasım 2022’de EPDK’ya önlisans başvurusunda bulundu.

Avrupa’daki resesyon feldspata talebi sınırladı

Maden iş kolu 2022 yılında 2021 yılına kıyasla gelirlerini yüzde 81 artırarak 331 milyon TL’ye ulaştırdı. FAVÖK’ünü ise yine aynı dönemde yüzde 65 artırarak 106 milyon TL seviyesinde gerçekleştirdi. Maden iş kolunda, Avrupa’da yaşanan resesyonun sonucu olarak feldspata yönelik talepte yaşanan daralmanın etkisi ile 2022 yılında yüzde 6 azalışla 498 bin ton satış hacmi gerçekleşti. İş kolu, İspanya, İtalya ve Mısır başta olmak üzere 387 bin ton feldspat ihraç ederken, yurt içi satış hacmi 110 bin ton olarak gerçekleşti.

Gayrimenkulde pandeminin etkileri yok oldu

Gayrimenkul iş kolu 2022 yılında gelirlerinde yaklaşık 39 milyon TL, FAVÖK’te ise 20 milyon TL artış kaydetti. Böylece gelirler 71 milyon TL, FAVÖK ise 34 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Performanstaki iyileşme, pandeminin etkilerinin kaybolması ve yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlı olarak gerçekleşti.

Pandeminin etkisinin geride kalması ile birlikte kira gelirleri 34 milyon TL artarken, gayrimenkul satışları da 4,5 milyon TL artış gösterdi 

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirlerinde yüzde 223 artış

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri, işlem hacimlerindeki artış ve İstanbul Portföy’ün tam konsolidasyon etkisine bağlı olarak, 2022 yılında yüzde 223'lük bir artışla 734 milyon TL'ye ulaştı. FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 254 artışla 311 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi