Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1990-2021 yılı Sera Gazı Emisyon İstatistikleri’ni paylaştı. Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2021 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 564,4 milyon ton (Mt) karbondioksit eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton karbondioksit eşd., 2020 yılında 6,3 ton karbondioksit eşd. ve 2021 yılında 6,7 ton karbondioksit eşd. olarak hesaplandı.

Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada yer aldı

Toplam sera gazı emisyonlarında 2021 yılında karbondioksit eşd. olarak en büyük payı yüzde 71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 13,3 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,8 ile tarım ve yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti.

Enerji sektörü emisyonları 2021 yılında, 1990 yılına göre yüzde 188,4 bir önceki yıla göre ise yüzde 9,8 artarak 402,5 Mt karbondioksit eşd. olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 228,7 ve bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 75,1 Mt karbondioksit eşd. olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları 2021 yılında, 1990 yılına göre yüzde 56,5 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalarak 72,1 Mt karbondioksit eşd. olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre yüzde 32,6 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 9,9 azalarak 14,7 Mt karbondioksit eşd. olarak hesaplandı.

Karbondioksit emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Tatile gelen İngiliz turist denizde hayatını kaybetti Tatile gelen İngiliz turist denizde hayatını kaybetti

Toplam karbondioksit emisyonlarının 2021 yılında yüzde 32,7'si elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 85,2'si enerji sektöründen, yüzde 14,5'i endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3'ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

Metan emisyonlarının yüzde 61,4'ü tarım, yüzde 19,3'ü enerji, yüzde 19,3'ü atık ve yüzde 0,03'ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen; azot protoksit emisyonlarının ise yüzde 78'i tarım, yüzde 11,1'i enerji, yüzde 5,9'u atık ve yüzde 5'i de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi