"Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dahilindeki yerlerde ve bu denizlerle bağlantılı bölgelerde teknelerin uyması gereken kurallar düzenlendi.

Kandıra'daki bazı sahillerde denize giriş yasağı Kandıra'daki bazı sahillerde denize giriş yasağı

Tüm teknelerin denizde çatışmayı önlemek için taşıyacakları ve gösterecekleri fener ve alametler, verecekleri sadalı sis ve manevra işaretleri, gözetecekleri seyir kuralları, tehlikeye düştükleri zaman yardım istemek için kullanacakları işaretler belirlendi.

Türk deniz yetki alanları dahilindeki denizlerde seyreden teknelere, bu yönetmelikle birlikte COLREG 72 Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uyma yükümlülüğü getirildi. 

COLREG 72 Sözleşmesi'nin güncel metni, Denizcilik Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacak. Metin gemilerin esas belgelerinden sayılacak ve bulundurmak zorunlu olacak. 

Mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı saptanan tekne ilgililerine ilişkin gerekli tedbirler alınarak ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılacak.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi