ABD Denizcilik İdaresi, Güney Kızıldeniz, Bab el Mendeb Boğazı, Aden Körfezi, Hint Okyanusu, Somali Havzası, Arap Denizi, Umman Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden geçiş yapan gemiler için yeni bir ABD Denizcilik Tavsiyesi yayınladı. Bu tavsiye, ABD bandıralı gemilere Güney Kızıldeniz, Bab el Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nden geçiş yaparken AIS vericilerini kapatmaları yönünde yeni tavsiyeler içeriyor,

Ayrıca Husilerin aldatıcı iletişimlerine dikkat çekilerek, yeni Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi hakkında bilgi veriliyor ve diğer tehdit bilgileri güncelleniyor.

ABD Denizcilik İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Güney Kızıldeniz, Bab el Mandeb Boğazı ve Aden Körfezi'nden geçen ve AIS aktarıcıları açık olan ABD bandıralı ticari gemiler, düşman aktörler tarafından hedef alınma riski altındadır. Bu bölgelerde faaliyet gösteren ABD bandıralı ticari gemilere, gemi kaptanları bunun geminin güvenliğini tehlikeye atacağına inanmadıkları sürece, AIS aktarıcılarını kapatmaları şiddetle tavsiye edilir. Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), Bölüm V, 19.2.4 sayılı düzenleme ve IMO Kararı A.1106(29) gemi kaptanlarının 'AIS'in sürekli çalışmasının gemilerinin emniyetini veya güvenliğini tehlikeye atabileceğine inandıkları veya güvenlik olaylarının yakın olduğu durumlarda' AIS'i kapatmalarına izin vermektedir" denildi.

ABD Denizcilik İdaresi'nin tavsiyesi şöyle:
"Gemiler AIS transponderleri açıkken ve kapalıyken Husiler tarafından saldırıya uğramış olsa da, AIS'in kapatılması bir geminin izlenmesini ve doğru bir şekilde hedef alınmasını daha zor hale getirmektedir. AIS'in çalıştırılması ve geminin güvenli seyri ile ilgili tüm bayrak devleti ve uluslararası gerekliliklere ve kılavuzlara uyulması, bireysel şirketlerin ve gemi kaptanlarının sorumluluğundadır.

Karanlıkta sefer tavsiyesi

Bu bölgelerde faaliyet gösteren ABD bandıralı ticari gemilerin seyir güvenliğinden ödün vermeden Yemen kıyı şeridinden mümkün olduğunca uzak durmaları tavsiye edilmektedir. Mürettebat özellikle demirdeyken, kısıtlı manevra koşullarında çalışırken, başıboş dolaşırken ya da düşük hızlarda ilerlerken dikkatli olmalıdır.

ABD bandıralı ticari gemiler sefer planlamalarını ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) Deniz İşbirliği ve Denizcilik Rehberliği (NCAGS) ile koordine etmeli ve mümkün olan her durumda onların tavsiye ve rehberliklerini dikkate almalıdır. NAVCENT NCAGS 24 saat nöbet tutmaktadır ve bu bölgedeki mevcut deniz güvenliği tehditleri ve operasyonel ortam hakkında en son bilgilere sahiptir.

Bu bölgelerden geçerken izlenecek rota ve geçişin zamanlaması münferit şirketlerin ve gemi kaptanlarının takdirine bağlıdır. Planlanan rotalar, ara noktalar ve hızlar mümkün olduğunca önceki seferlerden tekrarlanmamalıdır. Karanlık saatlerde bu bölgelerden geçiş yapmak gemileri hedef alma çabalarını boşa çıkarabilir.

ABD bandıralı ticari gemilerin bu bölgelerden geçerken NAVCENT NCAGS müfrezesine saatlik konumsal e-posta güncellemeleri sağlamaları tavsiye edilir.

Alabora olan petrol tankerindeki 9 mürettebat kurtarıldı, 1 kişi öldü Alabora olan petrol tankerindeki 9 mürettebat kurtarıldı, 1 kişi öldü

Denizcilik işletmecilerine, gemilerinden gelen tüm elektronik sinyallerin denizcilik operasyonları için risk teşkil ettiği konusunda mürettebatlarını uyarmaları ve mümkün olduğunda bu bölgelerde seyir halindeyken WiFi yönlendiricilerini güvenli hale getirmeleri şiddetle tavsiye edilir.

"Husilerin rota değiştirme talimatına uymayın"

26 Ocak 2024 tarihinde Aden Körfezi'nde Marshall Adaları bandıralı bir ticari tankere yapılan füze saldırısı gemide önemli bir yangınla sonuçlanmıştır. Yanıcı, patlayıcı veya başka türlü tehlikeli yükler taşıyan ABD bandıralı ticari gemilerin bu bölgelerden geçişi yeniden gözden geçirmeleri şiddetle tavsiye edilir. Bununla birlikte, bu bölgelerden geçmeyi planlayan gemiler, acil durum müdahalelerine kapsamlı bir şekilde hazırlanmak da dahil olmak üzere tüm ihtiyatlı güvenlik önlemlerini almalı ve ilave güvenlik ve hasar kontrol hazırlık malzemeleri ve ekipmanları taşımayı düşünmelidir.

Husiler ya da Yemenli yetkililer olduğunu iddia eden kuruluşlar tarafından VHF üzerinden selamlanır ve rotalarından sapmaları istenirse, ABD bandıralı ticari gemiler VHF çağrısını dikkate almamalı ve güvenli olması halinde geçişlerine devam etmelidir. Bu taktikle karşılaşan ABD bandıralı ticari gemilerin Husilerin rota değiştirme talimatına uymamaları tavsiye edilir, zira bu durum Husilerin gemileri isabetli bir şekilde hedef alma kabiliyetini artırabilir. ABD bandıralı ticari gemilerin bu durumla karşılaştıklarında NAVCENT NCAGS müfrezesini bilgilendirmeleri tavsiye edilir.

Husiler bu bölgelerde ABD bandıralı bir ticari gemiye çıkmak isterse, gemi kaptanı, geminin ve mürettebatın güvenliği tehlikeye girmeyecekse, geminin Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere uluslararası hukuka uygun olarak ilerlediğini belirterek çıkma iznini reddetmelidir.

"Gemiye çıkarlarsa direnmeyin"

Kaçamak manevralarla birlikte bu bölgelerden silahlı güvenlik görevlileriyle geçen gemiler, yaklaşan küçük teknelerdeki şahısların gemiye çıkmasını başarıyla engellemişlerdir. Sözleşmeli bir silahlı güvenlik görevlisinin gemiye alınıp alınmayacağı kararı ve ilgili risklerin değerlendirilmesi, sözleşmeli silahlı güvenlik görevlilerini taşıyan gemiler için güç kullanma rehberliği ve önceden planlanmış müdahaleler oluşturmaktan sorumlu olan bireysel şirketlerin ve gemi kaptanlarının sorumluluğundadır.

Husilerin ABD bandıralı bir ticari gemiye sözleşmeli silahlı güvenlik görevlisi olmadan çıkmaları halinde, mürettebat gemiye çıkan tarafa zorla direnmemelidir. Zorla karşı koymaktan kaçınmak, gemiye çıkılmasına rıza gösterildiği ya da kabul edildiği anlamına gelmez.

Bu sularda faaliyet gösterirken, ABD bandıralı ticari gemiler, mevcut durum ve koşullarda tüm uygun araçları kullanarak her zaman uygun ve uyanık bir gözcülük yapmalıdır."

Editör: Haber Merkezi