Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın bildirdiğine göre ABD, Rusya'nın yerini alarak AB'nin en büyük petrol ihracatçısı haline geldi. Veriler, bölgeye Rusya'nın arzının Ocak 2022'deki yüzde 31'den Aralık'ta sadece yüzde 4'e gerilerken aynı dönemde ABD'nin ihracatının yüzde 13'ten yüzde 18'e sıçradığını gösterdi.

AB ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'da askeri operasyonunu başlatmasının ardından Rus ham petrol ithalatını keserek bloğun enerji arzında ve küresel pazarda bir karışıklığa neden oldu.

Aralık ayında Brüksel, Moskova'ya uygulanan Ukrayna ile ilgili altıncı yaptırım paketinin bir parçası olarak deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolüne ambargo ve petrol ihracatına 60 dolarlık tavan fiyat koydu. Bunu, Şubat ayında yürürlüğe giren Rusya menşeli petrol ürünlerinin AB ithalatına getirilen yasak izledi.

Buna karşılık Rusya, tüm petrol ihracatını “düşman devletler” olarak nitelediği kendisine yaptırım uygulayan ülkelerden çekerek tamamen yeni pazarlara yönlendirdiğini ve arzın artık Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'ya yönlendirdiğini söylüyor.

Covid salgını konteyner pazarındaki 24,6 milyon TEU'luk büyümeyi sildi Covid salgını konteyner pazarındaki 24,6 milyon TEU'luk büyümeyi sildi

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi