Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ekim 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

 

Eylül’de 48,8 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ekim ayında 47,9’a geriledi. Böylece ihracat pazarlarında talep koşulları art arda üç ay zayıflarken ekimdeki bozulma Covid-19 salgınının ilk dalgasının yaşanmakta olduğu Haziran 2020’den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

 

Almanya’da Ekim'de daha belirgin daralma oldu

 

Rapora göre Ekim ayında Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarında talep zayıflığı genele yayılı bir görünüm sergiledi. Avrupa’da, Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’nın üretimi üst üste dördüncü ay geriledi ve düşüş Eylül ayına göre hızlandı. Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde de ekonomik aktivite daha yüksek oranda küçüldü. Fransa’da ise üretim bir önceki anket döneminde kaydedilen artışın ardından hafif düşüş kaydetti. Türk imalat sanayi ihracatından yaklaşık yüzde 7 pay alan ABD’de daralma ekim ayında da devam etti. Üretimdeki düşüş, eğilim olarak dördüncü aya ulaştı ve eylüle göre daha yüksek oranda gerçekleşti. Kanada’da imalat sanayi üretimi bir önceki aya göre daha belirgin yavaşlarken Meksika’da ise düşüş hız kesti.

 

En büyük 18 ihracat pazarında sadece BAE’de artış oldu

 

Tüketici güven endeksi 71,5 oldu Tüketici güven endeksi 71,5 oldu

En büyük 18 ihracat pazarı içerisinde ekonomik aktivite sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nde artış kaydetti. Bu ülkede petrol dışı üretim güçlü şekilde arttı ve büyüme eylül ayına göre ivme kazandı. Diğer Ortadoğu ülkelerine bakıldığında, ekonomik aktivite Suudi Arabistan ve Katar’da artış gösterirken Lübnan ve Mısır’da yavaşladı.

 

Anket kapsamında takip edilen pazarlar arasında en sert daralma Tayvan’da gerçekleşti. Dünya genelindeki talep zayıflaması nedeniyle bu ülkede küresel finans krizinden bu yana en hızlı üretim düşüşlerinden biri yaşandı. Çin, Güney Kore ve Malezya da yılın son çeyreğine daha olumsuz talep koşulları ile başlangıç yapan Asya ekonomileri arasında yer aldı.

 

Çin dışındaki BRIC ekonomilerinde ise birbirinden farklı eğilimler gözlendi. Ekonomik aktivite Brezilya ve Hindistan’da artarken Rusya’da düşüş kaydetti.

 

7DENİZ