Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 2023 Mart ayı konteyner istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 2023 yılı Mart ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 1 milyon 6 bin 756 TEU olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Mart döneminde ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azalarak 2 milyon 841 bin 440 TEU olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı konteyner boşaltmaları yüzde 0,7 azaldı

Mart ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 787 bin 567 TEU oldu. Mart ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 394 bin 917 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalarak 392 bin 650 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri yüzde 14,2 azaldı

2023 yılı Mart ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 159 bin 122 TEU oldu. Mart ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,0 azalarak 60 bin 67 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

Maersk'ten Kızıldeniz'deki aksamalarla ilgili uyarı Maersk'ten Kızıldeniz'deki aksamalarla ilgili uyarı

2023 yılı Mart ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 275 bin 32 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 196 bin 167 TEU’sunu (yüzde 71,3’ünü) dış ticarete konu konteynerler, 69 bin 202 TEU’sunu (yüzde 25,2’sini) transit konteynerler ve 9 bin 664 TEU’sunu da (yüzde 3,5’ini) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 172 bin 140 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 163 bin 22 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

2023 Mart ayında 16 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 872 bin 966 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin yüzde 86,7’sini oluşturmaktadır.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Bölge Liman Başkanlığı, Mart 2023

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Yunanistan, 2023 yılı Mart ayında 103 bin 35 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu.

Yunanistan’ı sırasıyla 84 bin 976 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 78 bin 956 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar takip etti.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Mart 2023

En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu

2023 yılı Mart ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 37 bin 689 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 85,3’ü (32 bin 142 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 33 bin 421 TEU ile Yunanistan’a ve 33 bin 196 TEU ile Suudi Arabistan’a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

İhracatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Mart 2023

En fazla konteyner boşaltmasını Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu

2023 yılı Mart ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 60 bin 71 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 94,8’i (56 bin 959 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan’ı sırasıyla, 44 bin 89 TEU ile İsrail’den ve 38 bin 131 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

İthalatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Mart 2023

Dış ticarette taşınan konteynerlerin yüzde 10,4’ü Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2023 yılı Mart ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 787 bin 567 TEU konteynerin yüzde 10,4’ü Türk bayraklı gemilerle taşındı. Mart ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 82 bin 269 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalışla 705 bin 298 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri yüzde 2,6 azaldı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2023 yılı Mart ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalarak 229 bin 31 TEU oldu. Mart ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalarak 777 bin 724 TEU olarak gerçekleşti. Mart ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 1 milyon 6 bin 756 TEU konteynerin yüzde 24,8’ini (249 bin 898 TEU) 20’lik konteynerler, yüzde 75’ini (755 bin 224 TEU) 40’lik konteynerler ve yüzde 0,2’sini (bin 634 TEU) de 40’ten büyük konteynerler oluşturmaktadır.

Mart ayında 214 bin 720 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2023 yılı Mart ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 214 bin 720 adet olarak gerçekleşmiştir.

7DENİZ – ÖZEL

Editör: Haber Merkezi