ISO, deniz yakıtı şartnamesinin en son versiyonu olan ISO 8217:2024'ü 30 Mayıs tarihinde yayınladı.

ISO 8217:2024, bir dizi önemli değişiklik içeriyor. Yeni standart, biri %0,50 veya altında sülfür içeren yakıtlar (ULSFO ve VLSFO) ve diğeri biyo-kalıntı yakıtlar için olmak üzere iki yeni tablo içeriyor. Yeni sınıflandırmalar eklenirken mevcut sınıflandırmalar güncellendi ve daha az kullanılan bazı sınıflandırmalar çıkarıldı. Üç yeni ek ilave edildi ve mevcut ekler güncellendi.

Böylelikle bu 7. baskı, 6. baskıyı (ISO 8217:2017) iptal ederek onun yerine geçmiş oldu. 

ISO'nun önemli noktaları şöyle:

ISO 8217:2024, yakıt kalitesinin üretim noktasından gözetim transfer noktasına kadar müşteri gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Geleneksel araç üstü işlemden önce petrol yakıtları için gereklilikleri belirler ve aşağıdakilere odaklanır:

-Motor performansı: Yakıt amaca uygun olmalıdır
-Çevresel performans: Mevzuat gerekliliklerine uygunluk
-Gemi güvenliği ve personel sağlığı

Bu standart, alıcı ve tedarikçi arasındaki ticari bir anlaşmada kullanılır ve yalnızca gemi kiralama sözleşmelerine ve yakıt satın alma sözleşmelerine dahil edildiğinde yasal statü kazanır.

ISO, yıllar içinde önemli değişiklikleri içerecek şekilde gözden geçirildi. 2024 GREEN4SEA Atina Forumu sırasında VeriFuel Küresel İş Geliştirme Direktörü Bill Stamatopoulos yakıt spesifikasyonlarının gelişimini açıklarken “1982‘de İngiliz standartları altında başlangıcından ve ardından 1987’de ISO 8217'ye geçişinden bu yana, standardın sürekli olarak sektördeki gelişmelere uyum sağladığını” belirtti.

Eski versiyonun yerini alan yeni standardın duyurulmasının ardından VeriFuel şu yorumda bulundu: “Piyasaya yeni bir standart sunmanın zaman alacağının farkındayız ve bu nedenle önümüzdeki üç ay boyunca bugün yaptığımız gibi ISO 8217:2005 ve ISO 8217:2010/2012/2017'ye göre test etmeye ve raporlamaya devam edeceğiz, ardından yeni standarda göre raporlamaya başlayacağız. Bu tarih yaklaştıkça müşterilerimizi uygun şekilde bilgilendireceğiz.”

Önemli güncellemeler

MADDE 5

Madde 5.1 biyolojik ürünleri de içerecek şekilde güncellendi.
Madde 5.2 eklenen maddeler ve kimyasal türlere atıfta bulunarak güncellendi.
Madde 5.3'e göre yakıtlar inorganik asitler ve organik klorürler içermemeli.

MADDE 6

-HSFO kimyasal yaşlanmaya karşı daha hassas.
-Viskozitesi 200cSt @ 50C'nin altında olan VLSFO hem termal hem de kimyasal yaşlanmaya karşı hassas.
Ayrıca, Madde 6 ve özellikle 6.9, FAME'yi tespit etmek için uygulanabilir test yöntemlerini tanımlar. FAME içeriği kullanılan test yöntemine göre raporlanmalıdır (kütle veya hacim olarak) Tedarikçiler FAME içeriğini karışım oranına göre kütle veya hacim bazında raporlayabilicekler.

Acil olarak kiralanabilecek gemi kalmadı Acil olarak kiralanabilecek gemi kalmadı

FAME nedir?
Yağ Asidi Metil Esterleri (FAME), yağ asitlerinin esterleridir. Yağ asidi esterlerinin fiziksel özellikleri fosil dizel yakıtlarınkine saf bitkisel yağlardan daha yakındır, ancak özellikler bitkisel yağın türüne bağlıdır. Farklı yağ asidi metil esterlerinin karışımı genellikle biyodiese olarak adlandırılır.

Madde 6.6'ya göre “Yakıtlar inorganik asitler ve organik klorürler içermemelidir”.
EN 14077 uyarınca organik klor içeriği 50 ppm'i aştığında bir yakıtın klorlu hidrokarbon içermediği kabul edilir.

Enerji ve Setan indeksi ile ilgili olarak aşağıdakiler belirtilmiştir: 
-Spesifik Enerji formülü DF ve RF sınıfı için geçerli değildir. Enerji içeriği ASTM D240'a göre test edilebilir.
-CI ≥ 40 olduğunda setan sayısı yerine FAME sınıfları için Setan İndeksi kullanılabilir.

MADDE 9

-FAME, harmanlamadan önce EN 14214'e uygun olmalıdır.
-HVO, harmanlamadan önce EN 15940'ı karşılamalıdır.

VeriFuel, aşağıdakilerle ilgili anlaşmazlık durumunda:
- Yoğunluk/FAME içeriği, tüm taraflar ek testten önce kullanılacak test yöntemi üzerinde anlaşmaya varmalıdır .
- Kükürt içeriği, tüm taraflar ek testlerden önce aynı kükürt sertifikalı referans malzeme üzerinde ve RF kaliteleri için referans test yöntemi üzerinde anlaşacaklardır.
- Asit sayısı, tüm taraflar ek testlerden önce ASTM D664'ün hangi prosedürünün kullanılacağı konusunda anlaşmaya varacaktır.
- Setan indeksi, DF kaliteleri için referans test yöntemi ISO 5165 olacaktır.

Anlaşmazlığın çözülmesi ve sonuçların teste dayalı olarak yorumlanması için ISO 4259-2'de belirtilen prosedürler
yöntem hassasiyeti kullanılmalıdır.

Gemi tahriki, tren tahriki ve enerji üretiminin gelişimini destekleyen ve kar amacı gütmeyen küresel bir dernek olan CIMAC'ın ISO 8217:2024 ile ilgili SSS'nin yanı sıra aşağıdaki yönergeleri sağladığını belirtmek gerekir.

Ayrıca FOBAS, bir önceki versiyona kıyasla ana değişiklikleri ve önümüzdeki temel zorlukları özetleyen bir SSS versiyonu yayınladı.

Yeni ISO standardı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Editör: Haber Merkezi