Adem Şimşek: Aliağa elleçlemede lider konumda Adem Şimşek: Aliağa elleçlemede lider konumda

Ocak ayı verilerine göre Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı yüzde 2 artarken yük miktarı yüzde 1,8 azaldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı veriler şöyle:

Konteyner İstatistikleri

2024 yılı ocak ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 artarak 1 milyon 13 bin 762 TEU olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri %4,4 arttı

Ocak ayında Türkiye limanlarında elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 azalarak 761 bin 944 TEU oldu. Ocak ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 artarak 392 bin 622 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 azalarak 369 bin 322 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri %22,7 arttı

2024 yılı ocak ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %22,7 artarak 190 bin 228 TEU oldu. Ocak ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azalarak 61 bin 590 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı’nda

2024 yılı ocak ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 226 bin 708 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 161 bin 61 TEU’sunu (%71,1’ini) dış ticarete konu konteynerler, 57 bin 384 TEU’sunu (%25,3’ünü) transit konteynerler ve 8 bin 263 TEU’sunu da (%3,6’sını) kabotajda taşınan konteynerler oluşturdu.

 Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 182 bin 991 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 172 bin 526 TEU ile Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı takip etti. 2024 Ocak ayında 15 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşti. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 853 bin 725 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarda elleçlenen toplam konteynerlerin %84,2'sini oluşturdu.

En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda

Mısır, 2024 yılı ocak ayında 97 bin 921 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır’ı sırasıyla 93 bin 515 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalar ve 67 bin 154 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar takip etti.

En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerlerde

2024 yılı ocak ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 48 bin 539 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %88,2’si (42 bin 810 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 32 bin 124 TEU ile Yunanistan’a ve 27 bin 171 TEU ile İtalya’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltmasını Yunanistan’dan gelen konteynerlerde

2024 yılı ocak ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 51 bin 686 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %98,9’u (51 bin 125 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan’ı sırasıyla, 40 bin 735 TEU ile İsrail’den ve 38 bin 483 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette konteynerlerin %11,5’i Türk bayraklı gemilerle taşındı

2024 yılı ocak ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 761 bin 944 TEU konteynerin %11,5’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Ocak ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 artışla 87 bin 258 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 azalışla 674 bin 686 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri %1,7 arttı

 Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına bakıldığında, 2024 yılı ocak ayında limanlarda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 artarak 751 bin 499 TEU oldu. Ocak ayında limanlarda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 artışla 262 bin 263 TEU olarak gerçekleşti. Ocak ayında limanlarda elleçlenen konteynerlerin %74,1’ini dolu konteynerler, %25,9’unu ise boş konteynerler oluşturdu. Ocak ayında limanlarda elleçlenen toplam 1 milyon 13 bin 762 TEU konteynerin %24,3’ünü (246 bin 335 TEU) 20’lik konteynerler, %75,5’ini (765 bin 762 TEU) 40’lik konteynerler ve %0,2’sini (bin 665 TEU) de 40’ ten büyük konteynerler oluşturdu.

203 bin 457 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2024 yılı ocak ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 artarak 203 bin 457 adet olarak gerçekleşti.

Yük İstatistikleri

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı yük istatistikleri şöyle:

2024 yılı ocak ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azalarak 43 milyon 119 bin 556 ton olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı yüklemeler %6,0 arttı

2024 yılı ocak ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,0 artarak 11 milyon 196 bin 920 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 22 milyon 35 bin 884 ton olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 artarak 33 milyon 232 bin 804 ton olarak gerçekleşti.

Transit yük taşımaları %20,1 azaldı

2024 yılı ocak ayında limanlarda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 azalarak 5 milyon 194 bin 876 ton oldu. Ocak ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 4 milyon 691 bin 876 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 azaldı.

En fazla yük elleçleme Aliağa Bölge Liman Başkanlığı’nda

 2024 yılı ocak ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon bin 713 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 6 milyon 122 bin 722 tonunu (%87,4’ü) dış ticaret yükleri, 750 bin 479 tonunu (%10,7’sini) kabotaj yükleri ve 128 bin 512 tonunu ise (%1,8’sini) transit yükler oluşturdu. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 978 bin 714 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 206 bin 604 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Ocak ayında 36 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşti. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 36 milyon 909 bin 369 ton yük elleçlenmiş olup limanlarda elleçlenen toplam yükün %85,6’sını oluşturdu.

En fazla artış petrol koku yük cinsinde oldu

 2024 yılı ocak ayında limanlarda 404 bin 487 ton petrol koku yük elleçlemesi gerçekleşti. Petrol koku, 358 bin 414 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%777,9’luk artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 287 bin 462 ton artış ile briketlenmiş taşkömürü ve 280 bin 178 ton artış ile kok ve yarı kok kömürü yük cinsi takip etti. Demir cevheri ve konsantreleri ise 819 bin 606 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan (%48’lik azalış) yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 604 bin 23 tonluk düşüş ile 40’lık konteynerlerde taşınan yükler ve 520 bin 81 tonluk düşüş ile motorin yük cinsi takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento

2024 yılı ocak ayında portland çimento yük cinsi, limanlarda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 788 bin 638 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 598 bin 667 ton ile ham petrol ve 428 bin 404 ton ile fuel oil yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi taşkömürü

2024 yılı ocak ayında taşkömürü (briketlenmemiş) yük cinsi, limanlarda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 561 bin 328 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 429 bin 109 ton ile ham petrol ve 1 milyon 904 bin 934 ton ile hurda demir yük cinsleri takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya

2024 yılı ocak ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 530 bin 77 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 1 milyon 6 bin 734 ton ile Amerika’ya ve 651 bin 945 ton ile Mısır’a yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 283 bin 4 tonu (%18,5’i) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 247 bin 73 tonu ise (%81,5’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2024 yılı ocak ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 613 bin 860 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 2 milyon 16 bin 943 ton ile Amerika’dan ve 1 milyon 108 bin 347 ton ile Kolombiya’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 420 bin 479 tonu (%5,5’i) Türk bayraklı gemilerle, 7 milyon 193 bin 381 tonu ise (%94,5’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Dış ticarete konu olan yüklerin %7,1’i Türk bayraklı gemilerle taşındı

 2024 yılı ocak ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 33 milyon 232 bin 804 ton yükün %7,1’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Ocak ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 371 bin 376 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %26,0 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 30 milyon 861 bin 428 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 arttı.

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı ton bazında %1,2 arttı

 Limanlarda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2024 yılı ocak ayında en fazla elleçleme 13 milyon 782 bin 268 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azaldı. Sıvı dökme yükleri, 12 milyon 763 bin 496 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azalan katı dökme yükler ve 10 milyon 619 bin 287 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre ton bazında %1,2 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Ocak ayında araç içi taşınan yükler de 866 bin 772 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi