Clarksons Research'ün Küresel Başkanı Steve Gordon, “2023, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve IMO'da net sıfır taahhüdünün kabul edilmesiyle denizcilik endüstrisinin karbonsuzlaştırma yolunda son derece önemli bir yıldı. Ve hayati önem taşıyan ve benzeri görülmemiş bir filo yenileme yatırım programının yalnızca başlangıcında kalırken, mevcut sipariş tonajının %49'unun artık alternatif yakıtla doldurulmasıyla bir başlangıç ​​yapıldı” dedi.

Clarksons'ın verileri, 2023 yılında alternatif yakıtlı siparişlerin en büyük payının yine LNG çift yakıtlı olduğunu, ancak 2023'te 125 metanol çift yakıtlı gemi siparişine yükseldiğini gösteriyor.

2022'de, tonaj (GT) bazında tüm yeni inşa siparişlerinin yaklaşık %55'i rekor bir kısmı alternatif yakıt kapasiteliydi. Bu bağlamda, 2021'de sipariş edilen yeni inşa tonajının %31'i, alternatif yakıt kapasiteli gemilere yönelikti. Bu oran 2020'de %27 ve 2016'da %8'di.

Ayrıca yakıt olarak LPG içeren 55 ve şimdi de amonyak içeren 4 yeni sipariş alındı.

Siparişler arasında 18,9 milyon GT'lik 218 LNG kapasiteli gemi (toplam siparişin yaklaşık %25'i), 10,3 milyon GT'lik 130 metanol kapasiteli gemi (%13) ve 44 LPG kapasiteli gemi yer alırken, 121 ünite batarya-hibrit tahrik ile donatılacak.

Gelecekteki "opsiyonelliği" yansıtacak şekilde, filoda ve yeni inşa edilenler arasında LNG "hazır" statüsünde 579, Amonyak "hazır" statüsünde 322 ve Metanol "hazır" statüsünde 272 gemi bulunuyor.

Denizdeki filonun %6’sı  ve tonaj bazında sipariş defterinin %48,8'i alternatif yakıt veya tahrik kullanabilir hale geldi.  

Toplam siparişlerin %37,4'ü LNG (916 adet), %8,3'ü metanol (203 adet), %1,7'si LPG (84 adet) ve yaklaşık %3,3'ü hidrojen (8), etan (43), biyoyakıtlar (10) ve batarya/hibrit tahrik (310) dâhil olmak üzere diğer alternatif yakıtları (379 adet) kullanacak şekilde ayarlandı.

5 yaşındaki Suezmax tankerler yeni inşa edilenlerden daha değerli 5 yaşındaki Suezmax tankerler yeni inşa edilenlerden daha değerli

Şu anda filoda 444 LNG'ye hazır gemi ve sipariş defterinde 135 gemi bulunurken, siparişte 249 amonyağa hazır, 247 metanole hazır ve 14 hidrojene hazır gemi bulunuyor.

Bu yıl sipariş edilen konteyner gemisi yeni inşa kapasitesinin %83'ü ("hazır" statüsündeki siparişler dâhil %94'e yükseliyor) ve araba gemilerinin %79'u ("hazır" siparişler dâhil %98) alternatif yakıt kapasitesiyle sipariş edilirken, dökme yük gemisi ve tankerlerde bu oran çok daha düşük.

Gordon "Bugün küresel filo kapasitesinin %6'sı alternatif yakıt kapasitesine sahip (2017'de bu oran %2,3'tü) ve bu oranın on yılın sonunda tüm filo kapasitesinin yaklaşık dörtte birine çıkacağını öngörüyoruz” dedi.

Clarksons'tan alınan veriler, eko gemilerin şu anda su üzerindeki küresel tonajın %32'sini oluşturması (VLCC ve Capesize'da %50'ye kadar çıkıyor) ve yenilikçi Enerji Tasarrufu Teknolojilerinin (EST) kullanımının artmaya devam etmesi gibi başka önemli gelişmelerin de olduğunu gösteriyor.

Filo tonajının %29,5'ine tekabül eden 7.295'in üzerinde gemiye enerji tasarrufu teknolojileri takıldı. Pervane kanalları, dümen ampulleri, Flettner rotorları, rüzgâr uçurtmaları, hava yağlama sistemleri ve diğerleri buna dâhil. Bunlara rüzgâr tahrikli 47 gemi de dâhil.

Öte yandan yeşil liman altyapısı da genişlemeye devam ediyor. Şu anda 188 aktif LNG yakıt ikmal limanı (ve 82 planlanan tesis) bulunurken, filodaki 2.743'ten fazla gemi kıyı gücü bağlantılarıyla donatıldı ya da donatılmaya hazır.

Kaynak: Offshore Energy

Editör: Haber Merkezi