Lloyd's Register ve ARUP ile işbirliği içinde yürütülen bir çalışma, limanlardaki hazırlıkların yetersizliğini ortaya koydu.

Rapor, yakalanan karbondioksitin (CO₂) yönetimi için limanlardaki tesis ve protokollerin yetersizliğini büyük bir engel olarak vurguluyor.

"Yakalanan Karbondioksitin Gemide Boşaltılması için Konsept Çalışması" başlıklı çalışmada, karbondioksitin gemide boşaltılması için gelişmiş teknolojiler mevcut olmasına rağmen, kalifiye kişiler tarafından transfer edilmesinin operasyonel güvenliği konusunda hala belirsizlik olduğunu ortaya koydu.

Yılport Limanı'nda operasyon Yılport Limanı'nda operasyon

Araştırmaya göre, mevcut liman altyapısı gemiden alınan karbondioksit için gerekli olan daha yüksek kalite kriterleriyle uyumlu değil, çünkü öncelikle gıda sınıfı karbondioksiti elleçlemek için inşa edildi. Birkaç liman sıvılaştırılmış karbondioksit (LCO2) tahliye edebiliyor olsa da, bu OCCS sisteminin taleplerini karşılamak için yeterli değildir.

Dünya çapında ondan fazla potansiyel LCO₂ altyapı projesini inceleyen çalışma, birçoğunun hala kavramsal aşamada olduğunu ve Nihai Yatırım Kararı (FID) beklediğini ortaya koydu.

Liman tesislerinin karbondioksit yayan daha büyük endüstri kümeleriyle karşılıklı bağımlılığı, bu altyapı yatırım gecikmesini daha da kötüleştirerek karbon değer zinciri için bir çıkmaz durum yaratıyor.

 LCO₂ boşaltımının uygulanmasının, zaten karmaşık olan liman operasyonlarında operasyonel performansı ve verimliliği etkileyeceği öngörülüyor.

LCO₂'nun elleçlenmesine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle ilave tampon bölgelere ihtiyaç duyuluyor ve bu da limanlarda ve terminallerde halihazırda mevcut olan alan kısıtlamalarını daha da kötüleştiriyor. Dokuz aylık proje, gemide karbon toplama için değer zincirindeki boşlukları doldurmayı amaçlıyor.

Çalışma, gemiden kıyıya ve gemiden gemiye transferler de dahil olmak üzere dört önemli boşaltma yöntemi öneriyor ve sıvılaştırılmış karbondioksitin gemide depolama ve transit geçiş için en etkili alternatif olduğunu ortaya koyuyor. Bu tür konseptler, boşaltma kapasitelerini artırmak ve yakalanan karbondioksitin kullanımını veya depolanmasını kolaylaştırmak için gerekli.

Kaynak: marineinsight.com

Editör: Haber Merkezi