Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 2023 yılı Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 1 milyon 102 bin 413 TEU olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalarak 7 milyon 198 bin 489 TEU olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 8,6 arttı

Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 821 bin 698 TEU oldu. Temmuz ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 393 bin 710 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 427 bin 987 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri yüzde 46,3 arttı

2023 yılı Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,3 artarak 217 bin 793 TEU oldu. Temmuz ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 azalarak 62 bin 923 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Temmuz ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 292 bin 648 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 194 bin 540 TEU’sunu (yüzde 66,5’ini) dış ticarete konu konteynerler, 88 bin 881 TEU’sunu (yüzde 30,4’ünü) transit konteynerler ve 9 bin 227 TEU’sunu da (yüzde 3,2’sini) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 192 bin 378 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 173 bin 873 TEU ile Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

2023 Temmuz ayında 17 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 937 bin 277 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin yüzde 85’ini oluşturmaktadır.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Bölge Liman Başkanlığı, Temmuz 2023

En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Mısır, 2023 yılı Temmuz ayında 101 bin 906 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır’ı sırasıyla 100 bin 306 TEU ile Çin ile yapılan taşımalar ve 95 bin 946 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar takip etti.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Temmuz 2023

En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu

2023 yılı Temmuz ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 44 bin 578 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 92,5’i (41 bin 224 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 40 bin 883 TEU ile Çin’e ve 30 bin 702 TEU ile Suudi Arabistan’a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

İhracatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Temmuz 2023

En fazla konteyner boşaltmasını İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu

2023 yılı Temmuz ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 64 bin 912 TEU ile İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 90,7’si (58 bin 903 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail’i sırasıyla, 54 bin 772 TEU ile Yunanistan’dan ve 48 bin 430 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

İthalatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Temmuz 2023

Dış ticarette taşınan konteynerlerin yüzde 9,2’si Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2023 yılı Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 821 bin 698 TEU konteynerin yüzde 9,2’si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Temmuz ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalışla 75 bin 427 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artışla 746 bin 271 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri yüzde 15,6 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2023 yılı Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 820 bin 834 TEU oldu. Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 281 bin 580 TEU olarak gerçekleşti. Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 1 milyon 102 bin 413 TEU konteynerin yüzde 24,9’unu (274 bin 535 TEU) 20’lik konteynerler, yüzde 74,8’ini (825 bin 88 TEU) 40’lik konteynerler ve yüzde 0,3’ünü (2 bin 790 TEU) de 40’ ten büyük konteynerler oluşturmaktadır.

İngiltere kesimlik canlı hayvan ihracatını yasaklayacak İngiltere kesimlik canlı hayvan ihracatını yasaklayacak

Temmuz ayında 198 bin 712 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2023 yılı Temmuz ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 198 bin 712 adet olarak gerçekleşmiştir.

7DENİZ - ÖZEL 

Editör: Haber Merkezi