BIMCO Baş Denizcilik Analisti Niels Rasmussen, Covid-19 salgını nedeniyle, küresel konteyner pazarının 2019'da 171,0 milyon TEU'dan 2023'te 173,5 milyon TEU'ya sadece %1,5 oranında büyüdüğünü kaydetti. Pandemi olmasaydı bu rakam 24,6 milyon daha yüksek olacak ve 2023'te 198,1 milyona ulaşacaktı.

Baltık Kuru Yük Endeksi sabit kaldı Baltık Kuru Yük Endeksi sabit kaldı

Geçtiğimiz dört yıl boyunca, konteyner piyasası sadece küresel ekonomide beklenenden daha düşük bir büyüme ile karşı karşıya kalmadı, aynı zamanda GSYİH çarpanı olarak adlandırılan piyasa büyümesinin ekonomik büyümeye oranı da normalden önemli ölçüde düşüktü.

Ekim 2019'da Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin 2020-2023 döneminde, pandemiden önceki yıllarda görülen yıllık ortalama %3,4'lük büyüme oranına paralel olarak, yıllık ortalama %3,5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyordu. Bunun yerine, küresel ekonomi sadece %2,6'lık bir yıllık ortalama büyüme oranıyla sona erdi.

Aynı zamanda, konteyner pazarı 2020-2023 döneminde yıllık ortalama %0,4 oranında büyüdü ve bu da sadece 0,14'lük bir GSYH çarpanına eşitti. 2013 ve 2019 yılları arasında GSYH çarpanı ortalama 1,06 olarak gerçekleşti. BIMCO Baş Denizcilik Analisti Niels Rasmussen'in analizine göre, bu durum 2020-2023 döneminde de devam etseydi, pazar yıllık ortalama %2,7 oranında büyüyecek ve 2023 konteyner pazarı 16,8 milyon TEU daha yüksek olacaktı.

Bölgesel GSYİH büyümesi ile bölgesel konteyner ithalat hacimleri arasındaki çarpan, tüm bölgelerde 2013-2019 döneminden daha düşüktü. Ancak, Doğu ve Güneydoğu Asya ile Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde çarpan 2020-2023 döneminde negatif olmuş ve ithalat konteyner hacimleri 2023 yılında 2019 yılına kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti. Aslında, daha düşük GSYH çarpanı nedeniyle kaybedilen 16,8 milyon TEU'nun 11,4 milyonu bu iki bölgede kaybedildi.

Kuzey Amerika'daki ortalama yıllık GSYH büyümesi 2020-2023 dönemini IMF'nin Ekim 2019'da öngördüğünden %3,6 daha yüksek tamamladı. Ancak diğer bölgelerde GSYH büyümesi 2019 projeksiyonundan daha düşük oldu ve küresel ortalama yıllık GSYH büyümesi projeksiyondan %28 daha düşük düzeyde kaldı.

Küresel ekonomi 2020-2023 döneminde başlangıçta öngörüldüğü gibi büyümüş olsaydı ve GSYH değeri 2013-2019 seviyesine ulaşsaydı, 2023 yılında küresel konteyner pazarı 24,6 milyon daha yüksek olacaktı. Bastırılmış talebin ve/veya trendin üzerindeki küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki yıllarda kaybedilen büyümenin bir kısmının geri kazanılmasına yardımcı olup olamayacağını zaman gösterecek. Ancak, küresel ekonomideki büyümeye ilişkin mevcut tahminler büyümede bir canlanmaya işaret etmiyor.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi