Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, iş modelini güncelleme sürecinde, kalite yönetim sistemindeki iyileştirmelerin bir parçası olarak, süreç yaklaşımına dayalı, müşteri memnuniyeti, risk analizi, üretim göstergeleri ve anahtar performans göstergesi gibi unsurları güçlendiren ve kalite politikasına dayalı olarak sürekli iyileştirmeye odaklanan belgelendirme yapısını değiştirmiştir.

Belgelendirme şirketi Bureau Veritas'ın ortaya koymuş olduğu belgelendirme yapısının değiştirilmesi sürecine ilişkin gerekliliklerini karşıladıktan sonra bir belgelendirici olarak Panama Denizcilik Otoritesi’nin beklentileri aştığı söylenebilir.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ndeki departman başlarının da katıldığı bir törenle Bureau Veritas Müdürü José Chong, ISO 9001:2015 sertifikasını Deniz Ticareti Genel Müdürü Rafael Cigarruista'ya teslim etti.

Süreçlerin yeniden yapılandırılması bu idarenin temel taşlarından biri olduğundan, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü çalışmalarını prosedürlerden süreçlere dönüştürmüş, bunu gerçekleştirirken de risk ölçümü, verimlilik, süreç etkililiği ve müşteri hizmetlerindeki iyileştirmeler Panama Sicili’nin işleyişinin ayrılmaz bir parçası olarak benimsenmiştir.

Baltık Kuru Yük Endeksi düşüşte Baltık Kuru Yük Endeksi düşüşte

Bu hedefe ulaşmak için yürütülen faaliyetler arasında, yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkililiğinin, belgesel bir inceleme ve Bureau Veritas şirketinin denetçilerinin ziyaretini içeren iki aşamada gözden geçirilmesi öne çıkmaktadır.

ISO 9001:2015 sertifikası Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün ana ofislerini, Panama'nın Uluslararası Denizcilik Örgütü nezdindeki Daimî Temsilciliğini, Miami, Singapur, Yunanistan, Tokyo, Seul, Imabari, Houston, Dubai, İstanbul ve Londra'daki Segumar ofislerini kapsamaktadır. Bunlardan son beş ofis ISO 9001:2015 kapsamında ilk kez bu sertifikaya sahiptir.

Ayrıca Panama'nın Atlantik'teki Manzanillo, Colon Konteyner Terminali ve Cristobal limanlarındaki ile Pasifik'teki Balboa, Vacamonte ve Puerto Panama limanlarındaki Deniz Ticareti Müfettişlikleri de bu denetime dahil edilmiştir.

Bu sertifika 2 Ocak 2023 ile 1 Ocak 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır

Editör: Haber Merkezi