Dünya ticaret filosunun %80'inden fazlasını temsil eden armatör ve işletmecilerin küresel ticaret birliği olan Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), denizcilik sektöründe taciz ve zorbalıkla mücadele etmek ve bunları ortadan kaldırmak için etkili tedbirlerin oluşturulmasına yönelik sektör ilkeleri yayınladı.

İlkeler, Lloyd's Register Vakfı (LRF) ve Gallup ile birlikte Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından işyerinde şiddet ve taciz deneyimleri üzerine hazırlanan bir raporun çerçevesinde yayınlandı. Türünün ilk örneği olan küresel anket ve analiz, 121 ülke ve bölgede çeşitli sektörlerde istihdam edilen 74.364 katılımcının görüşlerinden yararlandı. Araştırma, çalışan her beş kişiden birinin (yaklaşık yüzde 23) iş yerinde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet ve tacize maruz kaldığını ortaya koydu.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası İstihdam İşleri Direktörü Helio Vicente, ilkelerin uygulamaya konulması öncesinde açıklamada bulundu.

Vicente, "Küresel ILO-LRF-Gallup raporundaki veriler gemilerdeki vakaları kapsamıyor olsa da, rakamlar tüm sektörlerin taciz ve zorbalığı önlemek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine işaret ediyor. Denizcilik sektörü bir istisna olmayıp konuyu ciddiye almaya devam etmeli. Buna uygun politikaların ve tamamlayıcı tedbirlerin uygulamaya konulması da dâhil. Gemide denizciler tarafından maruz kalınan şiddet ve tacizin etkisi, bir gemi genellikle bir denizcinin aylarca evi olduğu için önemli” dedi.

ICS, denizcilik sektöründe bu konuyu ele almak üzere toplanan hükümetler, armatörler ve sendikaların yanı sıra iki BM organı arasındaki ortak toplantı öncesinde, sektör ilkelerini denizciliğin küresel BM düzenleyicileri olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) sundu. Denizcilerin sorunlarını ve insan unsurunu tespit etmek ve ele almak üzere ILO/IMO Üçlü Çalışma Grubu ortak toplantısı 27-29 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ICS, politika belgesi aracılığıyla taciz ve zorbalıkla başarılı bir şekilde mücadele etmek için beş üst düzey ve sekiz ayrıntılı ilke ortaya koyuyor. ICS'in ilkeleri oluştururken, armatör ve operatörlerden oluşan küresel ağındaki denizcilik şirketleri tarafından sağlanan bir dizi politika ve tamamlayıcı girişimden ilham aldığı belirtildi. Yeni ilkeler paketi arasında, şirketlerin 'taciz ve zorbalığın' kendileri için ne anlama geldiğini, bu eylemleri oluşturan davranış örnekleri de dâhil olmak üzere, açıkça tanımlamaları ve iletmeleri gerektiği yer alıyor. İlkeler ayrıca, kıyı ve tüm gemi departmanlarını (yolcu gemileri söz konusu olduğunda güverte, makine ve gemi otelleri) kapsayan açık ve net şirket şikâyet yönetimi prosedürlerinin oluşturulmasının değerini vurguluyor. Bu grupların her birine araştırmacı olarak atanan özel bir şikayet yöneticisi bulunuyor.

Yaklaşan ILO/IMO toplantısında ele alınacak ayrı bir belgede ICS, şirket politikaları ve girişimlerinin sorunu ele almak için tek başına yeterli olmayacağını vurgularken, denizcilik sektörünün taciz ve zorbalıkla başarılı bir şekilde mücadele edebilmesinin büyük ölçüde hükümetler, gemi sahipleri ve denizcilerin temsilcileri (sendikalar) arasında, gemide olumlu kültürlerin teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere, işbirliğinin etkinliğine bağlı olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası Çalışma İşleri Komitesi Başkanı Tim Springett konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Armatörler gemilerde taciz ve zorbalığın ortadan kaldırılmasına yönelik gemi politikalarının ve tamamlayıcı tedbirlerin uygulanmasından sorumlu olmakla birlikte, ulusal hükümetlere ve denizci sendikalarına da önemli görevler düşüyor. Sendikalar farkındalık yaratabilir ve üyeleri için uygun caydırıcı önlemler de dâhil olmak üzere beklentiler belirleyebilirken, tüm devletler ulusal medeni kanunlarını ve ceza kanunlarını gözden geçirerek, her ikisi de denizcilik sektörü için geçerli olan ILO'nun Denizcilik Çalışma Sözleşmesi ile Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin gereklilikleriyle tutarlılığını doğrulamalıdır."

ICS’in belirlediği ilkeler

ICS, yayınladığı kılavuzda denizcilik sektöründe taciz ve zorbalıkla başarılı bir şekilde mücadele etmek için şirket politikaları ve tamamlayıcı tedbirlerin şu ilkeleri göz önünde bulundurmasını tavsiye etti:

-Veri odaklı olun (örneğin, gemideki ve karadaki çalışanlara anket yapın).

-Kapsayıcılık ve çeşitlilik kültürünü teşvik edin.

-Tüm kültürel kökenleri, ırkları, dinleri ve inançları destekleyin.

-Taciz veya zorbalık şikâyetlerini ciddiyetle ele alın ve "kurbanı suçlamaktan" kaçınarak şikâyette bulunanlara saygılı ve onurlu bir şekilde davranın

-Taciz ve zorbalığın ortadan kaldırılmasına yönelik güçlü bir liderlik taahhüdü beyanına yer verin.

Sekiz detaylı ilke

-Şirketiniz için 'taciz ve zorbalığın' ne anlama geldiğini, bu eylemleri oluşturan davranış örneklerini de içerecek şekilde tanımlayın.

-Şirketinizin 'taciz ve zorbalık' konusundaki duruşu ve beklentileri hakkında kurum çapında farkındalık yaratın.

Bodrum açıklarında arızalanan tekne limana çekildi Bodrum açıklarında arızalanan tekne limana çekildi

-Şirketiniz genelinde 'taciz ve zorbalıkla' mücadele etmek için etkili şirket politikaları oluşturun.

-Taciz ve zorbalık karşıtı politikaların uygulandığından emin olun, çalışanlarla sosyal diyalog yoluyla iletişim kurun.

-'Taciz ve zorbalıkla' mücadele için mevcut şirket politikalarının tamamlayıcısı olarak ek tedbirlerin benimsenmesini göz önünde bulundurun.

-Taciz ve zorbalıkla bütünsel olarak mücadele etmek için şirket politikalarını tamamlayıcı nitelikte ilave tedbirler belirleyin ve uygulayın.

-Taciz ve zorbalığa karşı politikalarınızda ve tamamlayıcı önlemlerinizde sürekli iyileştirmeler sağlayın.

-Gemide olumlu bir çalışma kültürünü teşvik ederek taciz ve zorbalıkla mücadele edin.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi