Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Partnerliği platformunun 13-14 Şubat 2024 tarihlerinde, Brüksel’de gerçekleştirdiği Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Sempozyumuna, MEDSEAPLAN proje ekibinden, Türkiye dahil 6 ülkede gelecek senaryolarının oluşturulmasına önderlik edecek Öğr. Gör. Dr. Gökhan Gökmen katılım sağlayarak destek almaya hak kazanan projenin tanıtımında ve poster sunumunda yer aldı. Avrupa Birliği üyesi pek çok ülkenin yanı sıra, Kanada’dan da katılım sağlanan sempozyumda yüzü aşkın konuk yeni iş birliklerinin sağlanabilmesi için paylaşımlarda bulundu.

MEDSEAPLAN projesi ile Türkiye’de Güney Marmara bölgesinin deniz saha planlaması sürdürülebilir mavi ekonomi kavramı çerçevesinde araştırılarak, deniz kıyılarımızın etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımının önündeki engeller ve keşfedilmemiş kullanım türleri insan merkezli bir yaklaşım ile incelenecek. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek olan Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, Dr. Öğr. Üyesi İlke Sezin Ayaz, Dr. Öğr. Üyesi Önder Canbulat, Dr. Öğr. Üyesi Arman Gülnur ve Öğr. Gör. Dr. Gökhan Gökmen araştırmada görev alacak.


Gökhan Gökmen

Araştırma kapsamında, Güney Marmara Bölgesinin deniz sahasının hâlihazırda kullanımı, uygulanan politikalar ve paydaşların konumu incelenerek, daha ileri düzeyde derinlemesine incelemeler yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda, ilgili kıyıdan sosyal ve ekonomik fayda sağlayan bütün paydaşlar bir araya getirilerek bölgenin olası geleceği, senaryo geliştirme sürecinin sezgisel mantık metodolojisi uygulanarak keşfedilecek. BTÜ akademisyenleri Türkiye’nin yanı sıra ayrıca Fransa, İspanya, İtalya, Malta ve Kıbrıs Rum Kesiminde de seçili deniz sahalarının olası geleceklerini sürdürülebilir mavi ekonomi kapsamında araştıracak, insan merkezli bir yaklaşım sayesinde farklı kesimlerden paydaşların ilk kez bir araya gelmesini sağlayacak, paydaşlar arasında öğrenmeye, sistemli düşünmeye, yeni işbirliklerine ve düşünülmeyeni düşündürmeye yönelik bir süreç uygulayarak, deniz sahalarının daha iyi kararlar verilerek kullanılmasını destekleyecek politika önerileri sunacak.

Araştırmanın Türkiye paydaşları arasında yer alan, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş denizden eksik verilerin toplanmasını sağlayacak.

Projenin 36 ay sürmesi öngörülüyor. 

Araştırmanın Türkiye ayağında proje 2.500.000 Türk lirası ile desteklenecek olup, uluslararası partnerlerle birlikte projenin toplam destek miktarı 2.307.063 euro olacak.

Liseliler yük gemileri için hidrolik sistemli köprü tasarladı Liseliler yük gemileri için hidrolik sistemli köprü tasarladı

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi