Yeşil yakıtların kullanımı sayesinde 683.000 tondan fazla sera gazının atmosfere salınması önlendi.

Maersk Genel Müdür Yardımcısı Johan Sigsgaard, "2024 yılına kadar iklim-nötr bir şirket olmak gibi iddialı bir hedefimiz var" dedi. Sigsgaard, 2023 yılında yeşil yakıtlarla taşınan 660.000 standart konteynerin küresel deniz taşımacılığı hacminin %3'üne eşit olduğunu ve düşük emisyon hareketinin yıldan yıla büyük adımlar attığını gösterdiğini söyledi.

Maersk 'yeşil yakıtları', fosil yakıtlara kıyasla yaşam döngüleri boyunca düşük (%65-80) ila çok düşük (%80-95) sera gazı emisyonlarına sahip yakıtlar olarak tanımlıyor. Yakıtlar ve tedarik zinciri Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (ISCC) tarafından doğrulandı.

Maersk ECO Delivery Ocean ürünleri geçen yıl, 212 şirketin 2023'te deniz yoluyla taşınacak yükleri için ECO Delivery Ocean'ı tercih eden müşterileri ve perakende, yaşam tarzı, otomotiv ve hızlı tüketim ürünleri şirketleri gibi çeşitli sektörlerden nakliyecilerle güçlü bir büyüme kaydetti.

Maersk'in eko çözümü fosil yakıtları biyodizel ve yeşil metanol gibi yeşil yakıtlarla değiştiriyor. Şirkete göre, biyodizel yalnızca atık akışlarından elde ediliyor ve sera gazı emisyonlarında %80'in üzerinde bir azalma sağlayabiliyor.

İkmal sayımızı ve tonajımızı %20 artıracağız İkmal sayımızı ve tonajımızı %20 artıracağız

Maersk'in Enerji Dönüşümü departmanında Enerji Piyasaları Başkanı Emma Mazhari, "2023 yılında küresel biyodizel tedarik altyapımızı Avrupa ve Asya'daki önemli yakıt ikmal merkezlerine doğru genişletmeye devam ettik. Yeşil metanol gibi diğer yeşil yakıtların tedarikini geliştirirken yeşil yakıt portföyümüzde temel olarak biyodizele güvenmeye devam edeceğiz, Maersk, ilk sekiz çok büyük geminin (her biri 16.000 teu) 2024'te Maersk filosuna gireceği yeni metanol özellikli gemilere yatırım yapıyor ve ilk gemi Ane Maersk halihazırda konuşlandırılmış durumda" dedi.

Mazhari, "Düşük ve çok düşük emisyonlu okyanus taşımacılığı için kullandığımız yeşil yakıtların tümü, tamamen izlenebilir, sorumlu hammadde ve kaynak kullanımı sağlamak üzere sertifikalandırılmıştır" diye konuştu.

Maersk, yeşil metanolün sera gazı azaltımının şimdiye kadar biyoyakıtların altında kaldığını, ancak ölçeklenebilir e-metanol üretiminin başlamasıyla birlikte, tüm süreçler optimize edildikten sonra emisyon azaltımlarının %90'ın üzerine çıkması gerektiğini belirtti.

Kaynak: seatrade-maritime.com

Editör: Haber Merkezi