Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 2023 Ocak ayı konteyner istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 2023 yılı Ocak ayında Türk limanlarında elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 993 bin 808 TEU olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı konteyner boşaltmaları yüzde 0,2 azaldı

Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,54 azalarak 777 bin 79 TEU oldu. Ocak ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 376 bin 81 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 400 bin 997 TEU olarak gerçekleşti.

Kabotaj’da elleçlenen konteyner miktarı yüzde 4,6 arttı

2023 yılı Ocak ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 61 bin 683 TEU oldu. Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,4 azalarak 155 bin 46 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Ocak ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 243 bin 530 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 171 bin 588 TEU’sunu (yüzde 70,4’ünü) dış ticarete konu konteynerler, 61 bin 327 TEU’sunu (yüzde 25,2’sini) transit konteynerler ve 10 bin 616 TEU’sunu da (yüzde 4,4’ünü) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 175 bin 468 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı ve 148 bin 298 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

2023 Ocak ayında 16 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 823 bin 876 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin yüzde 82,9’unu oluşturmaktadır.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Bölge Liman Başkanlığı, Ocak 2023

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Yunanistan, 2023 yılı Ocak ayında 97 bin 872 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu.

Yunanistan’ı sırasıyla 94 bin 714 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar ve 83 bin 811 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar takip etti.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Ocak 2023

En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu

2023 yılı Ocak ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 42 bin 814 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 90’ı (38 bin 525 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 32 bin 531 TEU ile İsrail’e ve 27 bin 112 TEU ile İspanya’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

İhracatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Ocak 2023

En fazla konteyner boşaltmasını Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu

2023 yılı Ocak ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 58 bin 35 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 97,1’i (56 bin 373 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan’ı sırasıyla, 53 bin 591 TEU ile İsrail’den ve 29 bin 976 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

İthalatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Ocak 2023

Dış ticarette taşınan konteynerlerin yüzde 9,5’i Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

Dünyadaki klasların %30’una sahip Dünyadaki klasların %30’una sahip

2023 yılı Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 777 bin 79 TEU konteynerin yüzde 9,5’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Ocak ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalışla 73 bin 944 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalışla 703 bin 135 TEU oldu.

Boş konteyner elleçlemeleri yüzde 7,1 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2023 yılı Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 254 bin 767 TEU oldu. Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 azalarak 739 bin 41 TEU olarak gerçekleşti. Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 993 bin 808 TEU konteynerin yüzde 25,2’sini (250 bin 841 TEU) 20’lik konteynerler, yüzde 74,6’sını (740 bin 906 TEU) 40’lik konteynerler ve yüzde 0,2’sini (2 bin 61 TEU) de 40’ten büyük konteynerler oluşturmaktadır.

Ocak ayında 190 bin 524 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2023 yılı Ocak ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,08 artarak 190 bin 524 adet olarak gerçekleşmiştir.

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi