Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, 28 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Gezi teknesinde yangın: Yolcular denize atlayarak kurtuldu Gezi teknesinde yangın: Yolcular denize atlayarak kurtuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeliyle ilgili kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.

Resmi  Gazete'de yayımlanan kararda, "Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 170,00 TL iaşe bedelinin, 01.09.2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu" belirtildi.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi