Tamer Kıran'dan 'Dünya Denizciler Günü' mesajı Tamer Kıran'dan 'Dünya Denizciler Günü' mesajı

Gemi Sicili Yönetmeliğine İlişkin güncelleme yapıldı. 12 Mayıs (Bugün) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ne göre Gemi Sicil Tüzüğü (1956) ve Gemi Bayrak Belgeleri Tüzüğü (1957) yürürlükten kaldırılarak, Gemi Sicil Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yeni yönetmelikin amacı, gemi sertifikaları ve bayrak devlet sertifikalarının verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanması; gemi sicilinin kurulması ve kaydedilmesi; Gemi Sicil Dairesi Müdürü ve personeli için gerekli nitelikler; yasal ilişkilerin belgelendirilmesi ve kaydedilmesi ile kayıtların değiştirilmesi, düzeltilmesi ve silinmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlemek. 

Resmi Gazetede yayımlanan 'Gemi Sicil Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi