AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS), sera gazı salınımlarına sınırlama getirmeyi, böylelikle yeşil dönüşüme katkı sağlamayı amaçlıyor.

Esenyel Partners Hukuk, denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren AB ETS ile ilgili bilgilendirme metni yayınladı.

Esenyel Partners Hukuk’un yayınladığı metin şöyle:

"AB ETS (EU ETS)  nedir?

Deniz taşımacılığına yönelik yeni düzenlemeler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2003/87/EC sayılı direktifini değiştiren 2023/959/EU sayılı Direktif ile getirilmiştir. Bu değişiklikler, deniz taşımacılığının AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) kapsamına alınmasını sağlamaktadır.

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS), dünyanın en büyük karbon piyasasıdır ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen bir "tavan ve ticaret" (cap and trade) sistemidir. Sistem, AB’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 2005 seviyelerine kıyasla %62 oranında azaltma hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlar.

-Tüm AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'te (EEA-EFTA ülkeleri) faaliyet göstermektedir,

-1 Ocak 2024 tarihinden itibaren deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

EU ETS direktifi hangi gemiler için geçerlidir?

2024'ten itibaren: 5000 gros tonaj (GT) veya üzerindeki yük ve yolcu gemileri

Kızıldeniz krizi nedeniyle konteyner transit süreleri artıyor Kızıldeniz krizi nedeniyle konteyner transit süreleri artıyor

2027'den itibaren: 5000 GT veya üzeri  offshore gemileri

AB MRV Denizcilik Yönetmeliği hangi gemiler için geçerlidir?

1 Ocak 2025 itibariyle,

5000 GT veya üzerindeki yük ve yolcu gemileri;

5000 GT veya üzerindeki  offshore  gemileri;

AB ETS Direktifi hangi emisyonlar için geçerlidir?

Sistem bayraktan bağımsız ve rota bazlıdır. Bu, deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonları aşağıdaki şekilde kapsadığı anlamına gelir:

-AB dışında başlayan veya biten seferlerden kaynaklanan emisyonların %50'si (Örn: Türkiye’den Rotterdam’a veya Hamburg’dan Türkiye’ye)

-İki AB limanı arasında ve gemiler AB limanları içindeyken meydana gelen emisyonların %100'ü. (Örn. İspanya’dan Yunanistan’a)

MOHA hesabı açma gerekliliği:

MOHA, deniz taşımacılığı şirketlerinin EU ETS kapsamında emisyon izinlerini kaydetmek, izlemek, transfer etmek ve EU ETS'ye uyum sağlamak için açmaları gereken hesaptır. Donatanlar, yükümlülüklerini ISM kapsamındaki teknik işletmecilere devredebilir.  Bu hesap, şirketlerin yıllık emisyonlarını kaydetmelerini, izinlerin bakiyesini kontrol etmelerini ve izinleri diğer katılımcılar arasında transfer etmelerini sağlar. MOHA hesabı açmak için, atanmış idari otoriteye kapsamlı bir talep gönderilmelidir. MOHA hesabı açma süreci, doğru ve eksiksiz bilgi sağlanması gereken profesyonel bir süreçtir. Başvurunun başarılı olması için gerekli tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması önemlidir.

MOHA hesabı hangi AB üye devletinde açılmalıdır?

1)AB Üye Devletinde Kayıtlı Denizcilik Şirketi: Denizcilik şirketinin kayıtlı olduğu AB üye devletinde açılmalıdır.

2) AB Üye Devletinde Kayıtlı Olmayan, Ancak AB Limanlarına Sefer Yapan Şirket: Son dört izleme yılı boyunca en fazla tahmini liman uğrağı sayısına sahip olan AB Üye Devletinde açılmalıdır.

3) AB Üye Devletinde Kayıtlı Olmayan ve Önceki Dört Yıl İçinde AB ETS Kapsamında Sefer Yapmamış Şirket: AB ETS kapsamındaki ilk seferin yapıldığı veya başladığı AB üye devletinde açılmalıdır.

Sonuç ve tavsiyeler:

Gemi sahipleri ve işletmecilerinin, EU ETS ve MRV uyumluluğunu sağlamak için gerekli tüm adımları atmaları büyük önem taşımaktadır. Uyum sorumluluğunu üstlenecek tarafların belirlenmesi, başvuru sürecinin titizlikle yürütülmesi, gerekli sözleşmelerin yapılması, kapsamlı belge taleplerinin karşılanması ve idari otoriteler ile etkili iletişim sağlanması; yoğun hazırlık, koordinasyon ve dokümantasyon gerektirir."

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi