IMO Teknik İşbirliği Komitesi (TCC) bu hafta (24-28 Haziran) Londra'da toplanırken, IMO'nun kapasite geliştirme, kaynak seferberliği ve ortaklıklara yönelik hedef ve planlarını özetleyen modern bir strateji ana odak noktası olacak.

TCC, IMO'nun kapasite geliştirme programını ve IMO'nun Stratejik Yönergeleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) ile uyumlu projelerin uygulanmasını denetliyor.

Antigua ve Barbuda'dan Dwight C.R. Gardiner'in başkanlık ettiği toplantıya Panama'dan Anays Berrocal Başkan Yardımcısı olarak destek veriyor.

Pazartesi günü toplantının açılışını yapan IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez şunları söyledi: "Benim vizyonum, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve özellikle de Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (SIDS) ve En Az Gelişmiş Ülkeler (LDCs) için üye devletlerimizin ihtiyaçlarına cevap veren güçlendirilmiş bir IMO teknik işbirliği programıdır. Teknik İşbirliği Komitesi bunun merkezinde yer almaktadır.

Komite'de birlikte şekillendirmemiz gereken bu yeni teknik işbirliği anlatısı, bugüne kadar elde edilen başarılar üzerine inşa edilmeli ve ayrıntılı ihtiyaç tespiti, tematik programlama, bölgesel uygulama, daha güçlü ortaklıklar, iyi donör ilişkileri ve sonuçlara dayalı yönetime odaklanmalıdır. Kadınların güçlendirilmesi tüm teknik işbirliği faaliyetlerimize ve müdahalelerimize dahil edilmelidir."

Bu vizyonu desteklemek üzere Sekretaryanın yeniden yapılandırılması için gerekli adımları attım ve eski Teknik İşbirliği Bölümü, Üye Devlet Denetim ve Uygulama Desteği Bölümü ile Ortaklıklar ve Projeler Bölümünü bir araya getiren Teknik İşbirliği ve Uygulama Bölümünü (TCID) kurdum. Bu birimleri birleştirerek, teknik işbirliği planlama ve programlamamız, ITCP'nin uygulanması ve uzun vadeli projeler arasında daha fazla uyumu destekleyen, mümkün olduğunca denetim sonuçlarının bulgularından yararlanan ve etkili kaynak seferberliği ile kolaylaştırılan bir yapı oluşturdum."

Komite, 2021-2030 dönemi için, üye devletler için daha fazla değer sağlayan teknik işbirliğine yönelik tutarlı ve modern bir yaklaşım ortaya koyan kapsamlı bir strateji taslağını değerlendirecek.  

Taslak, mevcut üç stratejiyi bir araya getiriyor. Bunlar, "Kapasite Geliştirme On Yılı 2021-2030 Stratejisi", "Uzun Vadeli Kaynak Seferberliği Stratejisi" ve "Etkili ve Sürdürülebilir Entegre Teknik İşbirliği Programı için Gözden Geçirilmiş Finansman ve Ortaklık Düzenlemeleri"dir.

Komite, taslak kapsamlı stratejiyi ayrıntılı olarak incelemek ve hafta sonuna kadar Komite'ye rapor vermek üzere bir Çalışma Grubu oluşturdu.  

Komite'nin gündemindeki diğer önemli konular şunlar:

- Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi

- Teknik İşbirliği Planlama ve Raporlama: 2023 için Yıllık Rapor

- Kaynak seferberliği ve ortaklıklar

- Bölgesel mevcudiyet ve koordinasyon

- IMO Üye Devlet Denetim Programı

- 2020-2023 dönemi için Entegre Teknik İşbirliği Programı (ITCP) faaliyetlerinin değerlendirilmesi

GBD’den Bosphorus Shipbrokers’ Dinner 2024 için ‘teşekkür mektubu’ GBD’den Bosphorus Shipbrokers’ Dinner 2024 için ‘teşekkür mektubu’

- Kapasite geliştirme: Denizcilik sektöründe kadınların etkisinin güçlendirilmesi

- Küresel denizcilik eğitim kurumları: Dünya Denizcilik Üniversitesi, IMO Uluslararası Deniz Hukuku Enstitüsü ve diğer düzenlemeler.

Editör: Haber Merkezi