Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2023 yılının aralık ayına ait yük ve konteyner istatistiklerini yayınladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılı aralık ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 artarak 46 milyon 767 bin 286 ton oldu. 

2023 yılı aralık ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 artarak 1 milyon 98 bin 50 TEU olarak gerçekleşti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı yük ve konteyner istatistikleri şöyle:

YÜK İSTATİSTİKLERİ

Limanlarda gerçekleştirilen yük elleçleme

İhracat amaçlı yüklemelerde yüzde 12,5’lik artış

2023 yılı aralık ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,5 artarak 13 milyon 48 bin 195 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %14,1 artarak 23 milyon 327 bin 302 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 artarak 36 milyon 375 bin 497 ton olarak gerçekleşti.

Transit yük taşımaları yüzde 27,8 azaldı

2023 yılı aralık ayında limanlarda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %27,8 azalarak 5 milyon 238 bin 880 ton oldu. Aralık ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 152 bin 909 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 azaldı.

En fazla yük elleçleme Aliağa’da

2023 yılı aralık ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 8 milyon 200 bin 904 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 7 milyon 154 bin 709 tonunu (%87,2’si) dış ticaret yükleri, 983 bin 46 tonunu (%12’sini) kabotaj yükleri ve 63 bin 149 tonunu ise (%0,8’sini) transit yükler oluşturdu. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 358 bin 936 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 858 bin 750 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Aralık ayında 38 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşti. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 41 milyon 249 bin 642 ton yük elleçlendi. Bu, limanlarda elleçlenen toplam yükün %88,2’sini oluşturuyor.

En fazla artış demir cevheri ve konsantreleri yük cinsinde

2023 yılı aralık ayında limanlarda 1 milyon 706 bin 122 ton demir cevheri ve konsantreleri yük elleçlemesi gerçekleşti. Demir cevheri ve konsantreleri, 1 milyon 40 bin 80 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%156,2’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 1 milyon 13 bin 780 ton artış ile LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ve 890 bin 638 ton artış ile motorin yük cinsi takip etti. Briketlenmiş taşkömürü ise 239 bin 758 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan (%62,3’lük azalış) yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 137 bin 481 tonluk düşüş ile petrol koku ve 121 bin 405 tonluk düşüş ile alçıtaşı yük cinsi takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento

Limanlarımızda mayıs ayında yük miktarında artış olmadı Limanlarımızda mayıs ayında yük miktarında artış olmadı

2023 yılı aralık ayında portland çimento yük cinsi, limanlarda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 727 bin 804 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 610 bin 765 ton ile klinker ve 429 bin 83 ton ile demir cevheri ve konsantreleri yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol

2023 yılı aralık ayında ham petrol yük cinsi, limanlarda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 3 milyon 144 bin 634 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 938 bin 494 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 1 milyon 648 bin 293 ton ile hurda demir yük cinsleri takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya

2023 yılı aralık ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 313 bin 712 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 852 bin 965 ton ile Mısır’a ve 842 bin 242 ton ile Çin’e yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 298 bin 469 tonu (%22,7’si) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 15 bin 243 tonu ise (%77,3’ü) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2023 yılı aralık ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 8 milyon 546 bin 764 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 2 milyon 3 bin 959 ton ile Amerika’dan ve 1 milyon 178 bin 886 ton ile Mısır’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 470 bin 16 tonu (%5,5’i) Türk bayraklı gemilerle, 8 milyon 76 bin 748 tonu ise (%94,5’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Dış ticarete konu olan yüklerin yüzde 7,5’i Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2023 yılı aralık ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 36 milyon 375 bin 497 ton yükün %7,5’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Aralık ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 739 bin 933 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 33 milyon 635 bin 564 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %14,0 arttı.

Limanlarda elleçlenen katı dökme yük miktarı yüzde 16,3 arttı

Limanlarda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2023 yılı aralık ayında en fazla elleçleme 15 milyon 504 bin 737 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azaldı. Sıvı dökme yükleri, 14 milyon 573 bin 799 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 artan katı dökme yükler ve 11 milyon 735 bin 837 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre ton bazında %5,9 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Aralık ayında araç içi taşınan yükler de 928 bin 601 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 azaldı.

KONTEYNER İSTATİSTİKLERİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aralık 2023’e ait konteyner istatistiklerini de yayınladı. Buna göre, 2023 yılı aralık ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 artarak 1 milyon 98 bin 50 TEU olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 10,1 arttı

Aralık ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 artarak 856 bin 514 TEU oldu. Aralık ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 artarak 436 bin 28 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 artarak 420 bin 486 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri yüzde 12,1 arttı

 2023 yılı aralık ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,1 artarak 182 bin 348 TEU oldu. Aralık ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 azalarak 59 bin 188 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı’da

2023 yılı aralık ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 231 bin 932 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 157 bin 875 TEU’sunu (%68,1’ini) dış ticarete konu konteynerler, 65 bin 375 TEU’sunu (%28,2’sini) transit konteynerler ve 8 bin 682 TEU’sunu da (%3,7’sini) kabotajda taşınan konteynerler oluşturdu. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 194 bin 972 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 171 bin 863 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı takip etti. 2023 Aralık ayında 15 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşti. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 894 bin 711 TEU konteyner elleçlendi. Bu, limanlarda elleçlenen toplam konteynerlerin %81,5’ini oluşturdu.

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda

Yunanistan, 2023 yılı aralık ayında 115 bin 257 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan’ı sırasıyla 111 bin 59 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 75 bin 380 TEU ile Rusya ile yapılan taşımalar takip etti.

En fazla konteyner yüklemesi Mısır’a giden konteynerlerde

2023 yılı aralık ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 55 bin 284 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %90,1’i (49 bin 832 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 35 bin 664 TEU ile Yunanistan’a ve 33 bin 008 TEU ile Suudi Arabistan’a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltması Yunanistan’dan gelen konteynerlerde

 2023 yılı aralık ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 66 bin 579 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %97,9’u (65 bin 175 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan’ı sırasıyla, 47 bin 837 TEU ile Mısır’dan ve 43 bin 210 TEU ile İsrail’den gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin yüzde 10,5’i Türk bayraklı gemilerle

2023 yılı aralık ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 856 bin 514 TEU konteynerin %10,5’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Aralık ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %14 artışla 90 bin 201 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %5 artışla 766 bin 313 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri yüzde 5,2 arttı

 Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına bakıldığında, 2023 yılı aralık ayında limanlarda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artarak 831 bin 104 TEU oldu. Aralık ayında limanlarda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1 artışla 266 bin 946 TEU olarak gerçekleşti. Aralık ayında limanlarda elleçlenen konteynerlerin %75,7’sini dolu konteynerler, %24,3’ünü ise boş konteynerler oluşturdu. Aralık ayında limanlarda elleçlenen toplam 1 milyon 98 bin 50 TEU konteynerin %25,3’ünü (278 bin 249 TEU) 20’lik konteynerler, %74,5’ini (818 bin 154 TEU) 40’lik konteynerler ve %0,1’ini (bin 647 TEU) de 40’ten büyük konteynerler oluşturdu.

Aralık ayında 222 bin 959 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2023 yılı aralık ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %2 artarak 222 bin 959 adet olarak gerçekleşti.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi