Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Mühendisi Türkan Manasır Öz, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) Barcelona Sözleşmesi toplantılarına sivil toplum kuruluşu (STK) olarak katılmak için onay aldıklarını duyurdu.

Manasır, “Sektörümüzün çevreci projelerini Birleşmiş Milletler çatısı altında da anlatacağız” dedi.

UNEP/MAP Barcelona Sözleşmesi

Bir ay içinde 14 adet el bombası bulunan plaj kapatıldı Bir ay içinde 14 adet el bombası bulunan plaj kapatıldı

Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi), 16 Şubat 1976'da Barselona'da kabul edildi ve 1978'de yürürlüğe girdi. Sözleşme 1995 yılında değiştirilerek Akdeniz'in Deniz Çevresi ve Kıyı Bölgesinin Korunmasına İlişkin Sözleşme olarak yeniden adlandırıldı. 

Barselona Sözleşmesi ve Akdeniz Eylem Planı (MAP) çerçevesinde kabul edilen yedi protokol, Akdeniz'de hukuki açıdan bağlayıcı olan başlıca bölgesel Çok Taraflı Çevre Anlaşmasını (MEA) oluşturuyor.

Sözleşmenin amacı, "Barselona Sözleşmesinin akit tarafları, kirliliği önlemek, azaltmak, mücadele etmek ve mümkün olan en geniş ölçüde ortadan kaldırmak için, taraf oldukları sözleşme ve yürürlükteki protokollerin hükümlerine uygun olarak tek tek veya ortaklaşa tüm uygun önlemleri almayı kabul ederler. Akdeniz Bölgesi'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde bu bölgedeki deniz ortamını korumak ve geliştirmek. Bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik üzerinde mutabakata varılan tedbirleri, prosedürleri ve standartları belirleyen protokollerin oluşturulması ve kabul edilmesinde işbirliği yaparlar" şeklinde ifade ediliyor.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi