Muğla’nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi Söğüt mevkiinde, MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Mayıs’ta ÇED Olumlu kararı verilmişti.

Büyükşehir Belediyesi ÇED iptal davası açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUÇEV Turizm Ticaret A.Ş. tarafından planlanan, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan ve 187 adet ilave yat kapasitesi oluşturacak olan “Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı Projesi” için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının ‘projede kamu yararı olmaması, proje kapsamında koruma-kullanma dengesini gözetecek bütüncül bir etki değerlendirmesinin yapılmadığı ve proje alanının bir kısmının 1. derece arkeolojik sit alanında yer alması’ gerekçeleri ile yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.

Mahkeme ÇED raporunu iptal etti

Açılan ÇED iptal davası Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, proje alanında 1. derece arkeolojik SİT alanı bulunması ve projenin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil etmesi gerekçeleriyle proje için verilen ÇED olumlu kararını iptal etti.

"Yat acenteleri için ayrı yönetmelik olmalı" "Yat acenteleri için ayrı yönetmelik olmalı"

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi