Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemilerin demirleme ücretlerine ilişkin yönerge yayımladı. Türkiye’deki deniz yetki alanları dâhilinde gemilerden alınacak demirleme ücretlerinin tespiti ile bu ücretlerin tahsili, denetimi ve takibine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan yönergenin 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Edremit Körfezinde sintine kaynaklı çevre kirliliği Edremit Körfezinde sintine kaynaklı çevre kirliliği

Yönergede, “14 Ağustos 2019 tarihli ve 1426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği ve 31 Ekim 2012 tarih ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen demirleme sahalarını, liman başkanlığınca belirlenen geçici demirleme sahalarını ve bu demirleme sahalarını kullanacak olan Limanlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi kapsamında geliş bildirimi yapmakla yükümlü veya Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden demirleyen veya Limanlar Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (j) bendine istinaden demirleyen tüm gemileri kapsar” denildi.

Bu gemileri kapsamıyor

Yönerge hükümlerinin devlet gemilerini, askeri/kolluk birimlerine ait gemileri, spor, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlarına tahsis edilmiş Türk bayraklı gemileri, Limanlar Yönetmeliği kapsamında 60 gün süreli Liman Çıkış Belgesi düzenlenen gemileri ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilimsel araştırma gemilerini kapsamadığı belirtildi.

Yönergenin tamamına ulaşmak için tıklayınız

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi