Bu tür düzenlemelerin sektör adına bir fırsat niteliği taşıdığını vurgulayan Çendik, “Bunun yanı sıra; önceki düzenlemelere ilişkin yorumlarımızda da işaret ettiğimiz gibi bu düzenlemenin de koster armatör ve işletmecileri için düşük faizli uzun vadeli uygun finansman öncelikli şartını sağlamanın uzağında olduğu kanaatindeyim. Yaşlı kosterlerin yenilenmesinde ciddi bir engel olan bu hususun, uzun vadeli ve makul koşullarda elde edilecek finansman desteğiyle aşılabileceğini düşünüyorum” dedi.

Koster Armatörler ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, “Her ticari faaliyet alanında olduğu gibi deniz taşımacılığı için de idari düzenlemeler ve bu düzenlemelerin getirdiği teşvikler büyük bir önem arz ediyor. Özellikle; uluslararası bir yapıya sahip deniz taşımacılığı için ilgili kuruluşların özel teşebbüse sunduğu imkânlar, yüksek rekabet ortamında faaliyet gösteren denizciliğin tüm aktörlerine ciddi avantajlar sunuyor. Ortaya konan iyileştirici kararlar ve teşvikler; devletlere hatırı sayılır oranda döviz girdisi ve istihdam olanağı oluşturan denizcilik sektörünün performansının ve rekabet düzeyinin artmasına vesile oluyor” dedi.

Çendik, “Bu amaçla üzerinde uzun süredir çalışmaları yürütülen ve sektörün beklentileri doğrultusunda şekillendirilmeye çalışılan Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik’in sadece taşımacılık operasyonlarını değil aynı zamanda gemi inşa, gemi yan sanayi ve diğer yan sektörleri de kapsayan bir içeriğe sahip olduğunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Buna öncülük eden, Türk denizciliğine değer katacak ve fayda sağlayacak her düzenlemede olduğu gibi hurda teşviki düzenlemesinde de emeği geçen idaremizin ilgili tüm kuruluşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konteynerde kiralama ücretleri günlük 100 bin doları aştı Konteynerde kiralama ücretleri günlük 100 bin doları aştı

Bu tür düzenlemeler fırsat niteliği taşıyor

“Diğer yandan hurda teşvikine ilişkin yayımlanan son yönetmelik koster gemilerini de yakından ilgilendiriyor” diyen Çendik, “Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER)’in kurulduğu günden bu yana üzerinde defalarca durduğu ve çalışmalar yürüttüğü yaşlanmış koster filosunun yenilenmesi konusunda bu tür düzenlemelerin fırsat olduğunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra; önceki düzenlemelere ilişkin yorumlarımızda da işaret ettiğimiz gibi bu düzenlemenin de koster armatör ve işletmecileri için düşük faizli uzun vadeli uygun finansman öncelikli şartını sağlamanın uzağında olduğu kanaatindeyim. Yaşlı kosterlerin yenilenmesinde ciddi bir engel olan bu hususun, uzun vadeli ve makul koşullarda elde edilecek finansman desteğiyle aşılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kamu kurum, kuruluş ve bankaların sağlayacağı uygun koşullu mali kaynaklar; deniz taşımacılığımızın temeli olan ekonomimize katkı ve vatandaşlarımıza istihdam imkânı oluşturan koster gemilerinin hurda teşvikinden daha efektif bir şekilde yararlanmasının önünü açacaktır. Ayrıca kosterlerimizin yenilenmesinin, Türk koster filosunun bölge deniz taşımacılığındaki liderliğini koruması açısından önem arz ettiğini de bir kez daha vurgulamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çendik, “Tüm bunlarla birlikte; tavan groston (GT) miktarının 10 kat artırılarak 50.000 GT’ye çıkarılması, düzenlemeyi daha kapsayıcı bir hale getirmekle beraber yönetmeliğin odak noktasının yaşı 30’un üzerinde olan ve yenilenmeyi bekleyen koster gemilerinden ziyade büyük tonaj gemilere kaydığı algısını oluşturuyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi