Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Filyos limanında 50 yıl sonra bir ilk Filyos limanında 50 yıl sonra bir ilk

Karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'ne, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya kıta sahanlığında yer alan 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda 4 saha için 31 Ekim 2023'ten itibaren 8 yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden AŞ'nin Şırnak'ta AR/ABE/K/N48-c1, c4 pafta no'lu petrol arama ruhsatındaki yüzde 100 hissesinin devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğüne devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 21'inci maddesine istinaden karar verildi.

Editör: Haber Merkezi