Genel sağlık sigortası bulunan kişilerin isteğe bağlı olarak yaptırdığı tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), sigortalı kişilerin geniş kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor. SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerli olan TSS, ana ve ek teminatlar sunarak kişilerin sağlığını güvence altına alıyor. Ancak tam kapsamlı sigortadan yararlanmak isteyenlerin ek teminatlar için ekstra prim ödemesi gerekiyor. Sigorta şirketleri, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanan kişilere ücretsiz hizmetler de veriyor.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası, devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri dışında kalan anlaşmalı özel hastaneler ile diğer sağlık kurumlarında, SGK kapsamına girmeyen tedavi ve muayene masrafları için oluşan farkın ortadan kalkmasını sağlıyor. Oluşan fark için sigortalı kişiler, poliçe limitleri dahilinde, herhangi bir ödeme yapmadan özel sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

SOCAR Türkiye’den yenilenebilir enerji alanında iş birliği SOCAR Türkiye’den yenilenebilir enerji alanında iş birliği

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak ve ayakta tedavilerin yanı sıra doğum için de teminat veriyor. Ancak çoğu sigorta şirketi yalnızca yatarak tedavi masraflarını ana teminat olarak kabul ediyor. Diğer teminatlardan yararlanmak isteyenlerin ek ücret ödeyerek bu teminatları poliçelerine ekletmeleri gerekiyor.

 

Yatarak tedavi teminatı; hastalık, kaza ya da ameliyat gibi nedenlerle tedavinin yatarak yapıldığı durumları kapsıyor. Normal ve yoğun bakım odası masraflarının yanı sıra refakatçilerin yemek ve yatak giderleri de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşılanıyor. Bunların yanı sıra günübirlik tedaviler, hayatı tehlikeye atan acil durumlar, tıbbi malzemelerin maliyeti, evde bakım ve tedavi masrafları, terör olayları ile ilgili giderler de yatarak tedavi teminatı kapsamında karşılanıyor.

 

Poliçeye dahil edilmesi durumunda sigortalıların ayakta tedavi masrafları da sigorta tarafından karşılanabiliyor. Bu teminat kapsamında doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, röntgen gibi görüntüleme yöntemleri yer alıyor. Sigortalılar bu teminattan sigorta şirketlerinin yıllık belirlediği limite göre yararlanabiliyor. Doğum ve salgın hastalık teminatları da sigortalıların ek ücret ödeyerek poliçeye ekletebileceği teminatlar arasında bulunuyor.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ücretsiz Teminatlar Nelerdir?

 

Çoğu sigorta şirketi, tamamlayıcı sağlık sigortası teklif alıp poliçesi olan  kişilere ücretsiz hizmetler sunuyor. Bazı sigorta şirketleri ücretsiz diş bakım paketi ile diş hekimi muayenesi, röntgen, diş taşı temizliği gibi farklı hizmetler sunabiliyor. Şirketlerin özel olarak anlaştığı bazı kurumlarda sigortalı kişilere indirim de yapılabiliyor. Sigorta şirketine göre değişse de sigortalılar bu hizmetlerden genellikle yılda 1 kez yararlanabiliyor. Check-up hizmeti de senede 1 kez kullanılabilen ücretsiz teminatlardan biri. Özel anlaşmalı kurumlarda geçerli olan bu hizmetin içeriği ise dahili muayene, tam idrar tahlili, tam kan sayımı, akciğer grafisi ve EKG gibi bir dizi sağlık hizmetinden oluşuyor.

 

Sigorta şirketlerinin sunduğu avantajlardan biri de acil yardım teminatı. Hayatı tehlikeye atan acil bir durumda kişilere olay yerinde müdahale etmek ya da yaralananları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek için ambulans temin ediliyor. Ambulansla gerçekleşen nakil ve yerinde müdahale masrafları da tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında ücretsiz karşılanıyor.

 

Bazı sigorta şirketleri, psikolojik gelişim ve destek hizmetini de ücretsiz veriyor. Telefonla ya da yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sayesinde ücretsiz destek sağlanıyor. Bu hizmetin geçerli olduğu seans sayısı şirkete göre değişiklik gösterebiliyor, sonraki seanslar için sigorta sahiplerine indirim uygulanabiliyor. Sağlık paketi teminatları içinde yer alan benzer bir teminat da diyetisyen hizmeti. Sigortalı kişiler, anlaşmalı kurumlarda ücretsiz ön görüşme yapabiliyor. Bu hizmetlerden faydalanmak ve hizmetlerle ilgili bilgi almak isteyenler, 7/24 hizmet veren müşteri hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.