Şubat ayı verilerine göre şubat ayında Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,9 artarak 1 milyon 167 bin 210 TEU oldu. Şubat ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 artarak 43 milyon 853 bin 985 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayına ait yük ve konteyner istatistikleri şöyle:

YÜK İSTATİSTİKLERİ

2024 yılı şubat ayında Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 artarak 43 milyon 853 bin 985 ton olarak gerçekleşti. 2024 yılı ocak-şubat döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 86 milyon 973 bin 541 ton oldu.

İhracat amaçlı yüklemeler %34,6 arttı

2024 yılı şubat ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %34,6 artarak 12 milyon 49 bin 294 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 artarak 20 milyon 744 bin 969 ton olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %19,0 artarak 32 milyon 794 bin 263 ton olarak gerçekleşti.

Transit yük taşımaları yüzde 5,7 arttı

2024 yılı şubat ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 artarak 5 milyon 962 bin 868 ton oldu. Şubat ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 96 bin 854 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı.

En fazla yük elleçleme Aliağa Bölge Liman Başkanlığı’nda

2024 yılı şubat ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 392 bin 884 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 5 milyon 965 bin 398 tonunu (%80,7’si) dış ticaret yükleri, 935 bin 382 tonunu (%12,7’sini) kabotaj yükleri ve 492 bin 104 tonunu ise (%6,7’sini) transit yükler oluşturdu. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 687 bin 288 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 321 bin 549 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Şubat ayında 37 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşti. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 37 milyon 263 bin 303 ton yük elleçlendi. Bu, limanlarda elleçlenen toplam yükün %85’ini oluşturdu.

En fazla artış 40’lık dolu konteynerlerde

2024 yılı şubat ayında ayında limanlarda 6 milyon 943 bin 988 ton 40’lık dolu konteyner elleçlemesi gerçekleşti. 40’lık dolu konteyner, 965 bin 359 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%16,1’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 301 bin 59 ton artış ile 20’lik dolu konteyner ve 255 bin 31 ton artış ile jet yakıtı (gaz yağı tipi) ve beyaz ispirto (white spirit) yük cinsi takip etti. Taşkömürü (Briketlenmemiş) ise 493 bin 582 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan (%19,2’lik azalış) yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 363 bin 57 tonluk düşüş ile ham petrol ve 295 bin 675 tonluk düşüş ile slab yük cinsi takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento

2024 yılı şubat ayında portland çimento yük cinsi, limanlarda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 757 bin 85 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 566 bin 317 ton ile motorin ve 507 bin 318 ton ile klinker yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol

2024 yılı şubat ayında ham petrol yük cinsi, limanlarda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 279 bin 696 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 70 bin 617 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 1 milyon 686 bin 75 ton ile hurda demir yük cinsleri takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya

 2024 yılı şubat ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 676 bin 310 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 971 bin 339 ton ile Amerika’ya ve 801 bin 20 ton ile İspanya’ya yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 318 bin 764 tonu (%19’u) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 357 bin 546 tonu ise (%81’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2024 yılı şubat ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 223 bin 347 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 834 bin 78 ton ile Amerika’dan ve 1 milyon 38 bin 815 ton ile Mısır’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 184 bin 172 tonu (%2,5’i) Türk bayraklı gemilerle, 7 milyon 39 bin 175 tonu ise (%97,5’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

23 Nisan'da 23 gemi 23 limanda halkın ziyaretine açılacak 23 Nisan'da 23 gemi 23 limanda halkın ziyaretine açılacak

Dış ticarete konu olan yüklerin %7,2’si Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2024 yılı şubat ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 32 milyon 794 bin 263 ton yükün %7,2’si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Şubat ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 368 bin 96 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 30 milyon 426 bin 167 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %20,2 arttı.

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı ton bazında %35,2 arttı

 Limanlarda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2024 yılı şubat ayında en fazla elleçleme 13 milyon 785 bin 117 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı. Sıvı dökme yükleri, 12 milyon 536 bin 154 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %19,5 artan katı dökme yükler ve 11 milyon 962 bin 485 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre ton bazında %35,2 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Şubat ayında araç içi taşınan yükler de 1 milyon 21 bin 504 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %12,5 arttı.

KONTEYNER İSTATİSTİKLERİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılı şubat ayında Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,9 artarak 1 milyon 167 bin 210 TEU olarak gerçekleşti. 2024 yılı ocak-şubat döneminde ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,9 artarak 2 milyon 180 bin 972 TEU olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri %31,4 arttı

Şubat ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %26,6 artarak 840 bin 499 TEU oldu. Şubat ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %31,4 artarak 434 bin 471 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %21,8 artarak 406 bin 28 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri %109,3 arttı

2024 yılı şubat ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %109,3 artarak 267 bin 207 TEU oldu. Şubat ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %21,9 artarak 59 bin 503 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı’nda

2024 yılı şubat ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 262 bin 839 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 177 bin 541 TEU’sunu (%67,5’ini) dış ticarete konu konteynerler, 74 bin 468 TEU’sunu (%28,3’ünü) transit konteynerler ve 10 bin 830 TEU’sunu da (%4,12ini) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 200 bin 561 TEU ile Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı ve 186 bin 851 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı takip etti. 2024 Şubat ayında 14 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 989 bin 709 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin %84,8'ini oluşturmaktadır.

En fazla konteyner elleçlemesi Çin ile yapılan taşımalarda

Çin, 2024 yılı şubat ayında 119 bin 523 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Çin’i sırasıyla 110 bin 293 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 86 bin 396 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalar takip etti.

En fazla konteyner yüklemesi Mısır’a giden konteynerlerde

2024 yılı şubat ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 50 bin 847 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %88,5’i (45 bin 11 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 38 bin 326 TEU ile Çin’e ve 28 bin 142 TEU ile İspanya’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltmasını Mısır’dan gelen konteynerler oluşturdu

2024 yılı şubat ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 48 bin 374 TEU ile Mısır’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %90,3’ü (43 bin 664 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 45 bin 414 TEU ile Yunanistan’dan ve 40 bin 231 TEU ile İsrail’den gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin %9,8’i Türk bayraklı gemilerle

2024 yılı şubat ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 840 bin 499 TEU konteynerin %9,8’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Şubat ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %24,7 artışla 82 bin 237 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %26,8 artışla 758 bin 262 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri %38,0 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2024 yılı şubat ayında limanlarda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,0 artarak 880 bin 180 TEU oldu. Şubat ayında limanlarda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %41,6 artışla 287 bin 29 TEU olarak gerçekleşti. Şubat ayında limanlarda elleçlenen konteynerlerin %75,4’ünü dolu konteynerler, %24,6’sını ise boş konteynerler oluşturdu. Şubat ayında limanlarda elleçlenen toplam 1 milyon 167 bin 210 TEU konteynerin %24,9’unu (290 bin 512 TEU) 20’ lik konteynerler, %75’ini (874 bin 974 TEU) 40’lik konteynerler ve %0,1’ini (bin 724 TEU) de 40’ ten büyük konteynerler oluşturdu.

213 bin 795 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2024 yılı şubat ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %23,8 artarak 213 bin 795 adet olarak gerçekleşti.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi