Türkiye’nin bakanlık düzeyinde temsil edildiği, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün de katılım sağladığı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresinin Korunması Komitesi (MEPC) 81. dönem toplantısı 18-22 Mart tarihinde Londra'da gerçekleştirildi.

Toplantıda çeşitli kararlar alındı.

MEPC 81. dönem toplantısında alınan kararlar şöyle:

IMO 2025 Dünya Denizcilik Günü temasını belirledi IMO 2025 Dünya Denizcilik Günü temasını belirledi

1. Orta vadeli GHG önlemleri hayata geçirme konusunda yakıtların belirli çevresel standartlara uygun olmasını sağlayacak bir yakıt standardı ve bu hedeflere ulaşmak için gereken ekonomik teşvikleri veya yükümlülükleri belirleyen bir ekonomik tedbirin olması gerekliliği kabul edildi.

2. Marpol Ek VI'ya yapılan fuel oil ve gas fuel yakıtlarına ilişkin tanımlama, düşük parlama noktasına sahip yakıtlar ve gaz yakıtları için numune alma ve bunker teslim notlarına ilişkin açıklamalar, NOx gerekliliklerine uyum kapsamında buhar sistemlerinin deniz dizel motorları ile değiştirilmesi ve bunun Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) bildirilmesi ile ilgili değişiklikler kabul edildi.

3. CII hesaplamalarında daha önce "gas carriers" olarak Sınıflandırılmış LNG gemilerinin, "LNG carriers" olarak yeniden Sınıflandırılması kabul edildi.

4. Uluslararası Balast Suyu Sözleşmesi'nin su kalitesinin artma için zorlayıcı olduğu durumlarla karşılaşan gemilere uyumu konusunda hazırlanmış olan geçici rehber doküman kabul edildi.

5. Arıtılmış pis su veya gri suyun gemi balast tanklarında geçici olarak depolanması konusunda hazırlanan rehber doküman kabul edildi.

6. Norveç Denizi ve Kanada Arktiği, SOx ve NOx Emisyon Kontrol Alanı (ECA) olarak kabul edildi.

7. Plastik peletlerin deniz yoluyla konteynerlarda taşınmasına ilişkin tavsiye kararları kabul edildi.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi